Κάλεσμα για συμμετοχή στην συγκέντρωση “ΑΡΚΕΤΑ”

  Η Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στην εκδήλωση «ΑΡΚΕΤΑ» στο Σύνταγμα την Κυριακή 15/5/2016 στις 7μ.μ. με αίτημα την ενίσχυση-επέκταση των Πολιτικών / Συνταγματικών δικαιωμάτων μας. Αυτό προϋποθέτει μια ριζική Συνταγματική/Πολιτειακή αλλαγή, που θα