Συνταγματογνωσία

  Από τον Βασίλειο Α. Ζούκο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΕΜΠ, υπάλληλο ΔΕΗ, μέλος της Πρωτοβουλίας για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή   ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ότι σύμφωνα με το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της χώρας μας… … δεν προβλέπεται καμία κύρωση σε βουλευτές που ψήφισαν αντισυνταγματικούς νόμους; Και

Δημοψήφισμα μέ Πρωτοβουλία Πολιτῶν (ΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

 Βασίλειος Ἀ. Ζοῦκος 1. Κίνητρα, Εἰσαγωγικές Διαπιστώσεις Ἡ τρέχουσα οἰκονομική συγκυρία τῆς χώρας μας καί ὁ συνακόλουθος προβληματισμός τοῦ συνόλου τῶν πολιτῶν, πάνω στά μέτρα πού ἡ κυβέρνηση πῆρε, ἀποτελοῦν τό ἔναυσμα γιά τή διατύπωση τῶν σκέψεων πού σε αὐτό