Εξορθολογισμός της διαδικασίας

    Ξενοφών Κοντιάδης Kαθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, πρόεδρος του Ιδρύματος Τσάτσου Δημοσιεύθηκε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κυριακή 7 Αυγούστου 2016   Οι διαδικαστικές εγγυήσεις που τίθενται στο Σύνταγμα ως προς την αναθεώρησή του αποσκοπούν στη διασφάλιση του αυστηρού χαρακτήρα και της υπεροχής