Μια νέα πολιτική λογική

    Αθανάσιος Θεοδωράκης Πολιτικός επιστήμονας, τ. διοικητικό στέλεχος σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, μέλος της Πρωτοβουλίας για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή NeoSyntagma.net, 12 Ιανουαρίου 2012   Η κρίση που ζούμε είναι γενική, είναι κρίση του κοινωνικού και πολιτικού μας συστήματος