Ανοιχτή Επιστολή προς τους Εργαζόμενους της ΔΕΗ

Αγαπητοί εργαζόμενοι της ΔΕΗ, παρακολουθούμε με αγωνία τη διάσπαση και αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της μεγαλύτερης βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας μας, που επιχειρείται από μια πλειοψηφία βουλευτών στερούμενη κάθε ηθικής νομιμοποίησης. Σας ενημερώνουμε ότι όλα αυτά που υφιστάμεθα ως Έλληνες