Πίσω στις πηγές της Δημοκρατίας

    Αθανάσιος Θεοδωράκης Πολιτικός επιστήμονας, τ. διοικητικό στέλεχος σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, μέλος της Πρωτοβουλίας για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή Από το προσωπικό του blog “Νέο Πολίτευμα”, 27 Μαρτίου 2016   Η έρευνα σχετικά με το νόημα, τις αρχές και