Συνταγματική Αναθεώρηση: χαιρέτα μου τον Πλάτωνα…

    Ζαχαρίας Λουδάρος Δημοσιογράφος, σύμβουλος επικοινωνίας Δημοσιεύθηκε στο Rizopoulos Post, 12 Ιουνίου 2016   Τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών, οι σημερινοί καιροί των παρακμασμένων δυτικών δημοκρατιών μοιάζουν με τους καιρούς της παρακμασμένης αθηναϊκής δημοκρατίας, η οποία άλλωστε αποτέλεσε, σε γενικές