Επικοινωνήστε μαζί μας – Στείλτε τα κείμενά σας στην ιστοσελίδα μας

  Στην ηλεκτρ. διεύθυνση info@neosyntagma.net γίνονται δεκτά κείμενα, άρθρα, σχόλια κλπ, συναφή με τα έξι (6) κεντρικά ζητήματα που έχει αναδείξει η Διακήρυξη.