Final-Logo-ColourΕπίκαιρη ανάγκη η Ριζική Συνταγματική Αλλαγή από τον Λαό

Τον Ιανουάριο του 2012 ένας μικρός αριθμός πολιτών συγκροτήσαμε την «Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή» σαν ώριμη συνέχεια και μετεξέλιξη της λαϊκής αγανάκτησης που είχε ξεσπάσει το καλοκαίρι του 2011 ενάντια στο πολιτικό σύστημα.

Στη Διακήρυξή μας, την οποία συν τω χρόνω συνυπογράψαμε περί τους 1900 Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, ζητούσαμε «πραγματική δημοκρατία με πυρήνα ένα νέο Σύνταγμα της χώρας», ορίζοντας έξι βασικούς άξονες αναγκαίων και ώριμων συνταγματικών αλλαγών (βλ. αναλυτικά στη Διακήρυξη που ακολουθεί).

Στο διάστημα που ακολούθησε η Πρωτοβουλία συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο για την αλλαγή Συντάγματος, εμβαθύνοντας παράλληλα την άποψή της.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις σχετικές διεθνείς εξελίξεις (π.χ. Ισλανδία) και συνειδητοποιώντας τις βαθιές αγκυλώσεις του ελληνικού πολιτικού συστήματος, συμπεριλάβαμε στις βασικές μας θέσεις την άποψη (ισόκυρη των θέσεων της Διακήρυξης) πως δεν μπορεί να υπάρξει ριζική συνταγματική αλλαγή χωρίς την ενεργό συμμετοχή του λαού, είτε μέσα από κάποια μορφή λαϊκής συντακτικής εθνοσυνέλευσης ή με άλλη ανάλογη συμμετοχική διαδικασία.

Παράλληλα, η εμπειρία μας ανέδειξε σαν αιχμές της αναγκαίας αλλαγής (α) την καθιέρωση θεσμών άμεσης συμμετοχής των πολιτών, όπως π.χ. τη διοργάνωση εθνικών ή τοπικών δημοψηφισμάτων με λαϊκή πρωτοβουλία, και συγχρόνως (β) τη μέγιστη δυνατή διάκριση των εξουσιών, πληρέστερη έκφραση της οποίας είναι η Προεδρική Δημοκρατία, εμπλουτισμένη με θεσμικές δικλείδες εξασφάλισης των συλλογικών διαδικασιών και του δημοσίου ελέγχου στα διάφορα επίπεδα της κρατικής διοίκησης.

Τριάμισι χρόνια μετά, και ενώ η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ακόμα πιο σκληρά αδιέξοδα, οι βασικές κατευθύνσεις και οι αρχές της Πρωτοβουλίας ξαναγίνονται επίκαιρες με ακόμα πιο ριζικό τρόπο. Η πρότασή μας για ένα νέο Σύνταγμα από τον λαό, απαντά με καίριο τρόπο στην ανάγκη για δημοκρατική επανίδρυση του κράτους· τη θεσμοθέτηση πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας και την επαναθεμελίωση της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας. Εναπόκειται σε εμάς να ενεργοποιήσουμε τις διαδικασίες που χρειάζονται ώστε η επίγνωση αυτή να γίνει κτήμα του λαού και πραγματική δύναμη αλλαγής.

Απόφαση Ολομέλειας της “Π” 28 Σεπτεμβρίου 2015

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Οι υπογράφοντες το παρόν Έλληνες πολίτες  ενωθήκαμε μέσα από την οδύνη και την αγανάκτηση για τον εξευτελισμό της πατρίδας μας, αλλά και από την αγωνία για το μέλλον της δημοκρατίας. Τις ιστορικές τούτες στιγμές το αίτημα για πραγματική δημοκρατία είναι πρώτη προτεραιότητα και ουσιώδης προϋπόθεση για την αποτελεσματική και προς όφελος του λαού αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ζητούμε πραγματική δημοκρατία με πυρήνα ένα νέο Σύνταγμα της χώρας.

Το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης, αφού πρώτα οδήγησε  την χώρα στην χρεοκοπία, τώρα αγωνίζεται να διατηρηθεί στην εξουσία παραδίδοντας το μέλλον της χώρας στους δανειστές της. Η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι ασφαλώς ζήτημα απλώς οικονομικό. Η κρίση που βιώνουμε σήμερα είναι πρωτίστως πολιτική, διότι η δημοσιονομική κατάρρευση επήλθε ως απότοκος ενός συστήματος χάρη στο οποίο, λίγες οικογένειες, προκειμένου να διατηρήσουν την πολιτική και οικονομική εξουσία, κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα σε μίζες, διορισμούς, εκμαυλισμό και διαφθορά.

Θεμέλιο του πολιτικού συστήματος κάθε πολιτείας είναι το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα του 1975, με όλες τις  αναθεωρήσεις του, εγκαθίδρυσε ένα πολίτευμα «κλειστό», το οποίο φρόντιζε μονάχα για την διατήρηση της εξουσίας των εμπνευστών του και ουδόλως μεριμνούσε για την χρηστή δημοκρατική διακυβέρνηση.

Με βάση το ισχύον Σύνταγμα:

1. Τα μέλη της κυβέρνησης και οι βουλευτές έχουν κατοχυρώσει συνταγματικά την προνομιακή μεταχείρισή τους και την ατιμωρησία τους από την δικαιοσύνη έναντι των υπολοίπων πολιτών, δεν προβλέπεται σύστημα δημόσιας λογοδοσίας, ενώ και ο θεσμός του ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων της βουλής είναι εντελώς διάτρητος αφού διενεργείται μέσω επιτροπής της βουλής με αποτέλεσμα τα κόμματα ουσιαστικά να ελέγχουν τον εαυτό τους!

2. Οι εκλογές διενεργούνται όποτε κρίνεται σκόπιμο από την κυβέρνηση για μικροκομματικούς καθαρά σκοπούς και όχι σταθερά κάθε τέσσερα χρόνια.

3. Δεν έχουν όλοι οι Έλληνες τα ίδια πολιτικά δικαιώματα, αφού τα κόμματα του κοινοβουλίου εξασφαλίζουν προνομιακή χρηματοδότηση και προβολή, διαπλέκονται με τράπεζες και ΜΜΕ και αποκλείουν κάθε νέα πολιτική κίνηση ανανέωσης της πολιτικής ζωής.

4. Η δικαιοσύνη είναι ακρωτηριασμένη, αφού η ηγεσία της διορίζεται από την κυβέρνηση και ουδέποτε όρθωσε το ανάστημά της.

5. Η έλλειψη χωριστών εκλογών για εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη θεσμών εσωκομματικής δημοκρατίας, οδήγησαν στην ποδηγέτηση της βουλής από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν υφίσταται διάκριση, αλλά σκόπιμη σύγχυση των εξουσιών.

6. Η απουσία θεσμών άμεσης συμμετοχής των πολιτών στην άσκηση της εξουσίας, όπως λ.χ. η δυνατότητα λαϊκής πρωτοβουλίας για διενέργεια δημοψηφισμάτων, η οποία προβλέπεται στα συντάγματα άλλων – ευνομούμενων – χωρών οδήγησε τον πολίτη στο περιθώριο της πολιτικής ζωής.

Το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο οδήγησε στην κατάρρευση και στην ταπείνωση της χώρας και δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτό. Η χώρα χρειάζεται επειγόντως ευρύτατη συνταγματική αλλαγή, προκειμένου να δοθεί η ώθηση που απαιτείται για να εξέλθει από την βαθιά κρίση. Είναι ανάγκη να πνεύσει νέος άνεμος, να τεθεί ο πολίτης στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, να καθιερωθεί η διάκριση των εξουσιών, να επιτευχθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, να παύσει η ανισότητα, και να κατοχυρωθούν οι βασικές αρχές της δημοκρατίας.

Οι υπογράφοντες το παρόν Έλληνες πολίτες ζητούμε την θέσπιση ενός νέου Συντάγματος το οποίο θα εγγυάται:

Α.  ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, για την ουσιαστική κατοχύρωση της οποίας είναι απαραίτητη η συνταγματική θέσπιση λαϊκής πρωτοβουλίας για την διενέργεια δημοψηφισμάτων, η καθιέρωση θεσμών δημόσιας λογοδοσίας των αξιωματούχων και η πρόβλεψη -στοιχειωδών έστω- κανόνων εσωκομματικής δημοκρατίας υποχρεωτικής ισχύος.

Β.   ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ, ώστε να μην υπάρχουν Έλληνες «πιο ίσοι από κάποιους άλλους». Επ’ αυτού ζητείται, (1) η κατάργηση των προνομίων και της ποινικής ασυλίας των βουλευτών, (2) η κατάργηση των διαβόητων διατάξεων περί ευθύνης υπουργών και η υπαγωγή των υπουργών στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, (3) η άπαξ ανανεώσιμη θητεία Προέδρου  της Δημοκρατίας, υπουργών και βουλευτών και (4) η κατοχύρωση της ισότητας των πολιτικών κομμάτων.

Γ.   ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ, η οποία επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα με το πολίτευμα της προεδρικής δημοκρατίας, χωριστές εκλογές για Πρόεδρο (εκτελεστική εξουσία) και Βουλή (νομοθετική εξουσία), εκλογή Προέδρου με σταθερή θητεία και ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού.

Δ.  ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, με την κατάργηση της διάταξης που προβλέπει διορισμό της ηγεσίας της από την κυβέρνηση και εκλογή της με τρόπο που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της, θέσπιση ανεξάρτητου Συνταγματικού Δικαστηρίου, αναλόγου με τα υψηλού επιπέδου συνταγματικά δικαστήρια της Γερμανίας ή της Ιταλίας και ενίσχυση του θεσμού των ενόρκων.

Ε.   ΤΟΝ ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΟΣΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ αποκλειστικά από την δικαιοσύνη, υπό τον δημόσιο έλεγχο των πολιτών χωρίς την ισχύ οποιουδήποτε απορρήτου.

ΣΤ. ΤΟΝ ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ώστε να μην λειτουργούν ΜΜΕ χωρίς νόμιμη άδεια και να αφαιρείται η άδεια λειτουργίας τους εάν έχουν οφειλές προς το δημόσιο.

Στόχος μας μία δημοκρατία ανθρωπιάς που εγγυάται την εθνική αξιοπρέπεια και διασφαλίζει το μέλλον της Ελλάδας ως ισότιμο μέλος της Ευρώπης των λαών και των πολιτών. Όραμά μας ένα δημοκρατικό πολίτευμα που εμφορείται από αρχές και αξίες.

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι πιστεύουν στα παραπάνω ιδανικά να προσυπογράψουν το παρόν και να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την θέσπιση του νέου Συντάγματος της 4ης Ελληνικής Δημοκρατίας.

9 Ιανουαρίου 2012

Προσυπογράφουν τη Διακήρυξη (ενημέρωση 29 Νοεμβρίου 2015)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της Πρωτοβουλίας – επικαιροποίηση

159 σχόλια στο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της Πρωτοβουλίας – επικαιροποίηση

 • 23/01/2012 στο 8:45 πμ
  Σύνδεσμος

  ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΣ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΙς ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ. ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗς ΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΓΕΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗς ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ.
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ, ΑΝ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ:
  Να αναδειχθεί Μέτωπο Ριζικής Πολιτικής Μεταρρύθμισης ΚΑΙ μέσα από τις ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ που ήδη λειτουργούν ως κύταρα άμεσης δημοκρατίας !
  Μια πρόταση σε διαβούλευση για να έχομε πιθανότητες, σε προσεχή εκλογική αναμέτρηση, να μπορέσομε να απελευθερώσομε την χώρα και τον λαό από τα δεσμά των Χρεοκρατών.
  Μια πρόταση που θα ενώσει τους πολίτες από την βάση, χωρίς να περιμένομε π.χ. ο Τσίπρας να τα βρει με τον Κουβέλη και την Παπαρήγα !
  Θα μπορούσε ήδη από τώρα το κίνημα ανοικτών λαικών συνελεύσεων σε όλους τους δήμους και κοινότητες να εφαρμόσουν την άμεση Δημοκρατία, να εκλέξουν αντιπροσώπους π.χ. 100 ή 200 για κάθε από τους 53 νομούς και στην συνέχεια με κλήρωση μεταξύ αυτών τηρούμενης μιας πληθυσμιακής ανά εκλογική περιφέρεια αναλογίας, να ορισθούν π.χ. 1000 υποψήφιοι ενός “Ενιαίου Εκλογικού Μετώπου Πολιτών” για όλη την επικράτεια που θα πάρει μέρος στις εκλογές. Έτσι δεν θα χρεαστεί κανένα από τα υπάρχοντα σχήματα. Να γίνει ενοποίηση από την βάση.
  Ο Λαός δεν χρειάζεται επί πλέον εκπαίδευση για να συμμετέχει.
  Οι σημερινοί πολιτικοί την χρειάζονται και μάλιστα σε σωφρονιστήριο για νοητικά καθυστερημένους.
  Αν έτσι αποφασιστεί, θα μπορούσαν στο πανεθνικό κάλεσμα να μπουν μπροστά και με ανιδιοτέλεια γνωστά ονόματα γενικής αποδοχής όπως ενδεικτικά, ο Μανώλης Γλέζος, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Βασίλης Μαρκεζίνης και άλλοι μαζί με νεώτερους πατριώτες πολιτικούς όπως ο Πάνος Καμμένος, ο Νότης Μαριάς και άλλοι.
  Και μόνη η δυνατότητα έκφρασης μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες πιστεύω ότι θα αρκέσει για την πατριωτική αφύπνιση των πολιτών.
  Οι πολιτικές διαδικασίες με βάση το σημερινό Σύνταγμα το οποίο είναι ψευτοδημοκρατικό αφού αναδεικνύει ένα πρωθυπουργό-δικτάκτορα, υπο- και επι-βάλλουν την πεποίθηση στους πολίτες ότι δεν υπάρχει ελπίδα συμμετοχής τους σε οποιαδήποτε απόφαση. Έτσι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης τους οδηγεί στην ανομία, την διαφθορά, συχνά δε και σε φαινομενικά βλακώδη συμπεριφορά ως μοναδικό μέσο αμύνης και επιβίωσης.
  Όσοι πηγαίνομε σε λαικές συνελεύσεις στους διάφορους δήμους διαπιστώνομε ότι αναδεικνύονται αβίαστα απλοί άνθρωποι – αστέρια. Πάω συχνά και στην Ηλιούπολη και στην Αργυρούπολη και τριγύρω. Στην Γλυφάδα και στην Βούλα μπουκάρουνε στα επίσημα Δημοτικά συμβούλια και επιβάλλουν αποφάσεις ! Όσο δε αφορά στην επαρχία διαπιστώνω ότι εκεί έχει λιγότερους ανθρώπους από ό,τι στην Αθήνα φοβισμένους με σκυμμένο το κεφάλι.
  Πρέπει συζητηθεί το θέμα στις λαικές συνελεύσεις και να επιχειρηθεί άμεσα πύκνωση τους. Ένας συντονισμός μόνο χρειάζεται για να ανατραπεί η οικονομική χούντα του τραπεζίτη. Καπελώματα δεν περνούν πλέον !
  Να αναγγελθεί ευρύτατα η σύσταση ενός “Ενιαίου Εκλογικού Μετώπου Πολιτών” και ό,τι όσοι δεν συμμετέχουν δεν θα εκπροσωπηθούν. Συμμετέχοντας δε, ότι θα είναι πιθανόν να κληρωθούν και ως υποψήφιοι βουλευτές.
  Προτείνεται η αποφυγή, σε αυτήν την φάση, οι διάφορες συνιστώσες του Μετώπου να προτείνουν στον Λαό λεπτομερειακά εκλογικά προγράμματα 4ετίας διότι αυτά θα δημιουργήσουν ανεπίκαιρες αντιπαλότητες μεταξύ των διάφορων πολιτικών χώρων που θα θελήσουν να ενταχθούν στο Μέτωπο. Έτσι στην πρώτη αυτή κυβέρνηση δεν θα χρειάζεται να συμφωνούν όλες οι συνιστώσες σε πολιτικές τετραετίας, και έτσι θα αποφευχθούν διασπάσεις και τριβές. Στις επόμενες μετά ελεύθερες αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, με βάση το νέο δημοκρατικό σύνταγμα όπως θα έχει αποφασιστεί, το Μέτωπο δεν θα έχει πλέον λόγο ύπαρξης, οπότε οι διάφορες παρατάξεις θα έχουν όλη την δυνατότητα ανεξάρτητης ανάπτυξης των προγραμμάτων τους 4ετίας και υποβολής τους στην κρίση του Λαού.
  Παράλληλα θα πρέπει να γίνει προεκλογική εξαγγελία τώρα, ότι με την εκλογική επικράτηση του Μετώπου δεν θα ακολουθηθεί κατά γράμμα η επιταγή για την αλλαγή του σημερινού διάτρητου πλέον Συντάγματος και ότι η επόμενη Βουλή θα ειναι “επαναστατικά” κατ’ ευθείαν “Συντακτική Εθνοσυνέλευση”. Αυτό και μόνο θα ενθουσιάσει τον Ελληνικό λαό , θα τον πείσει ότι κανείς πλέον δεν θα οικειοποιείται τους αγώνες του για ίδιον όφελος αφού αυτός θα αναδεικνύει μέσω των εκλογών τους ανακλητούς εκπροσώπους του. Θα τον κάνει έτσι να συμμετέχει δυναμικά στις εκλογές και όχι να απέχει. Εκτιμούμε ότι με τις παραπάνω προυποθέσεις το προτεινόμενο Μέτωπο θα διεκδικήσει με καλή πιθανότατα την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος.
  Γιώργος Βαμβακούσης
  Dr Engr
  gvam44@yahoo.com
  http://www.facebook.com/vamvakousis?ref=tn_tnmn
  http://giorgos-vamvakousis.blogspot.com

  Απάντηση
  • 28/12/2012 στο 10:42 πμ
   Σύνδεσμος

   Γιώργο για σου, ονομάζωμαι:

   Σπύρος Ρίζος
   46100 Ηγουμενίτσα
   Τηλ. 2665092031
   Email: sriz30@otenet.gr

   Εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι με την έρευνα μας παντελώς νέας [πανανθρώπινης κοσμοθεωρίας]
   δεν θέλησα μέχρι σήμερα να εκδώσω κανένα βιβλίο παρόλο που έχω ήδη γράψει μερικούς τόμους.
   Επειδή οι άνθρωποι δεν διαβάζουν Γιώργο, κι αυτό είναι το πρόβλημα.
   Γι’ αυτό το λόγω , όταν ακόμα δεν υπήρχε το διαδίκτυο
   έστελνα τα κείμενά μου σε διάφορα ΜΜΕ σε κοινωνικούς φορείς
   –στα σώματα ασφαλείας –μπας και τους αλλάξω τρόπο σκέψης.
   Διότι Γιώργο, ότι κι αν κάνουμε, πρέπει να εκπολιτίσουμε τους μπάτσους και καραβανάδες,
   για να τους έχουμε με το μέρος του εργαζόμενου λαού
   –από εκεί που στο τέλος –τέλος προέρχονται.
   Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως αν πρώτα δεν εκπολιτίσουμε τους ένστολους
   να πάρουν το μέρος του λαού.
   Από το 2004 μέχρι το 2008 μέσα στο μεσονύκτιο είχα επαφή στον αέρα στο Σκάι στην εκπομπή ανεμολόγιο,
   μέχρι που με σταμάτησαν επειδή τους χάλαγα τη σούπα
   από τότε έκανα σύνδεση με το Ιντερνέτ
   αναρτώ σε διάφορα σαιτ σε κόμματα οργανώσεις Δήμους και ασφαλώς στην Αστυνομία και Στρατό
   πολύ πιο συχνά αναρτούσα και αναρτώ στην εκπομπή [Ανιχνεύσεις από την ΕΤ3 με τον παντελή Σαββίδη],
   όπου και εκεί έχω πρόβλημα, γιατί και εκεί μάλλον κάποιοι πιέζουν το Σαββίδη να… με κόψη…
   τι να κάνουμε Γιώργο –το μασονικό τσούρμο βάζει παντού τη μούρη του.
   αλλά δεν το βάζουμε κάτω Γιώργο δεν θα περάσει το μασονικό σιωνιστικό ρατσιστικό σύστημα.
   μέσα από την εργασία μου [μελέτη πολλών συγγραμμάτων],
   διαμόρφωσα έναν κατάλογο κανόνων του πως οφείλουμε να διαμορφώσουμε τους κανόνες λειτουργίας της κοινωνίας,
   αναρτώ εδώ τα 37 σημεία που θα πρέπει από τους συμπολίτες μας να μελετηθούν
   να ληφθούν υπόψη για την τελική σύνταξη των κοινωνικών κανόνων που
   οφείλει να διέπει την κοινωνία και τις σχέσεις του κάθε ατόμου με αυτήν:

   η πολιτική που ακολουθείται σήμερα απ’ τους ισχυρούς, είναι απόλυτα ρατσιστική και ολοκληρωτική.

   Εμείς –οι νέοι διανοητές προς χάριν της ευημερίας του μέλλοντος των παιδιών μας
   αλλάζουμε τα σημείο και ορίζουμε:

   1) Ζητάμε την ένωση όλων των λαών της Ευρώπης
   –για μια μεγάλη πανίσχυρη Πανευρωπαϊκή κοινωνία
   πάνω στις αρχές της υπαρξιακής ισονομίας
   όλων των κατοίκων της Ευρώπης. –

   2) Απαιτούμε όλοι οι κάτοικοι της Ευρώπης να έχουν ίσες υποχρεώσεις και δικαιώματα
   –καταργούμε έτσι κάθε προνόμιο και αναγνωρίζουμε Μοναδικά την υπαρξιακή ισονομία και ισοτιμία όλων των κατοίκων της Ευρώπης. – καταργούμε δηλαδή κάθε ρατσιστική διάκριση
   και κάθε κρατική ολιγαρχική εξουσία. –

   3) Καταργούμε παντελώς την αποικιακή λογική και θέτουμε προς το σκοπό αυτό, τον απόλυτο έλεγχο των γεννήσεων και μάλιστα με στόχο τη μείωση του πληθυσμού της Ευρώπης στα επόμενα πενήντα χρόνια τουλάχιστον κατά 30%. Να μειωθούμε δηλαδή κάτω των 50α κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο

   4) Για το σκοπό αυτό, ορίζουμε τη μείωση των πληθυσμών ανά τον πλανήτη ενισχύουμε την οικονομική ευμάρεια στα άλλα έθνη να αναπτυχτούν τοπικά οικονομικά και να μειωθούν με τη σειρά τους στα κάτω των 50α κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο σε ολόκληρο τον πλανήτη. – μόνον και μοναδικά έτσι θα σταματήσουμε τις έχθρες και τους αισχρούς πολέμους. –

   5) Πολίτες της Ευρώπης – είναι –
   –εκείνοι που έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη ή έχουν συμπληρώσει 15ε χρόνια παραμονής
   γνωρίζουν άριστα την Ευρωπαϊκή γλώσσα και τηρούν αυστηρά τους νόμους της χώρας μας Ευρώπης

   6) Άρα ορίζουμε ως πανευρωπαϊκή Γλώσσα την… Εσπεράντο
   –(μεταξύ λατινικής ελληνικής σλαβικής και γοτθικής γλώσσας) .
   για το σκοπό αυτό καλούμε πανευρωπαϊκή διάσκεψη να ορίσουμε την κοινή μας ευρωπαϊκή γλώσσα.

   7) Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε την άμεση δημοκρατία.
   Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι είναι αιρετοί και υπό τον άμεσο έλεγχο των λαϊκών συνελεύσεων κατά δήμο και κατά περιφέρεια,
   οι οποίες θα εκλέγουν τους αιρετούς Γερουσιαστές
   για το κεντρικό ευρωπαϊκό συμβούλιο
   πάντα άνω του 60ου έτους της ηλικίας τους.

   8) Επομένως ως ανώτατο όργανο προτάσεων νόμων και αποφάσεων καθώς και επιλογή αντιπροσώπων ορίζονται
   ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ. –
   Στις συνελεύσεις έχουν οι πάντες ελευθερία λόγου.
   Απ’ τις προτάσεις όλων όσων παίρνουν το λόγο διαμορφώνεται η κοινή γνώμη επιτόπου, και τίθενται σε ψηφοφορία και αποφασίζουν για τον ορισμό ηγεσιών σε όλους τους χώρους
   –[παραγωγής υπηρεσιών δικαιοσύνης εκπαίδευσης πρόληψης].

   9) Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση.
   Ο πόλεμός μας είναι αφενός κατηγορηματικά κατά του ρατσισμού αφετέρου
   ενάντια της αέναης εξουσίας μερικών και άρα κατά διαφθοράς –κυρίως αυτών της λεγόμενης ανώτατης τάξης. –
   ο ρατσισμός και η διαφθορά θα λήξει μοναδικά άμα την κατάργηση όλων αυτών των…
   δέκα χιλιάδων δήθεν ανώτατων τη τάξη. –

   10) Όλοι οι κάτοικοι της Ευρώπης έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. –

   11) Καταργείται ο υπέρμετρος πλούτος και η φτώχια, για το σκοπό αυτό ορίζουμε ανώτατο και κατώτατο όριο διαβίωσης. –

   12) Καθήκον του κάθε πολίτη είναι να εργαστεί διανοητικά και σωματικά προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής πολιτείας. Κανένα άτομο δεν επιτρέπετε να κάνει κάτι κατά των συμφερόντων του ευρωπαϊκού ,,και πανανθρώπινου’’ γίγνεσθαι.

   Ως εκ τούτου ζητάμε:
   13) Όλα τα μη δεδουλευμένα έσοδα να παραδοθούν στο κοινό ταμείο της Ευρώπης –μη δεδουλευμένα έσοδα είναι όλα όσα προέκυψαν από τοκογλυφία χρηματιστηριακές φούσκες και αθέμιτα κέρδη από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα οποία κατασχέτοντε υπέρ του κοινού ευρωπαϊκού ταμείου για κοινωφελείς και μόνον σκοπούς. –

   14) Καταργούμε επομένως τις μεσαίες και μεγάλες κερδοσκοπικές μετοχικές επιχειρήσεις και ορίζουμε την κοινωνικοποίηση αυτών από ΕΛΒ και συνεταιρισμούς. –

   15) Δεδομένου ότι κάθε κέρδος από χρηματιστήρια και τραπεζικές μετοχές
   –κι ότι προκύπτει από πολεμικά κέρδη ΕΙΝΑΙ εσχάτη προδοσία και άρα
   απαιτούμε την άμεση κατάσχεση όλων αυτών των κερδών υπέρ της κοινωνίας των πολιτών –της παιδείας της Υγείας του γήρατος. –

   16) Απαιτούμε την κοινωνικοποίηση όλων των τραστ. –

   17) Απαιτούμε τα κέρδη των επιχειρήσεων απ’ τις βιομηχανίες να είναι άμεσα κοινά κέρδη για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. –

   18) Καθορίζουμε την κατάργηση του ιδιωτικού εμπορείου και αυτό περνά στα χέρια των Εταιριών Λαϊκής βάσης (ΕΛΒ) οι οποίες για το σκοπό αυτό,
   Οφείλουν να οργανώσουν Συνεταιρισμούς για την κατανομή των αγαθών κατευθείαν στον καταναλωτή. –

   19) Ζητάμε ανηλεή πόλεμο ενάντια σε εκείνους που εργάζονται για τη ζημία της κοινής ευημερίας των ευρωπαίων. Προδότες, τοκογλύφοι, κερδοσκόποι, κλπ., πρέπει να τιμωρούνται με την εσχάτη των ποινών, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα ή τη φυλή.

   20) Ζητάμε ότι το ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο εξυπηρετεί μια υλιστική παραγγελία του κόσμου,
   να αντικατασταθεί από το πανευρωπαϊκό [πανανθρώπινο] κοινό δίκαιο.

   21) Προκειμένου να καταστεί δυνατό για κάθε ικανό και εργατικό ευρωπαίο πολίτη απαιτούμε να αποκτήσουν όλοι τριτοβάθμια εκπαίδευση, και ως εκ τούτου την ευκαιρία να φτάσει ο κάθε ικανός σε ηγετικές θέσεις –δασκάλου –εκπαιδευτεί –διαχειριστή.
   η πολιτεία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της εκπαιδευτικής διοργάνωσης για ολόκληρο το
   –επαγγελματικό
   –πολιτισμικό
   –κοινωνικό σύστημα των ανθρώπων.
   Τα προγράμματα σπουδών όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις πρακτικές της ζωής.
   Η σύλληψη της ιδέας της πολιτείας (επιστήμη της ιδιότητας του πολίτη) πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία από την αρχή υποχρεωτικά. –

   22) …Επειδή έτσι κι αλλιώς –καταργούμε τη φτώχια αφενός ολόκληρη η νεολαία θα δέχεται [υποχρεωτικά –τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλους τους κλάδους] αφετέρου μέσα απ’ το σύνολο τριτοβάθμιας παιδείας,
   θα αναδεικνύονται τα ταλαντούχα παιδιά χωρίς καμιά διάκριση πια ανεξάρτητα από το σταθμό ή το επάγγελμά τους,
   από κοινά δημόσια πολυκλαδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα πρώτης δευτέρας και τριτοβάθμιας παιδείας
   με μέριμνα της πολιτείας των Δήμων και περιφερειών,
   και με απόλυτη συμπαράσταση της κεντρικής ευρωπαϊκής γερουσίας,
   θα εξασφαλίζεται η σπουδή και η οικονομική κάλυψη
   από το κεντρικό ευρωπαϊκό Κοινό Ταμείο. –

   23) ότου βεβαίως αλλάξουμε το νόμισμα από ευρώ σε ΨΛΜ. –
   αυτός είναι στόχος απαράβατος
   –σε ορατό τακτό χρονικό διάστημα καταργήσουμε το χρήμα και το χρυσάφι κι ότι άλλο ως συναλλαγματικό αντίκρισμα.

   24) το σκοπό αυτό ενσωματώνουμε υποχρεωτικά την Ελβετία στο Ευρωπαϊκό έθνος –όλα τα ευγενή μέταλλα τα μετατρέπουμε αυτομάτως σε εθνικό μεταλλευτικό πλούτο. καταργούμε δηλαδή τα ευγενή μέταλλα συνάλλαγμα κάποιων ιδιωτών.
   Καταργούμε επομένως και τη συντεχνία των αργυροχόων και ενεχυροδανειστών. Τα είδη αργυροχοΐας και ειδικά
   –χρυσάφι διαμάντια μαργαριτάρια τίθενται άμεσα ως εθνικά [δημόσια] αντικείμενα. –
   Όποιος ιδιώτης τολμήσει να φυγαδεύσει το χρυσάφι εκτός Ευρώπης, χαρακτηρίζεται αυτομάτως και ως αισχρός προδότης των εθνικών συμφερόντων της Ευρώπης και θέτει εαυτόν υπό διωγμό σε ολόκληρο τον πλανήτη.
   Όποιο άλλο κράτος –πολιτεία εκχωρεί άσυλο σε οικονομικούς φυγάδες,
   είναι αυτομάτως –εχθρός του Ευρωπαϊκού Έθνους.
   Ορίζουμε επομένως διεθνή Νόμο παράδοσης κάθε οικονομικού φυγά στην Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. –
   κι ως εκ τούτου διώκεται άμεσα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

   25) Καταργώντας το χρήμα καταργούμε αυτομάτως και ολόκληρο το φορολογικό σύστημα. –
   θέτουμε ως στόχο τη διαμόρφωση ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου των Ψηφιακών Λογιστικών μονάδων (ΨΛΜ). –
   Όλοι οι δήμοι θα προμηθευτούν με ψηφιακά κομπιούτερ, καθώς και όλες οι ΕΛΒ και συνεταιρισμοί με αυτόματα τσιπ που θα καταγράφουν τις συναλλαγές.

   26) η ευρωπαϊκή πολιτεία έχει την υποχρέωση να οργανώσει το κέντρο ελέγχου της πιστής τήρησης του μίνιμουμ και μάξιμουμ λογιστικών μονάδων, δεν δικαιούται κανένας απολύτως πολίτης πάνω των 2000 ΨΛΜ, που θα είναι η ανώτατη αμοιβή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής (άμεσης Δημοκρατίας). –
   στο μέλλον αναγνωρίζουμε καθήκοντα ως ηθικές αξίες κι όχι τις αμοιβές. – πρέπει να διδαχθούμε την συνείδηση του καθήκοντος ως ανθρωπιστική υποχρέωση που καμιά σχέση δεν έχει με οικονομικά ωφέλει. –
   για το σκοπό αυτό –την εμπέδωση δηλαδή της επαγγελματικής συνείδησης, ορίζουμε την εφαρμογή εθνικής παιδείας υγείας με την παροχή πρόνοιας κέντρα μητρότητας,
   με την απαγόρευση της εργασίας ανηλίκων,
   με την αύξηση της φυσικής κατάστασης
   με την εισαγωγή της υποχρεωτικής αγωγής σε παιχνίδια και γυμναστική, καθώς και με τη μεγαλύτερη δυνατή ενθάρρυνση των οργανώσεων που ασχολούνται με την φυσική αγωγή των νέων.

   27) Ορίζουμε ρητά και κατηγορηματικά ως σύστημα παραγωγικής οργάνωσης
   μοναδικά ΕΛΒ και συνεταιρισμούς. –
   ως εκ τούτου απαγορεύουμε τη παραγωγή από μεμονωμένα άτομα.
   Θέτουμε ως άκρως υποχρεωτικό την παιδεία της συλλογικής συνείδησης και απόδοσης.
   Ο ιδιώτης είναι σαν κι αυτόν που λέγεται…
   όποιος φεύγει απ’ το μαντρί τον τρώει ο Λύκος.
   Ο ιδιώτης λοιπόν είναι ακριβώς σαν ένα έρημο πρόβατο στη ζούγκλα.
   Η ιδιωτική [ατομική] πρωτοβουλία επομένως,
   γίνεται μέσα και για το σύνολο της κοινωνίας.
   Ισχύει απαράβατα –ο ένας για όλους κι όλοι για τον καθένα. –

   28) Απαιτούμε την κατάργηση της πολιτικής καριέρας.
   Τον ορισμό του εκλέγειν μετά το 60ο έτος της ηλικίας
   και τον περιορισμό θήτευσης σε διαχειριστικά πόστα
   –συμβούλου μέχρι
   –προέδρου της κεντρικής ευρωπαϊκής συμβουλευτικής γερουσίας
   –τα τέσσερα χρόνια. –
   για μια ακόμα και τελεσίδικη τετραετία
   απαιτείται πλειοψηφία πάνω του 70% του εκλογικού σώματος. –

   29) Απαιτούμε την κατάργηση του στρατού
   και τη δημιουργία δημοτικής αστυνομίας,
   στόχος μας είναι η πρόληψη των αδικιών κι όχι η αστυνόμευση. –
   –ως εκ τούτου απαιτούμε την κατάργηση των βιομηχανιών όπλων. –
   προς την κατεύθυνση αυτή απαιτούμε μια διεθνή οργάνωση που να εποπτεύει την πορεία προς τον αφοπλισμό.
   Για να προχωρήσει η ανθρωπότητα προς τον αφοπλισμό,
   οφείλει να περάσει στη μέριμνα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των λαών της Ευρώπης και του πλανήτη ολόκληρου.
   οι πόλεμοι έχουν ως αιτία τις ανισότητες που κυριαρχούν ανά τον κόσμο.
   Ως εκ τούτου η Ευρώπη ως έθνος τίθεται ως πρωτοπόρα στον ιερό στόχο της απαλλαγής της ανθρωπότητας απ’ το αίσχος των ανισοτήτων αφενός
   –για να φτάσουμε στην απαλλαγή απ’ τους πολέμους αφετέρου.

   30) Απαιτούμε επομένως, ανώτατη παιδεία για όλους εκείνους που θα αναδεικνύονται ως δάσκαλοι
   –εκπαιδευτές και ως διανοητές και διαμορφωτές περαιτέρω διανοητικής διατριβής,
   να είναι προικισμένοι με απόλυτη συνείδηση της αλήθειας
   με απόλυτη συναίσθηση της ανάπτυξης μετάδοσης στις νέες γενεές
   –την συνείδηση της υπαρξιακής ισοτιμίας και ισονομίας.
   Τα συγγράμματα επομένως που θα θίγουν ή θα χαλαρώνουν τη συνείδηση του πολίτη απ’ την αίσθηση της υπαρξιακής ισότητας του κάθε συνανθρώπου θα απαγορεύονται ρητά και κατηγορηματικά.
   Θα εκδίδονται μόνον τα συγγράμματα εκείνα που θα αναδεικνύουν την ανθρωπιστική ισονομία και ισοτιμία. – για το σκοπό αυτό ιδρύουμε κοινές λαϊκές πρυτανείες που θα μελετάνε τα συγγράμματα ώστε να μην περνά τίποτα που να θίγει ή να ωθεί τον άνθρωπο σε ανήθικες και κτηνώδεις συμπεριφορές. –

   31) Ζητούμε να υπάρξει μια συμβουλευτική νομική αρχή που θα κατευθύνει την τέχνη του θεάτρου των μύθων και γενικά της διασκέδασης, ώστε να μην υπάρχει αυτό το αχαλίνωτο καλλιτεχνικό τοπίο, που μόνον ηθική Δεν διδάσκει.
   32) Απαιτούμε εκστρατεία εναντίον εκείνων που διαδίδουν σκόπιμα πολιτικά ψέματα και η διάδοση τους μέσω του Τύπου. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού Τύπου, απαιτούμε:
   (Α) Όλοι οι συντάκτες και οι βοηθοί τους στις εφημερίδες που εκδίδονται στη ευρωπαϊκή γλώσσα να είναι Ευρωπαίοι πολίτες.
   (Β) Μη-Ευρωπαϊκές εφημερίδες δημοσιεύονται μόνο με τη ρητή άδεια της Ευρωπαϊκής πολιτείας.
   (Γ) Όλα τα οικονομικά συμφέροντα ή με οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζουν ευρωπαϊκές εφημερίδες θα πρέπει να απαγορεύεται σε μη Ευρωπαίους από το νόμο, και ζητούμε την τιμωρία για παραβαίνοντες το νόμο αυτό –την άμεση καταστολή της εφημερίδας και η απέλαση των μη Ευρωπαίων απ’ τη χώρα Ευρώπη. –
   Εφημερίδες που παραβαίνουν τους κανόνες
   της υπαρξιακής ισότητας και ισονομίας των πολιτών
   –και που θίγουν την κοινή ευημερία των ευρωπαίων πολιτών
   οφείλουν να κατασταλούν.
   Ζητούμε νομική δράση κατά των εν λόγω καταχραστών
   τάσεις στην τέχνη και τη λογοτεχνία που απαξιεί την υπαρξιακή ισονομία και ισοτιμία, ή έχουν διασπαστική επιρροή πάνω στη ζωή της κοινής μας λαϊκής ευρωπαϊκής ζωής,
   και οποιουσδήποτε οργανισμός που προσβάλλει τα ανωτέρω αιτήματα των ευρωπαίων πολιτών
   οφείλει να διαλυθεί. –

   33) …Ζητάμε την ελευθερία για όλες τις θρησκείες απ’ την πολιτεία, στο βαθμό που ΔΕΝ θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξή του ή να προσβάλλουν την ηθική και δεοντολογική έννοια των Ευρωπαίων πολιτών.
   Ως εκ τούτου διαχωρίζουμε ρητά και κατηγορηματικά την πολιτεία απ’ την όποια θρησκεία.
   Όποιος θέλει θεούς και δαίμονες χαρτορίχτρες μέντιουμ και ταχυδακτυλουργούς είναι μεν ατομική του υπόθεση, ωστόσο υπό αυστηρότατο έλεγχο της πολιτείας ώστε οι ανύποπτοι πολίτες να μην πέφτουν θύματα αετονύχηδων.
   Η εκμετάλλευση δηλαδή των αδυναμιών των ανθρώπων ορίζεται ως έγκλημα
   απαγορεύεται και ως εκ τούτου διώκεται όπως και κάθε λαθρέμπορας και εκμεταλλευτής της ανθρώπινης αδυναμίας.
   Καταργούμε επομένως το μάθημα της θρησκείας απ’ ολόκληρο το κοινό δημόσιο σύστημα παιδείας της Ευρώπης. – και διώκουμε και ότι έχει να κλάνει με μέντιουμ και κάθε λογής κακοδαιμονίες και δεισιδαιμονίες.
   το θρησκεύεσθε δε χαρακτηρίζεται ως ιδιωτικό ζήτημα,
   και ο κάθε θρησκευόμενος οφείλει να κρατά τις συνήθειές του για τον εαυτό του. – συνεπώς
   –απαγορεύεται ρητά σε κάθε θρησκευόμενο
   να κάνει δημόσια προπαγάνδα. –

   34) Για να πραγματοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα απαιτούμε:
   τη δημιουργία μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής πολιτείας, εκλεγμένη και αυστηρά ελεγμένη ανά πάσα στιγμή απ’ τους πολίτες των δήμων και περιφερειών όλων των περιοχών της Ευρώπης.
   Θέτουμε δηλαδή ως κεντρικό όργανο αποφάσεων
   –τις λαϊκές συνελεύσεις. –
   το κεντρικό συμβούλιο [γερουσία] που θα εκλέγεται άμεσα απ’ τους ευρωπαίους πολίτες
   –αφού θα λογοδοτεί τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο στις λαϊκές συνελεύσεις,
   θα έχει άμεση αρμοδιότητα ώστε να προκάνει κάθε εσωτερική και εξωτερική εχθρότητα.
   Ο σχηματισμός των επαγγελματικών επιτροπών και των επιτροπών που εκπροσωπούν τα διάφορα κτήματα της εκάστοτε πολιτείας
   [περιφέρειας –μέχρι σήμερα ,,κράτος’’],
   θα εξασφαλίζει ότι οι νόμοι που εκδίδονται από την κεντρική αρχή
   θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τις ομόσπονδες πολιτείες
   –σήμερα κρατίδια μέσω των συνελεύσεων των πολιτών.
   Οι ηγεσίες των ομόσπονδων πολιτειών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν την εκτέλεση των ανωτέρω σημείων με κάθε κόστος,
   εάν είναι απαραίτητο με τη θυσία της ζωής τους. –

   35) Επομένως:
   –απαιτούμε την συμπαράσταση των πολιτών προς μια ισχυρή πλειοψηφία για μια νέα συντακτική συνέλευση να αλλάξουμε ριζικά ολόκληρο το υπάρχον σύνταγμα.
   προς αυτήν την κατεύθυνση,
   άμα την ανάληψη [των ευθυνών για μια παντελώς νέα Ευρώπη], καλούμε όλους τους μέχρι σήμερα υπεύθυνους και υπόλογους για το χάος που διαμόρφωσαν
   –αντί να τους κρεμάσουμε ή να τους κλείσουμε στα φρενοκομεία
   να προσέλθουν εθελοντικά σε ειδικά σεμινάρια να τους εκπαιδεύσουμε [ανθρώπους ισόνομους και ισότιμους πολίτες]. –
   τα λεγόμενα Λαϊκά δικαστήρια
   –για τη νέα τάξη πραγμάτων,
   δεν δικάζουν για κρεμάλα ή κλείσιμο σε φρενοκομεία αλλά
   αναλαμβάνουν την υποχρέωση για επιμόρφωση των απείθαρχων για ένταξη στην κοινωνία των ανθρώπων. –

   36) …Εμείς –οι νέοι διανοητές δεν αναγνωρίζουμε την τιμωρία
   [τη φυλάκιση και κυρίως τη θανατική ποινή] ως μέτρο σωφρονισμού Θεωρούμε τους βάρβαρους –πλούσιους –πολιτικούς και θρησκευτικούς εξουσιαστές ως άρρωστους και απροσάρμοστους.
   Ορίζουμε επομένως ως προληπτικό και κατασταλτικό μέτρο
   την ισχύ της Επίμονης και μεθοδευμένης παιδείας του απροσάρμοστου [παράνομου] λέμε σήμερα, σε αναγκαστική ανθρωπιστική εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα ιδεώδη της υπαρξιακής ισονομίας και ισοτιμίας και άρα
   –εργάζεσθε συνεταιρίζεσθαι –εσταί συλλογικά όντα. –

   37) Κανόνες και ρυθμίσεις που δεν προβλέφθηκαν με τα ύπερθεν σημεία,
   δύνανται να εισηγηθούν να μελετηθούν και να συμπεριληφθούν
   από τη νέα συντακτική συνέλευση των πολιτών της Ευρώπης στο νέα πανευρωπαϊκό –πανανθρώπινο μανιφέστο =ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
   από την ίδια την ΝΕΑ συντακτική συνέλευση. –
   …………………………………………………………………………………….

   Είμαι βέβαιος Γιώργο αγαπητοί συμπολίτες ότι
   με αυτά τα σημεία προσφέρω έναν βασικό μπούσουλα για τη διαμόρφωση των κανόνων της μελλοντικής κοινωνίας μας.

   Απάντηση
   • 03/02/2013 στο 8:51 πμ
    Σύνδεσμος

    Αγαπητέ Σπύρο,
    Μόλις είδα την απάντηση σου. Θα πρότεινα άμεση επικοινωνία στα προσωπικά μας ημέιλ για αμεσότητα.
    Την αρχική μου παραπάνω ανάρτηση θα πρέπει να επικαιροποιήσω.
    Εν τω μεταξύ απαντώ στο δικό σου σχόλιο:
    Συγκρατώ και συμφωνώ για το βασικό, ότι δηλαδή χρειάζεται ανατροπή του σημερινού καθεστώτος της μεταπολίτευσης με σύστημα συμμετοχικής Δημοκρατίας των Πολιτών ή και αλλιώς αποκαλούμενης Άμεσης Δημοκρατίας, ενώ από διανοητές όπως ο καθηγητής Δρ Κοντογιώργης, αποκαλούμενης απλά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
    Συμφωνώ και επαυξάνω στην επιδίωξη προσέγγισης ένστολων στους οποίους η πατρίδα έχει εμπιστευθεί μέσα ισχύος ώστε να προστατεύουν την Εθνική της Ανεξαρτησία και τις θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος ιδιαίτερα όσον αφορά τα διακαιώματα και το ευ ζην των πολιτών.
    Τα 37 σημεία που αναφέρεις είναι ενδιαφέροντα αν και δεν συμφωνώ σε όλα.
    Βασικά δεν θα συνιστούσα την άμεση επιδίωξη πανευρωπαικής κινητοποίησης και ανατροπής.
    Αυτή θα έλθει αυτόματα με την Δημοκρατική αλλαγή στην Ελλάδα.
    Η μικρή Ισλανδία δεν χρειάστηκε καμιά Ευρωπαική αλλαγή για να εκδημοκρατιστεί.
    Επίσης τα περισσότερα από τα 37 σου σημεία αφορούν αποφάσεις της απαοκατεστημένης Δημοκρατίας και δεν είναι προυποθέσεις για άμεση δράση.
    Θα συνόψιζα την επικαιροποιημένη μου πρόταση ως εξής:
    ΠΡΟΤΑΣΗ
    Άμεσα χρειάζεται σύγκλιση Εθνοσυνέλευσης ενεργών Πολιτών ηλεκτρονικά και με παρουσία έστω μικρή αρχικά.
    Όταν συμπληρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός και αφού προσχωρήσουν και αρκετοί από τους ένστολους στους οποίους η πατρίδα εμπιστεύθηκε τα μέσα ισχύος για την προστασία της, να αποφασίσει για την σύλληψη των παραξικοπηματιών της τρόικας εσωτερικού και των 166 επίορκων του κτιρίου της Βουλής.
    http://letmefree.gr/?p=838
    Στην συνέχεια την έγκριση Συντάγματος Δημοκρατίας όπως αυτής που γεννήθηκε στην Ελλάδα, αυτής που έφτιαξε ο Καποδίστριας για την Ελβετία και αυτής που τώρα γεννιέται στην Ισλανδία.
    Μιας Δημοκρατίας που θα αποφασίζει για την Οικονομική Πολιτική της χώρας και για το κυριότερο εργαλείο της, το Νόμισμα.
    Μιας Δημοκρατίας όπου οι πολίτες συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων για την ζωή τους και την ζωή των παιδιών τους..
    Αλλιώς δεν υπάρχει καμιά ελπίδα.

    Απάντηση
  • 12/02/2013 στο 6:24 μμ
   Σύνδεσμος

   Ενδεικτικα, ο Πανος Καμμενος και αλλοι που ανεφερες δεν ειναι γενικης αποδοχης. Εμαθε κι ο Καμμενος και εγινε πατριωτης. Ξεχνατε ευκολα μερικοι, αλλα αυτος ο ανθρωπος ηταν υφυπουργος επι Καραμανλη, εχει φαει αρκετα (σιγουρα) και εχει υπαρξει συνενοχος σε πολλα εγκληματα εναντιον του λαου. Ας μας πει πχ την αποψη του για την εξεγερση του Δεκεμβρη του 08. Απο ποια πλευρα ηταν;
   Αν θελουμε κατι καινουργιο, πρεπει να υπαρξει ρηξη με το παρελθον και ονοματα και πολιτικες οπως Καμμενος κτλ..

   Απάντηση
 • 27/01/2012 στο 10:05 πμ
  Σύνδεσμος

  ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και για πρώτη φορά αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι νοιώθω τόσο πλήρης συνειδησιακά στο να συμπαραταχτώ με ένα σύνολο ανθρώπων, που βλέπουν την πατρίδα όχι σαν ένα κομμάτι προσωπικής υστεροβουλίας-φιλοδοξίας, αλλά σαν μια προσπάθεια που όσο κι αν έψαξα με το μικρό και υστερόβουλο μυαλό μου δεν είδα το παραμικρό ψεγάδι ματαιοδοξίας. Εχω συναντήσει στο διάβα της ζωής μου πολλές εθνικιστικές και εθνοκάπηλες απόψεις, τούτη εδώ είναι μια αγνή πατριωτική πρωτοβουλία που εμπεριέχει το απόλυτα ρεαλιστικό, το συγκεκριμένο, το ευ στην σκέψη. Μια πρωτοβουλία που αναζητά τον κοινό νου και δίνει μια στόχευση οράματος. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΣΣΟΜΑΙ.

  Απάντηση
 • 27/01/2012 στο 2:20 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω κι ανυπομονώ να συμβάλλω στην όλη προσπάθεια! Θα πρότεινα, μεταξύ άλλων, την επιλογή “βουλευτών” με κλήρο μεταξύ, π.χ., ατόμων που θα έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αφιερώσουν το χρονικό μιας θητείας (π.χ. τρία ή τέσσερα χρόνια) στην χώρα…

  Απάντηση
  • 03/02/2013 στο 9:04 πμ
   Σύνδεσμος

   Πολύ σημαντική επισήμανση και αφορά το σημείο Α της διακήρυξης αυτής για νέο Σύνταγμα.
   Χρειάζεται ανατροπή του σημερινού καθεστώτος της μεταπολίτευσης με σύστημα συμμετοχικής Δημοκρατίας των Πολιτών ή και αλλιώς αποκαλούμενης Άμεσης Δημοκρατίας, ενώ από διανοητές όπως ο καθηγητής Δρ Κοντογιώργης, αποκαλούμενης απλά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
   Στην πραγματικότητα το σημερινό καθεστώς είναι ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟ και το όνομα του κόμματος ΜΕΤΑΟΛΙΤΕΥΣΗ.
   Μια μεταπολίτευση ένοχη για την προδοσία της Κύπρου σε αντάλλαγμα της επαναφοράς του δοσιλογικού μεταπολεμικού συστήματος στην εξουσία, εξ ου και ο εισέτι κλειστός “φάκελος της Κύπρου”.
   Μια μεταπολίτευση ένοχη για την σημερινή καταστροφή της χώρας, οικονομική και Εθνική, Εξ ου και οι παράξενες κολλεγιές Δεξιών και Αριστερών, σημερινές και νέες επερχόμενες, πάντα με πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα και όχι απλή αναλογική βέβαια.

   Απάντηση
 • 28/01/2012 στο 4:55 μμ
  Σύνδεσμος

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Ο ΚΟΜΠΟΣ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ, ΣΤΟ ΧΤΕΝΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΕΙΔΗ ΓΙΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΙΡΟ. ΟΧΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ.
  ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΣΑ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. Η ΛΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ.

  Απάντηση
 • 28/01/2012 στο 5:24 μμ
  Σύνδεσμος

  ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ Ο Κ.Ο.Κ. ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ.

  Απάντηση
 • 28/01/2012 στο 5:27 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω. Για να επιτύχει η Πρωτοβουλία σας πρέπει να μετατραπεί σε κίνημα και μάλιστα οργανωμένο.

  Απάντηση
 • 28/01/2012 στο 7:06 μμ
  Σύνδεσμος

  Καλή και ευγενική προσπάθεια! Να συνεχίσει και να φροντίσουμε μήν πνιγεί στον ορυμαγδό
  τών ανοησιών και άθλιων αναρτήσεων, σε μια ακαταλαβίστικη γλώσσα. Ο webmaster να έχει
  το νού του. Δημοκρατία, όχι αθλιότητα.
  Αλλά, πάραυτα, για να έχει πρακτικά αποτελέσματα η προσπάθεια, χρειάζεται κόσμο που
  θα την στελεχώσει και χρήματα. Κυρίως, πρέπει να γίνει γνωστή στο πλατύ κοινό που
  πρέπει να την πλαισιώσει για να έχει επιτυχία. Να δημιουργηθεί ένα ταμείο μέ πολύ
  διαφανή διαχείριση. Νά τυπώσει προκηρύξεις για το πλατύ κοινό και με εθελοντές
  να τίς μοιράζει στίς φτωχογειτονιές, δεδομένου ότι ο πολύς κόσμος εκεί δεν έχει
  πρόσβαση στο διαδίκτυο, ουτε την οικονομική άνεση για κάτι τέτοιο. Νά δημιουργήσουμε
  ομάδες αλληλεγγύης με στόχο τα διάφορα προβλήματα του κόσμου, συτιστικά, ενδυσης,
  κατοικίας κλπ.
  Να καταστήσουμε δε σαφές στούς πάντες ότι η χώρα μας πουλιέται στο μεγάλο παζάρι
  δίχως να λογαριάζουν το λαό της.
  Προσωπικά δεν έχω την δυνατότητα να κάνω τίποτε άλλο εκτός μιάς οικονομικής ενίσχυσης
  και αυτό, όταν διαπιστώσω ότι τα πάντα λειτουργούν διαφανέστατα καί δέν έχουμε να
  κρύψουμε τίποτα από κανέναν.
  Απόστολος Κατσιούλης, Γερμανία.

  Απάντηση
 • 29/01/2012 στο 5:32 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογραφω την ενεργεια σας για νεο Συνταγμα. Θα ηθελα περιορισμό της θητειας για ολους τους αιρετους: μονον δυο (2) θητειες.
  Σας ευχαριστω.

  Απάντηση
 • 29/01/2012 στο 10:25 μμ
  Σύνδεσμος

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ….!!! ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΝ ΛΑΟΣ ΝΑ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ….!!! ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ….., ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ O ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ….!! ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ NA ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ……, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ….!!!

  Απάντηση
 • 30/01/2012 στο 7:55 μμ
  Σύνδεσμος

  Αξιέπαινη προσπάθεια. Μαζί σας για να ξεβρωμίσει ο τόπος από αυτά που λέμε οι Πόντιοι “κοπρομούμουλα”. Κυρίως για να αφήσουμε κάτι καλύτερο στην επόμενη γενιά και να μη ντρεπόμαστε.

  Απάντηση
 • 31/01/2012 στο 9:02 πμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω ατομικά και ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας με τις προσθήκες των εργασιών που κάνουμε από Ιούνιο 2010, όταν θέσαμε δημόσια το θέμα και κατέληξαν στη διεκδίκηση της “Ελληνικής Συμπολιτείας” για την αναπτυξιακή επανελλήνιση της χώρας μας, που ευχαρίστως να σας αναλύσουμε πέραν των αναγραφομένων στην ιστοσελίδα μας wwws.dimopolis.gr
  Γιώργος Λ. Κόκκας

  Απάντηση
 • 31/01/2012 στο 5:53 μμ
  Σύνδεσμος

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ. ΔΗΛΑΔΗ ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ .
  ΠΡΟΧΩΡΩ ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΥ ΠΑΡΑ ΠΕΡΑ. ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΟΝΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΕΔΩΣΑ ΤΟ 2007, ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ.
  Η ΛΕΞΙΣ ΚΟΜΜΑ, ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΠΤΩ, ‘Η ΑΠΟΚΟΠΤΩ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΝΑ ΑΠΟΚΟΠΤΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΣΠΑΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ; ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Ή ΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ ΤΟΥ;
  ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΑΠΗΣΧΟΛΗΣΕ ΤΟΝ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ, ΞΕΚΙΝΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ.
  ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΙ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ, ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ Η ΥΛΗ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΣΟΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ, ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΟΥΝ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ.
  ΟΠΟΤΕ ΠΑΛΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΟ ΣΚΟΤΑΔΙ.
  ΜΙΑ ΚΑΙ ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ, ΘΕΩΡΩ ΌΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ.
  ΔΗΛΑΔΗ ΟΧΙ ΚΟΜΜΑΤΑ. ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΣΤΑΥΡΙΑΣ.
  ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥΣΤΑΥΡΙΑ ; ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ ΔΙΑΣΠΑΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΑΓΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ.
  ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟ ΠΑΨΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ.
  ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΘΗΛΩΝΟΥΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. ΔΗΛΑΔΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΤΡΙΖΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΗ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
  ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

  Απάντηση
 • 31/01/2012 στο 9:41 μμ
  Σύνδεσμος

  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ: ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ 50,1% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ.
  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΛΛΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΕΝΑ ΛΟΜΠΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ).

  *ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  Απάντηση
  • 02/02/2012 στο 8:18 μμ
   Σύνδεσμος

   Ανεξάρτητη δικαιοσύνη σε ένα δημοκρατικό σύστημα δεν σημαίνει αυθαίρετη δικαιοσύνη. Αλλά σημαίνει: ελέγχω δημοκρατικά (και όχι κομματικά) και αναμορφώνω το δικαστικό σύστημα και σώμα που σήμερα είναι παντελώς απαξιωμένο και παράγει αδικία. Η διάκριση των εξουσιών είναι η βάση κάθε δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η συμμετοχή του λαού είναι η ασφαλιστική δικλείδα.
   Ένα παράδειγμα: κατ’ εμένα είναι αντιδημοκρατικό να μην είναι υποχρεωτικό το δημοψήφισμα για την προσχώρηση της χώρας σε Διεθνείς Συμβάσεις. Ακόμα, ένα δημοψήφισμα είναι αναγκαίο και για την υιοθέτηση νόμων που οδηγούν σε σημαντική αύξηση της φορολογίας, αλλαγή στην ποιότητα ζωής κλπ. Η ψηφιακή δημοκρατία είναι ένα μέσον που μπορεί να συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό της χώρας.

   Απάντηση
 • 31/01/2012 στο 9:50 μμ
  Σύνδεσμος

  συμφωνω σε ολα, φτανει ως εδω, η Ελλαδα στους Ελληνες, ας ενωθουμε οπως παντα στις δυσκολες στιγμες για την πατριδα μας, για το μελλον των παιδιων μας, ας παρουμε τις τυχες μας στα χερια μας.

  Απάντηση
 • 01/02/2012 στο 11:34 πμ
  Σύνδεσμος

  Σας ευχαριστούμε όλους για τα καλά σας λόγια και τα επικοικοδομητικά σχόλια. Ειδικά όσον αφορά το σχόλιο ότι η πλήρης ανεξαρτησία της δικαιοσύνης μπορεί να καταλήξει σε “λόμπυ”, η πρωτοβουλία μας, εκτός από το ζήτημα της επιλογής της ηγεσίας των δικαστών, θέτει και τις προτάσεις ενίσχυσης του θεσμού των ενόρκων και της ίδρυσης ανεξάρτητου συνταγματικού δικαστηρίου. Οι ένορκοι, ως λαϊκοί δικαστές, εφόσον ενισχυθούν οι αρμοδιότητές τους, θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο στο “λόμπυ” των τακτικών δικαστών. Επίσης ανάλογο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το συνταγματικό δικαστήριο τα μέλη του οποίου θα επιλέγονται με τρόπο που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους χωρίς μάλιστα να είναι απαραίτητο να είναι εξ ολοκλήρου τακτικοί δικαστές (βλ το παράδειγμα της Ιταλίας).

  Απάντηση
 • 02/02/2012 στο 7:08 πμ
  Σύνδεσμος

  Ας παραδειγματιστούμε από τους Αθηναίους, οι οποίοι δεν επέτρεπαν στον δικό τους “Υπουργό Οικονομικών” θητεία πέραν του έτους, ο οποίος επίσης είχε την υποχρέωση να πληρώνει από την τσέπη του το όποιο έλλειμμα εδημιουργείτο επί θητείας του. Ούτε επίσης, όπως προαναφέρθηκε, να υπάρχει αιρετός πέραν της διετίας. Επίσης, να καταργηθεί η βουλευτική σύνταξη επί συμπλήρωσης δυο συνεχόμενων θητειών. Όπως και η εφ’ όρου ζωής προεδρική σύνταξη που δίδεται σε οποιονδήποτε τελέσει επί μια θητεία το προεδρικό αξίωμα.

  Απάντηση
 • 02/02/2012 στο 8:06 μμ
  Σύνδεσμος

  Συμφωνώ με την άποψη να χρεώνονται οι αρμόδιοι τα χρέη που αφήνουν στους οργανισμούς που διοίκησαν. Αυτό σημαίνει υπεύθυνη διακυβέρνηση. Επίσης, τα κόμματα οφείλουν να εκδημοκρατιστούν. Να απαγορευτούν οι πλούσιες συντάξεις και απολαβές για πολιτικά πρόσωπα και να σταματήσει η αντιδημοκρατική χρηματοδότηση των κομμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά είναι κρίσιμα σημεία που οφείλει να ορίζει ρητά το νέο Σύνταγμα.

  Απάντηση
 • 05/02/2012 στο 4:11 μμ
  Σύνδεσμος

  Έχω προσυπογράψει την πρωτοβουλία για ριζική συνταγματική αλλαγή διότι συμφωνώ με το γενικό πνεύμα που την εμπνέει και με πολλές κεντρικές ιδέες που περιλαμβάνει, όπως το πολίτευμα της προεδρικής δημοκρατίας, τις χωριστές εκλογές για Πρόεδρο (εκτελεστική εξουσία) και Βουλή (νομοθετική εξουσία), το ασυμβίβαστο της ιδιότητας υπουργού και βουλευτή, τη θέσπιση ανεξάρτητου Συνταγματικού Δικαστηρίου, την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τρόπο που να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της από την κυβέρνηση, την κατάργηση των διατάξεων περί ευθύνης υπουργών και τη θέσπιση άλλου καταλληλότερου νόμου, την κατάργηση των προνομίων και της ποινικής ασυλίας των βουλευτών, τον αυστηρό έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και όσων διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και τον αυστηρό έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
  Διαφωνώ ωστόσο με ορισμένες άλλες ιδέες που περιέχει η διακήρυξη, όπως με την άπαξ ανανεώσιμη θητεία υπουργών και βουλευτών την οποία θεωρώ ανεδαφική και ουτοπική. Είτε μας αρέσει είτε όχι, κάθε οργανωμένη κοινωνία λειτουργεί υπό την ηγεσία επαγγελματιών πολιτικών. Εκείνο μόνο που χρειαζόμαστε, είναι η θέσπιση μηχανισμών ουσιαστικού ελέγχου και λογοδοσίας των πολιτικών μας εκπροσώπων, ώστε να μην μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα και ανεύθυνα. Επίσης χρειαζόμαστε αντικατάσταση των μεγάλων πολυεδρικών περιφερειών από μικρές ή από μονοεδρικές περιφέρειες με στόχο τη μείωση των εκλογικών δαπανών των υποψηφίων, καθώς και τη θέσπιση μιας ενιαίας εθνικής εκλογικής περιφέρειας στην οποία να εκλέγονται με σταυρό οι άριστοι και πανελληνίως γνωστοί πολιτικοί κάθε κόμματος σε ποσοστό 50% του συνολικού αριθμού των βουλευτών.
  Τέλος, πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών στους 200, ούτως ώστε με τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν να μπορούν να αμείβονται και να εργάζονται έτσι ικανοποιητικά οι υπουργοί, οι οποίοι θα είναι πλέον αποκλειστικής απασχόλησης, απαλλαγμένοι (στο μέτρο του δυνατού!) από την πίεση του εκλογικού σώματος για ρουσφέτια, διορισμούς και εξυπηρετήσεις οικονομικών συμφερόντων.
  Καταλήγοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι θεωρώ ανέφικτο και ουτοπικό τον στόχο της άμεσης δημοκρατίας ο οποίος βεβαίως δεν περιλαμβάνεται στη διακήρυξη αλλά τον οποίο φαίνονται να ασπάζονται πολλοί στις επιστολές τους. Εκείνο που χρειαζόμαστε επειγόντως είναι να βελτιώσουμε τους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, με βάση την οποία λειτουργούν τα σύγχρονα πολιτισμένα και ευνομούμενα κράτη.

  Απάντηση
 • 05/02/2012 στο 4:58 μμ
  Σύνδεσμος

  Καλησπέρα κ. Γιατρά,
  ευχαριστούμε για τα σχόλια και τις χρησιμότατες προτάσεις σας, η προσπάθεια είναι σε εξέλιξη, όλες οι ιδέες πρέπει να συνεκτιμηθούν. Προσωπικά θεωρώ ότι ίσως πρέπει να εξετασθεί και η αρνητική ποσόστωση πχ καμμία επαγγελματική κατηγορία να μην υπερβαίνει το 10% της σύνθεσης της Βουλής (σήμερα πχ οι δικηγόροι υπερεκπροσωπούνται. Είμναι σίγουρος ότι η συζήτηση θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
  Α Θεοδωράκης

  Απάντηση
 • 05/02/2012 στο 6:36 μμ
  Σύνδεσμος

  Αξιότιμε κύριε Γιατρά, σας ευχαριστώ και εγώ για τα σχόλια και την συμμετοχή σας. Όσον αφορά τις επιφυλάξεις σας για την άπαξ αναενώσιμη θητεία βουλευτών και υπουργών, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερες από δύο θητείες. Εάν λοιπόν αυτό μπορεί να συμβεί με τον αρχηγό της μεγαλύτερης δύναμης του κόσμου, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τους Έλληνες υπουργούς και βουλευτές.
  ¨Οσον αφορά τις ενδιαφέρουσες προτάσεις για εκλογικό σύστημα και περιορισμό του αριθμού των βουλευτών, νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να μην περιλαμβάνονται σε συνταγματικό κείμενο ώστε να μπορούν ευκολοτερα να τροποποιηθούν. Με τον περιορισμό του αριθμού των βουλευτών τείνω μάλλον να διαφωνήσω διότι πλήττει περισσότερο την αντιπροσωπευτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών κομμάτων. Ωστόσο αντιλαμβάνομαι τα επιχειρήματά σας.

  Απάντηση
 • 05/02/2012 στο 9:12 μμ
  Σύνδεσμος

  Επειδή το «βαρέλι» είναι πολυπύθμενο και η υποκρισία απύθμενη.

  Εξ αρχής δηλώνω ότι δεν είμαι νομικός ούτε συνταγματολόγος. Αντιμετωπίζω το σύνταγμα και τους νόμους με το περί δικαίου αίσθημα του απλού πολίτη. Οι ορολογίες που χρησιμοποιώ πιθανόν να μην έχουν την ίδια ερμηνεία μ’ αυτήν που χρησιμοποιούν οι νομομαθείς. Ας ερμηνεύονται με την λογική του απλού πολίτη.
  Ο άνθρωπος απ’ την φύση του είναι άναρχος και αυτεξούσιος, με τον όρο άναρχος εννοώ ότι δεν δέχεται εξουσιαστή.
  Για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας εκχωρεί μέρος του αυτεξούσιού τους σε εξουσιαστές υπό την αίρεση ότι αυτοί θα δρουν για το καλό το δικό του και της κοινωνίας.
  Αυτή η εκχώρηση γίνεται συνειδητά από όσους έχουν αντίληψη της αναγκαιότητάς της και ασυνείδητα από όσους δεν έχουν αυτή την αντίληψη αλλά αποσκοπούν στην καλύτερη διαβίωσή τους.
  Αυτή και μόνον αυτή η εκχώρηση, συνειδητή ή ασυνείδητη, νομιμοποιεί έναν εξουσιαστή.
  Οι τρεις αρχαιοελληνικές έννοιες ισονομία, ισοκρατία και ισηγορία χρησιμοποιούνται μόνο για εντυπώσεις μιας και ουδέποτε ίσχυσαν και δεν έχουν καμία πιθανότητα να ισχύσουν. Η προσπάθεια μιας δημοκρατικής κοινωνίας είναι να μειώσει στο ελάχιστο την ανισονομία, την ανισοκρατία και την ανισηγορία.
  Υποστηρίζω ότι η δράση του εξουσιαστή άλλους τους βλάπτει και άλλους τους ωφελεί. Ο νομιμοποιημένος εξουσιαστής οφείλει να δρα έτσι ώστε να βλάπτονται όσο το δυνατόν λιγότερο όσο το δυνατόν λιγότεροι και να ωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότερο όσο το δυνατόν περισσότεροι.
  Εγγύηση γι’ αυτά είναι το σύνταγμα δλδ ο υπέρτατος νόμος που διέπει την κοινωνία.

  Πολλοί ισχυρίζονται ότι υπάρχει αναγκαιότητα σύνταξης ενός νέου συντάγματος και μάλιστα όχι αναθεώρηση του ήδη ισχύοντος αλλά αλλαγής του με συντακτική βουλή.
  Επειδή συμφωνώ με την πρόταση, θα προσπαθήσω να οριοθετήσω πως οραματίζεται το σύνταγμα ένας απλός πολίτης.
  Πρώτη αδιαπραγμάτευτη αρχή: «Το δίκαιο είναι υπεράνω όλων», σε αντιδιαστολή του Πλατωνικού ότι υπεράνω όλων είναι ο νόμος. Οι πολίτες οφείλουν να εφαρμόζουν και να υπακούουν μόνο δίκαιους νόμους.
  Δεύτερη αδιαπραγμάτευτη αρχή: Το Ελληνικό σύνταγμα είναι υπεράνω των όσων απορρέουν απ’ την συμμετοχή της χώρας σε συμμαχίες, συνασπισμούς, ενώσεις κρατών, κτλ.
  Τρίτη αδιαπραγμάτευτη αρχή: Η εθνική κυριαρχία δεν εκχωρείται, ούτε εν μέρει, για κανένα λόγο.
  Τέταρτη αδιαπραγμάτευτη αρχή: Η εκάστοτε εξουσία δρα με εντολή του λαού, που αυτή και μόνο αυτή την νομιμοποιεί, και υπέρ του λαού, λογοδοτώντας σ’ αυτόν και μόνο σ’ αυτόν, μέσω των θεσμών που υπάρχουν.
  Πέμπτη αδιαπραγμάτευτη αρχή: Η Ελλάδα σαν ύπαρξη προσδιορίζεται απ’ την έννοια έθνος-κράτος και προασπίζει έναντι οποιουδήποτε τους Έλληνες πολίτες αλλά και τους απανταχού της γης ομοεθνείς.
  Γενικότερα:
  Το σύνταγμα πρέπει να είναι γραμμένο σε κατανοητή, για τον μέσο πολίτη, γλώσσα χωρίς «νομικισμούς» και διφορούμενες διατάξεις. Οι συντάκτες του πρέπει να αρκεστούν σε μικρό αριθμό άρθρων που θα δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή λειτουργία του πολιτεύματος και την κοινωνική αρμονία. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του συντάγματος ανήκουν σε νόμους, την συνταγματικότητα των οποίων κρίνει η δικαιοσύνη. Η λεπτομεριολαγνεία λειτουργεί σε βάρος της σαφήνειας και επιτρέπει αντιφάσεις, παρερμηνείες και διφορούμενες εκδοχές.
  Η αναθεώρηση ακόμη και η αλλαγή του συντάγματος πρέπει να επαφίεται στην κρίση του λαού όσον αφορά το πότε και ποιο θα είναι το περιεχόμενο της αλλαγής.
  Η αγκύλωση στον χρόνο και τις προϋποθέσεις για την αλλαγή του συντάγματος μόνο προβλήματα και αδιέξοδα δημιούργησε.
  Η μορφή του πολιτεύματος καθώς και η σαφής, ρητή και κατηγορηματική, διάκριση των εξουσιών αποτελούν αναγκαία και ικανή συνθήκη για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας. Το αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης και ο ουσιαστικός διαχωρισμός κράτους εκκλησίας επίσης.
  Η αναγκαιότητα παραμονής υπό τον έλεγχο του κράτους των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών οφείλει σαφώς να αναγράφεται στο σύνταγμα και να περιγράφονται επακριβώς ποια είναι.
  Ορισμός θεσμού ο οποίος θα ελέγχει την εκάστοτε κυβέρνηση για την αποδεδειγμένη αθέτηση του προεκλογικού της προγράμματος, την αποδεδειγμένη δυσαρμονία κυβέρνησης και λαϊκού αισθήματος με δυνατότητα παρέμβασης μέχρι και κατάργησης της κυβέρνησης με αντικατάστασή της ή προκήρυξη εκλογών. (πχ προεδρική δημοκρατία ή γερουσία με ανάλογες αρμοδιότητες).
  Φυσικά αυτές είναι κάποιες απλές σκέψεις ενός απλού πολίτη και δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν άρθρα ενός νέου συντάγματος, γι’ αυτή την δουλειά υπάρχουν οι γνώστες, οι επαΐοντες.
  Έχοντας υγεία ας περιμένουμε τις εξελίξεις.

  Απάντηση
 • 13/02/2012 στο 10:03 πμ
  Σύνδεσμος

  “Διάκριση εξουσιών”!!! Aς σταθούμε σε αυτό, για να μην πιάσουμε όλα τα άλλα.
  Στην ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, δηλαδή στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΘΕΤΑ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΗΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ.
  ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ, ΑΥΤΟΔΙΚΟΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, κατά τον Θουκυδίδη και τον Επιτάφιο του Περικλέους είναι η ελληνική λέξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
  Πάτε να βάλετε το ολιγαρχικό καθεστώς που ζούμε, από άλλη πόρτα. Αντιγραφές εισαγόμενων νεωτερικών ιδεολογιών και ερμηνειών για το τι είναι δημοκρατία.
  Πάμε, για την ελληνική προσέγγιση της πολιτικής, έτσι όπως την έχει προσδιορίσει η γλώσσα μας διαχρονικά.
  Κοινότητες ανθρώπων στη θέση της Ολιγαρχικής κοινωνίας συμφερόντων.

  Απάντηση
 • 13/02/2012 στο 10:52 πμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογραφω τη διακηρυξη σας,γιατι θεωρω οτι ειναι μια αξιολογη πρωτοβουλια. Εχω ομως καποιες ενστασεις, δεν συμφωνω με την διακριση των εξουσιων ετσι οπως την οριζετε στα πλασια της “Προεδρικης Δημοκρατιας”. Γιατι κατα την ταπεινη μου γνωμη δεν ειναι η πραγματικη Δημοκρατια γιατι αφηνει ενα παραθυρο ανοικτο στην αντιπρωσωπευση την οποια μαχομαστε.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι “Το πολίτευμα που προσπαθεί να πραγματώσει, κατά το δυνατόν, την ατομική και συλλογική αυτονομία και το κοινό καλό όπως αυτό ορίζεται από την αντίστοιχη κοινότητα,τοπικη περιφεριακη,εθνικη”
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ειναι το πολιτευμα οπου ολες οι ρητες εξουσιες, νομοθετικη, δικαστικη, εκτελαστικη, οικονομικη, ανηκουν σε ολους και ειναι πραγματικα ανοιχτες σε ολους με ορους ισηγοριας καιισονομιας στη συμετοχη ολων.
  Θελουμε ενα Σύνταγμα, ένα Πολίτευμα, όπου όλες οι εξουσίες ανήκουν και όχι εκπορεύονται, από το λαό. Δημοκρατία. Εκκλησία του δήμου.
  Πολυ σωστα θετετε το θεσμο των των δημοψηφισματων και της νομοθετικης πρωτοβουλιας αλλα θα ηθελα να δω και το θεμα της ανακλησης βουλευτων (εκπροσωπων), οπως και την λαϊκή αρνησικυρία (veto).

  Απάντηση
 • 13/02/2012 στο 10:05 μμ
  Σύνδεσμος

  Αγαπητοί φίλοι, όσον αφορά την διάκριση των εξουσιών, πρώτος ο Αριστοτέλης διέκρινε τις εξουσίες της πολιτείας σε βουλευόμενον, περί τας αρχάς και δικάζον, ήτοι νομοθετική , εκτελεστική και δικαστική εξουσία (πολιτικά, Δ΄14),: ” Έστι δη τρία μόρια των πολιτειών πασών, περί ων δει θεωρείν τον σπουδαίον νομοθέτην εκάστη το συμφέρον. … Έστι δε των τριών τούτων εν μεν τι το βουλευόμενον περί των κοινών, δεύτερον δε το περί τας αρχάς (τούτο δ’ εστίν ας δει και τίνων είναι κυρίας και ποίαν τινά δει γίνεται την αίρεσιν αυτών) τρίτον δε τι το δικάζον.” Διευκρίνησε δε ότι ασφαλώς δεν είναι δημοκρατικό μόνο το πολίτευμα όπου όλοι οι πολίτες απόφασίζουν από κοινού για όλα, αλλά και όταν αποφασίζουν ομού για τα κυριότερα ζητήματα και για τα υπόλοιπα ορίζουν αρχές είτε με εκλογή είτε διακληρώσεως (ό.π.). Συνεπώς, το ζήτημα της διάκρισης των εξουσιών, κάθε άλλο παρά ξένο είναι προς την δημοκρατία. Η διάκριση των εξουσιών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη διότι εμποδίζει την διαπλοκή και την διαφθορά, αφού άλλος νομοθετεί, άλλος ασκεί την εκτελεστική εξουσία και άλλος δικάζει και συνεπώς δεν συγκεντρώνονται όλες οι εξουσίες σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
  Βεβαίως είναι αληθές ότι μόνη η διάκριση εξουσιών χωρίς Εκκλησία του Δήμου και θεσμούς άμεσης συμμετοχής των πολιτών δεν αρκεί για τον χαρακτηρισμό ενός πολιτεύματος ως δημοκρατικού, διότι θα μπορούσαν λίγα πρόσωπα να μοιράζονται τις εξουσίες θέτοντας τον λαό στο περιθώριο. Για τον λόγο αυτό η πρωτοβουλία μας προτείνει, εκτός της διάκρισης των εξουσιών, θέσμους άμεσης συμμετοχής των πολιτών, όπως η θέσπιση διενέργειας δημοψηφισμάτων κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας. Τα δημοψηφίσματα μπορεί να αφορούν, τόσο την θέσπιση, ή κατάργηση νόμου, ή την αλλαγή συντάγματος, όσο και την ανάκληση αξιωματούχων. Επίσης δύνανται να είναι και τοπικά, σε επιπεδο δήμου ή περιφέρειας. Επίσης προτείνουμε την καθειώρωση θεσμών δημόσιας λογοδοσίας των αξιωματούχων και θεσμών εσωκομματικής δημοκρατίας.

  Απάντηση
 • 15/02/2012 στο 9:05 πμ
  Σύνδεσμος

  Οι έλληνες έφτιαξαν τη λέξη δημοκρατία , την εξήγαγαν ως σημαίθνον και χτες και τώρα εσείς την επανεισάγουν ως βορειοευρωπαϊκό σημαινόμενο, με κοινοβουλευτικό – ολιγαρχικό μανδύα.
  Δημοκρατικό είναι το ένα σύνταγμα το οποίο θα λέει πως ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ.
  Κι όπου χρειάζονται “εκπρόσωποι”, αυτοί να είναι άμισθοι.
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ:
  Οι εξουσίες ήταν χωριστές, αλλά όχι χωρισμένες από το λαό.
  Η περιγραφή που δίνετε στην πρόταση σας, για τη διάκριση των εξουσιών δεν περιλαμβάνει το ΑΥΤΟΝΟΜΟ, ΑΥΤΟΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ.
  Παραμένει στα πλαίσια και στη λογική του νεωτερίστικου και ολιγαρχικού κοινοβουλευτισμού.
  Η Ελλάδα υπάρχει, χάρις στον κοινοτισμό, στο αυτοδιοίκητο και συναδελφικό των κοινοτήτων ως το 1821.

  Το “δώρο” των δημοψηφισμάτων δεν μπορεί να καλύψει το ολιγαρχικό μιας “προεδρικής” αρχής του ενός, την οποία κακώς αποκαλείτε δημοκρατία.

  Το ολιγαρχικό, αγλοτευτονικό υπόβαθρο της πρότασης σας προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από αοριστολογίες τύπου “λαϊκή κυριαρχία” (ΠΑΣΟΚ) , “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ¨, η οποία πραγματεύεται μόνο θέματα διαχείρισης βουλευτών, “διάκριση εξουσιών”, με λογικές κοινοβουλευτισμού κλπ.
  Η νομοθετική εξουσία στη δημοκρατία ανήκει στο λαό(βλέπε π.χ. Ελβετικό Σύνταγμα). Η δικαστική, επίσης,ανήκε και πρέπει να ανήκει στο λαό, μέσω κληρωτών δικαστών.
  Και η Εκτελεστική, τέλος, όπως αυτός θα την ορίζει και ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ, μέσω συνελεύσεων, τοπικών, περιφερειακών και εθνικών δημοψηφισμάτων .

  ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ και η διαχείριση τους ανήκουν στη δημοκρατία, δηλ. στο αυτοδιοίκητο – αυτοτελές δικαίωμα του λαού και όχι στο κράτος ή τις αγορές.

  Για να κλείσουμε με παραδείγματα και όχι με αοριστολογίες του τύπου “ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΟΣΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ”, “ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ”, ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ προσπερνάτε την ουσία της Ολιγαρχικής διακυβέρνησης:

  – ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ;
  – ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ;
  – ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ;
  – ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΓΟΡΙΑ;

  Ο Αριστοτέλης είχε για ορισμό του πολίτηαυτόν που μπορεί να κυβερνά και να κυβερνιέται και το νόημα της παιδείας, η πιο σημαντική προϋπόθεση για ισοπολιτεία δεν μπορεί να είναι άλλο από τη δημιουργία ανθρώπων που μπορούν να κυβερνήσουν και να κυβερνηθούν.

  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΠΑΝΤΟΥ, όπου υπάρχει δημόσιο συμφέρον και δημόσιοι πόροι και αγαθά.
  Στα νοσκομεία, στην αστυνομία, στη διανομή ηλεκτρικού και ενέργειας, στις δομές επικοινωνίας, στην ύδρευση, στην εκτύπωση και διακίνηση του χρήματος, στη διαχείριση εθνικών, φυσικών πόρων.

  Δεν νοείται δημοκρατικό σύνταγμα που να μην εξασφαλίζει και να υποχρεώνει για δωρεάν παροχή των βασικών υπηρεσιών αξιοπρεπούς διαβίωσης.

  Το δικαίωα στην κατοικία είναι αναπαλλοτρίωτο, όπως πολλά άλλα που σήμερα πληρώνουμε, επειδή το χρήμα είναι ιδιωτική υπόθεση.

  Η προτάσεις σας είναι επιλεκτικές και δεν έχουν πολύ σχέση με τη δημοκρατία. Είναι προσαρμοσμένες στις λογικές του αγγλοσαξωνικού κοινοβουλευτισμού, προϊόν των Εγγλέζικων αριστοκρατικών Λεσχών .
  Η Ελλάδα και η δημοκρατία της είναι οι Κοινότητες της και το αδελφικό και αυτοδιοίκητο αυτών.Σίγουρα, δεν είνα η επανεισαχθείσα αριστοκρατική βορειοευρωπαϊκή ερμηνεία της “δημοκρατίας”

  Απάντηση
 • 15/02/2012 στο 12:47 μμ
  Σύνδεσμος

  Το Σύνταγμα της Ελβετίας, το οποίο επικαλείσθε προβλέπει ότι η θέσπιση νόμων είναι αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης ήτοι του Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από 200 βουλευτές και του Συμβουλίου των Κρατών το οποίο αποτελείται από 46 βουλευτές , δύο από κάθε Καντόνι (βλ. άρ. 71 επ. του Ελβετικού Συντάγματος). Αυτοί αποτελούν την νομοθετική εξουσία της Ελβετίας, παράλληλα βεβαίως με τον λαό μέσω της διενέργειας δημοψηφισμάτων. Συνεπώς, εάν προς υποστήριξη των ισχυρισμών μας επικαλούμαστε παραδίγματα, όπως εσείς που χρησιμοποιήσατε την Ελβετία για να αποδείξετε ότι την νομοθετική εξουσία ασκεί αποκλειστικά ο λαός, καλό θα ήταν να είμαστε πιο υπεύθυνοι όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτουμε. Ομοίως, βάσει του ελβετικού Συντάγματος το οποίο επικαλεσθήκατε και η εκτελεστική εξουσία δεν αποτελείται πάντοτε και αποκλειστικά από ενόρκους, ενώ ούτε η εκτελεστική εξουσία και κάθε αρχή ανήκει στο σύνολο του λαού (αυτό δεν συνέβαινε ούτε στην αρχαία Αθήνα και απ’ ότι καταλαβαίνω , ούτε εσείς δεν τολμάτε να ισχυρισθείτε. Όσον αφορά αυτά που ονομάζετε αοριστολογίες, εμείς υποστηρίζουμε ότι απαιτείται δημόσιος έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων από την δικαιοσύνη, χωρίς την τήρηση κανενός είδους απορρήτου. Επίσης υποστηρίζουμε ότι τα ΜΜΕ μπορεί να λειτουργούν μόνο κατόπιν αδείας και εφόσον δεν οφείλουν στο δημόσιο. Τέλος , σχετιοκά με αυτά που αναφέρατε πε΄ρι ιδιοκτησίας, εσείς μάλλον καταλήγετε στο κομουνιστικό μοντέλο, το οποίο όχι μόνο δεν είχε σχέση με την δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας αλλά αποτέλεσε ολοκληρωτικό καθεστώς όπου και εάν εφαρμόσθηκε. (Σημειωτέον ότι το ΚΚΕ αρνείται πεισματικά τον δημόσιο έλεγχο των οικονομικών του, ενώ κατά την συζήτηση στην βουλή του προηγούμενου νόμου περί οικονομικών των κομμάτων ζήτησε και πέτυχε την θέσπιση διάταξης βάσει της οποίας τα κόμματα δύνανται να χρηματοδοτούνται και από νομικά πρόσωπα, όπως λ.χ.εταιρίες αρκεί να τα έχουν συστήσει τα ίδια!)

  Απάντηση
  • 25/03/2012 στο 7:11 πμ
   Σύνδεσμος

   Θα πρότεινα να ληφθούν σοβαρότερα υπ’ όψιν οι απόψεις του Odyssey και να υπάρξει μια εκ του σύνεγγυς συζήτηση διότι και δική μου πεποίθηση είναι ότι το αγγλικής εμπνεύσεως σύστημα αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ακόμη και στην “δημοκρατική” υπόλοιπη Ευρώπη έχει καταλήξει σε ολιγαρχία. Αρκεί να δούμε το επίπεδο Δημοκρατίας στην Ευρωζώνη σήμερα με την Μέρκελ να αποφασίζει για λογαριασμό όλων, μία Κομισσόν με αποφασιστικό ρόλο ΜΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ, αυτοκρατορικού τύπου, ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρωδία κοινοβουλίου, ένα “νόμισμα” που δεν αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμμένη οικονομική πολιτική και άλλα φαιδρά που π.χ. δίνουν το δικαίωμα στον Κο Νίγκελ Φαρέιτζ να γελιοποιεί τον (ανεκδιήγητο) Ρομπάυ στο Ε. Κοινοβούλιο.
   Διερωτώμαι πως είναι δυνατόν να εμπιστευτούμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία όταν ο πολίτης συμμετέχει μια φορά στα 4 ή 5 χρόνια και δεν έχει καμμιά εγγύηση ότι οι εκλεγόμενοι θα τηρήσουν το πρόγραμμα με βάση το οποίο τους επέλεξε ?

   Απάντηση
 • 15/02/2012 στο 12:59 μμ
  Σύνδεσμος

  Υ.Γ. Ο “δαίμων των ηλεκτρονικών υπολογιστών” με οδήγησε σε ένα λάθος ΅Ανέφερα ότι στην Ελβετία η εκτελεστική εξουσία δεν ασκείται πάντοτε και μόνο από ενόρκους, αλλά εννοούσα προφανώς την δικαστική εξουσία.

  Απάντηση
 • 16/02/2012 στο 9:45 μμ
  Σύνδεσμος

  Καλησπέρα,
  Χαιρετίζω την πρωτοβουλία και εύχομαι το μήνυμα να φτάσει με την βοήθεια όλων μας, σε όλη την επικράτεια. Συμφωνώ και προσυπογράφω την διακήρυξη. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλους επαγγελματίες πολιτικούς. Άτομα εντελώς ανίκανα, με μοναδικό σκοπό την προσωπική τους ευημερία και “κοινωνική καταξίωση”, οδήγησαν την χώρα στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και συνεχίζουν ανενόχλητοι το έργο τους. Δημιούργησαν ένα σύστημα το οποίο πρέπει να ξεριζωθεί από τις ρίζες του για να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Καλυμμένοι πίσω από το ισχύον Σύνταγμα που οι ίδιοι δημιούργησαν, καθημερινά πατάνε την σκανδάλη, τουφεκίζοντας πισώπλατα έναν λαό που αιμορραγεί ψυχικά. Συνομιλώ με κόσμο φοβισμένο, τσακισμένο, αδύναμο να χαμογελάσει, σκεπτόμενο μόνο την οικονομική καταστροφή που συνεχίζεται. Η απόλυτα επιτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική, ενός οργανισμού χωρίς χώρα, με την εύνοια των πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας, μέρα τη μέρα οδηγεί τον λαό στην υστερία και την απόγνωση. Όταν ο πολίτης βομβαρδίζεται σε καθημερινή βάση, για την αύξηση της φορολογίας, για την μείωση των μισθών και συντάξεων, για τις αυξήσεις των ΔΕΚΟ, για την αύξηση της ανεργίας, δεν μπορεί να αντιληφθεί το πραγματικό πρόβλημα που υφίσταται, ούτε του αφήνουν την δυνατότητα να βρει την λύση στο πρόβλημα. Το μήνυμα της ριζικής συνταγματικής αλλαγής, όπου προσωπικά θεωρώ ότι είναι η λύση που θα οδηγήσει την χώρα έξω από το αδιέξοδο που βρίσκεται, πρέπει να μεταφερθεί άμεσα και με απόλυτη σαφήνεια στον πολίτη από το ένα άκρο της Ελλάδος ως το άλλο. Ο λαός είναι ικανός με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες να αλλάξει την σημερινή τάξη πραγμάτων. Αρκεί να κατανοήσει την δύναμή του. Αρκεί να ατενίσει το μέλλον με ελπίδα. Αρκεί να αναλογιστεί και να καταλάβει ότι τα φωτεινά γράμματα της ιστορίας γράφονται μόνο από τον ίδιο.

  Απάντηση
 • 17/02/2012 στο 12:59 μμ
  Σύνδεσμος

  Μαρία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και ελπίζουμε στην ενεργό συμμετοχή σου στην κοινή μας προσπάθεια

  Απάντηση
 • 21/02/2012 στο 9:38 μμ
  Σύνδεσμος

  Προτάσεις γιά ένα μεταβατικό υποκατάστατο συντάγματος κατά την διάρκεια της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης
  α) Για την Ελλάδα
  Η μεταβατική κυβέρνηση κατά την διάρκεια της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης μπορεί πάρα πολύ ωραία να βασίζεται σε ένα μεταβατικό υποκατάστατο συντάγματος με 2 (δύο) μόνον άρθρα:
  Άρθρο #1
  1) Ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης δομής του πολιτεύματος που θα προκύψει από την Συντακτική Εθνοσυνέλευση, το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος να ανήκει, δηλαδή να είναι κτήμα, της θεσμισμένης νομικά και νόμιμα κοινωνίας της χώρας σε έναν Δήμο Πολιτών Ελλάδος.* Μόνον έτσι μπορεί η ελληνική κοινωνία να είναι ο ‘εντολέας’ του όλου πολιτικού της συστήματος, ενώ η εκάστοτε κυβέρνηση των αμέσως ανακλητών, ει δυνατόν αρίστων στην αρμοδιότητά τους πολιτών, να πράττει ως ο ‘εντολοδόχος’ μόνον της κοινωνίας της χώρας.

  * Ο ελληνικός τούτος Δήμος Πολιτών μπορεί κάλλιστα να επιδέχεται γεωγραφικούς προσδιορισμούς όπως, π.χ., Δήμος Πολιτών Ελλάδος, Ερυθρές Αττικής.

  2) Όλη η εθνική επικράτεια της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσα θεσμισμένης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ), να ανήκει στον ελληνικό λαό, δηλαδή να είναι κτήμα του ελληνικού λαού.

  Άρθρο #2

  Βλέπε Άρθρο #1._

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το παραπάνω μεταβατικό υποκατάστατο συντάγματος κατά την διάρκεια της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης θα μπορούσε ίσως να γίνει επίσης κοινό αίτημα των Γάλλων και των Γερμανών, στο Παρίσι και στο Βερολίνο αντίστοιχα. Αν ναί, τότε η Μαδρίτη και η Ρώμη βέβαια θα ακολουθήσουν, αλά ‘¡Democracia Real Ya!’

  Αξίες και αρχές που μπορούμε να δανειστούμε από την αυθεντική των Αθηναίων Δημοκρατία:
  ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ G THΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ + ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ + Παράδειγμα!
  http://www.hellasontheweb.org/2009-05-25-15-24-30/greece-politics/977-2010-12-15-18-43-54.

  β) Γιά την ελληνική διασπορά
  Ορίστε και η πρόταση γιά την οργάνωση της ελληνικής διασποράς, βασισμένη σε ένα ελληνικό σύστημα οργάνωσης. Το σκεπτικό είναι η δημιουργία της ελληνικής κοσμοπολιτείας που προτείνεται να εκπροσωπείται από μέλη της στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ της Ελλάδος, σε σχετική αναλογία προς τον ενεργό πληθυσμό της διασποράς, π.χ., με 1-10 βουλευτές ανά συμπολιτεία. Επίσης, να έχει οργανική θεσμική σχέση με την κυβέρνηση της Ελλάδος, να μετέχει δηλαδή στην ελληνική κυβέρνηση υπουργός-σύνδεσμος της ελληνικής κοσμοπολιτείας και ίσως μία ή ένας ακόμη αρμόδιος γιά την των ελληνική κοσμοπολιτεία.

  ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΕΙΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΙΚΗ ΑΥΤΟΘΕΣΜΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
  http://lomak.blogspot.com/2009/06/blog-post_15.html.
  http://www.dimopolis.gr/dp1/images/stories/FILELLHNES/ellinwn-kosmopoliteia.pdf.

  Ευοί Ευάν,
  Νίκος Γεωργαντζάς
  Nicholas C. GEORGANTZAS
  Professor, Management Systems
  Director, System Dynamics Consultancy
  FORDHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOLS
  113 West 60th Street, Suite 617-D
  New York, NY 10023-7484
  U.S.A.

  Απάντηση
 • 21/02/2012 στο 10:38 μμ
  Σύνδεσμος

  Επιτέλους και κάτι καλό για τον τόπο. Να προσθέσω και εγώ δυό σκέψεις για το νέο Σύνταγμα:
  1. Οργανόγραμμα της Εκτελεστικής Εξουσίας (Κυβερνήσεως), για να μην αλλάζει όποτε θέλει ο καθείς τα υπουργεία.
  2. Μόνιμοι Υφυπουργοί σε βασικά υπουργεία (πχ Άμυνας – Εξωτερικών κλπ).
  3. Να προβλέπονται οι βασικές δομές του κράτους και όχι ο κάθε πρωθυπουργός να καταργεί ό,τι θέλει (πχ έχει καταργηθεί η Αγροφυλακή και η ύπαιθρος είναι στο έλεος του κάθε ληστή).
  4. Να προβλέπονται διατάξεις για το μεταναστευτικό, αριθμός παραμενόντων κλπ.
  Υπάρχουν τόσα πολλά που ο καθείς μπορεί να πεί.
  Καλή επιτυχία. Παραμένω ενεργός πολίτης, συμμετέχοντας στα κοινά.

  Απάντηση
 • 22/02/2012 στο 1:25 πμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω την πιο πάνω διακήρυξη, υπερθεματίζω και παράλληλα προτείνω να υπάρξει πρόβλεψη στο νέο σύνταγμα για την ύπαρξη – νόμοι που αφορούν καίριους τομείς μιας κοινωνίας, όπως η Παιδεία και η Φορολόγηση των πολιτών, όπου θα απαιτείται η ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 της Βουλής για την υπερψήφισή τους.
  Έτσι θα πάψει η αθλιότητα που οδηγεί στην διάλυση του κοινωνικού ιστού, λόγω του ότι τέτοια καίρια θέματα καθορίζονται με βάση μικροκομματικές σκοπιμότητες και βασίζονται σε ευκαιριακές πλειοψηφίες στη Βουλή, που λόγω παραμορφωτικού εκλογικού νόμου, δεν αντιστοιχούν ούτε στην ετυμηγορία του Ελληνικού Λαού.

  Απάντηση
 • 22/02/2012 στο 11:37 πμ
  Σύνδεσμος

  Συγχαρητήρια για τις δύο τελευταίες πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις. Όσον αφορά ειδικά το σχόλιο του Φώτη, συμφωνώ. Νομίζω ωστόσο ότι τουλάχιστον τα περισσότερα δεν αποτελούν αντικείμενα συνταγματικής ρύθμισης , αλλά ρύθμισης απλού νόμου.

  Απάντηση
 • 25/02/2012 στο 6:22 μμ
  Σύνδεσμος

  ΔΗΜΟΣΙΑ πρεπει να μιλαμε, ετσι οπως μας αρμοζει. Πιστευω και προτεινω συναμα οτι η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ πρεπει να ασχοληθει αρκετα:
  1) με τη λειτουργια των κομματων στην εποχη που ολοι θελουμε να ερθει.
  2)πρεπει κατα τη γνωμη μου να απευθυνθουμε σε αφθαρτους πολιτικα και κοινωνικα φορεις των Μεσων επικοινωνιας. Σε ατομα που ασχολουνται με την επικοινωνια … . .Να τα δουμε ενα-ενα ….
  Πολυς κοσμος βλεπει τις ιδεες μας λογικες και ενθουσιαζεται σε δευτερο ομως χρονο και οχι σε πρωτο.. Ειναι το φυσιολογικο δεσιμο με τα καθημερινα του προβληματα που δεν τον αφηνει να σκεφτει την σημασια για ΡΙΖΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.
  Θεωρωντας, δυστυχώς, οτι η μεταβαση σε ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν θα εχει επιπτωση επι της λειτουργιας των κομματων, πιστευει οτι η φαυλοτητα των κομματων θα συνεχιστει. Κατα τη γνωμη μου θα πρεπει να αναδειξουμε εναν καινουργιο, και με φαντασια φτιαγμενο τροπο λειτουργιας τους, που να πειθει οτι η πολιτειακη αλλαγη θα επιφερει και το ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ στους πολιτικους σχηματισμους εντος των κομματων.
  ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ.
  Παμε στο δευτερο.
  θΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ μεσω ιντερνετ για καμποσο ακομα διαστημα. Αρα Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ οπλο. Σε μια ειρηνικη επανασταση το μονο μας οπλοστασιο ειναι η ΔΙΑΔΩΣΗ των ιδεων μας. Προτεινω στο μετρο του δυνατου την προσπαθεια μας ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΟΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΩΝ MEDIA, σε ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ που θα διαδωσουν ιδιαιτερα και ταχυτερα τις ιδεες μας.
  Νομιζω οτι θα ειναι σημαντικο για την ταχυτητα και την αποτελεσματικοτητα πειθους των ιδεων μας.

  Απάντηση
 • 28/02/2012 στο 1:52 πμ
  Σύνδεσμος

  http://dikaiopolis.gr/2012/02/26/proshedio-islandikou-syntagmatos/
  Ας δούμε τί προβλέπει το προσχέδιο του Ισλανδικού Συντάγματος για την “Ἐπικύρωση τῶν νόμων”:
  Ἅπαξ τὸ Κοινοβούλιο ὑπερψηφίσει νομοσχέδιο ὁ Πρόεδρός του τὸ ὑπογράφει καὶ τὸ παρουσιάζει ἐντὸς δύο ἑβδομάδων στὸν Πρόεδρο τῆς Ἰσλανδίας γιὰ ἐπικύρωση. Ἡ ὑπογραφή του τὸ ἐπικυρώνει σὲ νόμο. Ἐντὸς μίας ἑβδομάδος ἀπὸ τὴν παραλαβὴ νομοσχεδίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰσλανδίας μπορεῖ νὰ ἀρνηθῇ τὴν ἐπικύρωσή του. Τοιαύτη ἀπόφαση θὰ εἶναι αἰτιολογημένη καὶ θὰ γνωστοποιεῖται στὸν Πρόεδρο τοῦ Alþingi. Τὸ νομοσχέδιο παρ’ ὅλα αὐτὰ θὰ γίνει νόμος, ἀλλὰ ὁ νόμος θὰ ὁδηγεῖται ἐντὸς τριμήνου σὲ δημοψήφισμα πρὸς ἐπικύρωσιν ἢ ἀπόρριψή του. Μὲ ἁπλῆ πλειοψηφία θὰ κρίνεται τὸ ἂν ὁ νόμος διατηρεῖ τὴν ἰσχύ του. Τὸ δημοψήφισμα δὲν θὰ διεξάγεται ἂν τὸ Alþingi ἀκυρώνει τὸν νόμο ἐντὸς πενθημέρου ἀπὸ τὴν ἄρνηση τοῦ Προέδρου. Ἡ διεξαγωγὴ τοῦ δημοψηφίσματος θὰ γίνεται κατὰ τὰ λοιπὰ συμφώνως πρὸς τὸν νόμο.

  Απάντηση
 • Πίνγκμπακ:Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία… « www.olympia.gr

 • Πίνγκμπακ:Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία… | StinFora.com

 • 12/03/2012 στο 6:38 μμ
  Σύνδεσμος

  Έχουν περάσει λίγοι μήνες από τότε που μια ομάδα λίγων ανθρώπων αποφάσισε να ορίσει 6 άξονες που θεώρησε κρίσιμους και αποφασιστικούς για την ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος το οποίο είναι χρεωκοπημένο και εθνικά επιζήμιο. Σε αυτό το διάστημα όσοι είναι ανήσυχοι και καλοί χρήστες του διαδικτύου μπόρεσαν να ενημερωθούν. Όσοι επιθυμούσαν δήλωσαν την σύμφωνη γνώμη τους σε αυτή την πρώτη διακήρυξη οπότε και η ομάδα μεγάλωσε και με έκπληξη είδαμε ότι η ομάδα μας πια αποτελείται από άτομα από πολλές περιοχές της χώρας και διαφόρων επαγγελμάτων. Ιδιαίτερα, μας συγκίνησε η συμμετοχή ανέργων. Η ομάδα μας δεν είναι πολύ μεγάλη ακόμα, αλλά έχει δυναμική. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε με επιμονή και υπομονή και πάνω από όλα με νέες ιδέες που να διευκολύνουν την έκφραση και συμμετοχή κάθε ατόμου για να τονώσουμε την αυτοπεποίθηση, την δημιουργικότητα και την κοινωνικότητα του Έλληνα.
  Εμείς δεν είμαστε παραγωγοί για να λύσουμε έξυπνα και σωστά τον γόρδιο δεσμό των μεσαζόντων και του άδικου εμπορίου. Είμαστε πολίτες που θέλουμε να γίνουμε ενεργοί στην προσπάθεια αποκατάστασης της δημοκρατίας στην χώρα και την ισόρροπη ανάπτυξη δηλ. ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας ενάντια στον Αθηνοκεντρισμό και τον κομματισμό. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο για να προωθήσουμε όχι φθηνά τα προϊόντα μας αλλά γρήγορα τις ιδέες μας για μια άλλη σωτήρια και συμμετοχική πολιτική σκέψη και δράση.

  Απάντηση
 • 13/03/2012 στο 11:23 μμ
  Σύνδεσμος

  Αγαπητοί φίλοι,
  ζητώ συγγνώμη που δεν είχα στείλει μέχρι τώρα, το κείμενο που έχει γραφτεί από καιρό και το είχα υποσχεθεί στην συνάντησή μας στην ΕΣΗΕΑ. Φυσικά και υποστηρίζω την προσπάθεια, που ούτως ή άλλως θέλει πολλά βήματα ακόμα. Θέλω να επαναλάβω αυτό που σας είχα γράψει κάποτε και είχα παραπονεθεί πως δεν είχα λάβει απάντηση, τι σημαίνει Προεδρευομένη Δημοκρατία ;
  Διότι απλά, αντί να γίνει κοινοβουλευτική δικτατορία, κάλλιστα μπορει να μετατραπεί σε Προεδρική δικτατορία. Μην πάμε μακριά. Ο σημερινός πρόεδρος, είχε την δυνατότητα να διαλύσει την βουλή για εκλογές εδώ και σχεδόν 3 χρόνια, φυσικά στην περίπτωση που λειτουργούσε όπως ο Ισλανδός πρόεδρος, αλλά δεν το έπραξε.
  Παρατήρησα πως έχετε βάλει ψήφισμα για Αμεση δημοκρατία. Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο.
  Για να μην μακρυγορώ κουράζοντας, παραθέτω το κείμενο προς εξέταση. Ίσως να βρείτε σημεία που να άπτονται της προσπάθειας σας, γιατί έχει γραφτεί όχι από δικηγόρους, αλλά από απλούς ανθρώπους, όπως εγώ.

  “”Ξέρουμε πως αυτά που μας ενώνουν είναι, το νόμιμο δικαίωμα για την ελευθερία, την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, καθώς και των ελεύθερων – ανεξάρτητων επιλογών μας, με γνώμονα την ευνομία στην χώρα μας και την δίκαιη ισοπολιτεία.
  Κάθε είδους πολιτικές αποχρώσεις, διασπαστικές ή διαχωριστικές ιδέες δεν βρίσκουν πλέον θέση ανάμεσα στους Έλληνες. Έχουμε κοινούς δίκαιους στόχους και επιδιώξεις.
  – Κοινής αποδοχής αιτήματα για την έννομη αυτοδιάθεση, ελευθερία και ανεξαρτησία, όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων πολιτών.
  – Απαιτούμε τον επανέλεγχο όλων των δανειακών συμβάσεων που συνήφθησαν, από την μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. (να δίνεται η δυνατότητα μέσω του Συντάγματος, ο επανέλεγχος και όχι το ψωμοτύρι “πως τάχατε η χώρα έχει συνέχεια”, όταν μάλιστα έχει συμβεί παντελής εκτροπή, όπως αυτό που ζούμε)
  – Να γίνεται ενδελεχής και απρόσκοπτος έλεγχος όλων των κρατικών κονδυλίων που διατέθηκαν ή θα διατίθενται, για αγορές πάσης φύσεως κρατικών δαπανών και πολεμικών εξοπλισμών, από ανεξάρτητη αρχή που θα οριστεί από τον κυρίαρχο λαό.
  – Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τις δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια, της 21ης Ιουνίου και της 26ης Οκτωβρίου καθώς και του 2ου λεγόμενου Μνημονίου (που στην πραγματικότητα είναι ένα και μοναδικό), χαρακτηρίζοντάς τα ως 100% αντισυνταγματικά και αντεθνικά, καθώς επίσης κρίνονται παράνομες πράξεις, που αντιβαίνουν στο Διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα και κυριαρχικά δικαιώματα, έχοντας ως αποτέλεσμα να αποσκοπούν στην υποδούλωση της χώρας μας και την εξαθλίωση του Ελληνικού λαού ! ( ο λόγος που έχει διατυπωθεί όπως το διαβάζετε, αφορούσε άλλη πηγή, όμως αυτό δεν σημαίνει πως ως ιδέα δεν μπορεί να διατυπωθεί ώστε να προστατεύει τα ανθρώπινα και κυριαρχικά δικαιώματα των πολιτών και της χώρας, σε ανάλογες περιπτώσεις)
  – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ με δικαίωμα να εξεταστούν πρώτινες αξιόποινες πράξεις, οι οποίες φυσικά δεν θα υπόκεινται σε καμία περίπτωση σε παραγραφή, όσο χρονικό διάστημα έχει περάσει.
  – Δεν αναγνωρίζουμε καμία σύμβαση ή οικονομική συμφωνία που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν, οι μεν πρώτες από την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, οι δε δεύτερες από την πραξικοπηματική του Λουκά Παπαδήμου, έχουσες σχέση με κάθε είδους εκμετάλλευση φυσικού η ορυκτού πλούτου, χερσαίου ή θαλάσσιου. Όσες κριθούν παράνομες και καταχρηστικές εις βάρος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών, θα ακυρωθούν. (Ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει κάθε δικαίωμα και ως ο μόνος δικαιούχος-ιδιοκτήτης, να συμμετέχει απαραίτητα ως επενδυτής-μέτοχος, υπό μορφή αγοράς μετοχών ενδεικτικής τιμής, σε όλους τους κοινωφελείς οργανισμούς-πόρους, μέχρι και 100% αν είναι αυτό δυνατόν, πχ. νερό. Η κάθε περαιτέρω ανάγκη επένδυσης-επέκτασης, θα πρέπει να συνάπτεται από επιτροπές που θα εκλέγονται από πρόσωπα εκτός πολιτικής και με κλήρο, μέσα από Εθνοσυνελέυσεις)
  – Οιαδήποτε κοινής ωφέλειας αγαθό, όπως νερό, ρεύμα κλπ, θεωρούνται δημόσια περιουσία, αποκλείοντας κάθε δικαίωμα σε ιδιωτικό κεφάλαιο, εγχώριο ή ξένο, να τα εκμεταλλεύονται ή να τα εκχωρούν προς τρίτους, με κάθε μορφής κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
  – Απαιτείται, η Υγεία, η Παιδεία και οι Έρευνες, να είναι τα πρώτα για τα οποία θα μεριμνά και θα επενδύει η πολιτεία, με τα χρήματα των φορολογουμένων και για τα οποία θα αποδίδει αναλυτικό δημοσιοποιημένο λογαριασμό, έχουσα τον κυρίαρχο λόγο και έλεγχο, με την στήριξη όλων των ασφαλιστικών , παιδαγωγικών και επιστημονικών φορέων.
  Πέραν τούτων, κάθε ιδιωτική δραστηριότητα, θα ελέγχεται εξονυχιστικά και θα υπάγεται στους ρυθμιστικούς-προστατευτικούς νόμους του κράτους, όπου οι τελευταίοι θα έχουν εγκρυθεί από την λαϊκή ετυμηγορία.
  – Απεξάρτηση της Δικαστικής εξουσίας από την νομοθετική , ώστε να επανακτήσει τον θεσμικό της ρόλο και την σημασία ύπαρξής της, προασπίζοντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα, κράτους και πολιτών, σύμφωνα με τους νόμους, τους θεσμούς και το Σύνταγμα.
  (σε αυτό έχετε ήδη κάνει τις προτάσεις σας. Άρα το κράτος δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα να διορίζει δικαστικούς και Αεροπαγίτες)
  – Η απαίτηση εκλογής νέων άσπιλων εκπροσώπων, με διαυγή παρελθόντα βίο, θα προκύπτουν, αρχικά σε στενό τοπικό επίπεδο (δήμων-κοινοτήτων), εν συνεχεία άμεσα θα ακολουθήσουν εκλογές σε επίπεδο νομών. Από τις τελευταίες θα εκλεγούν οι “άριστοι πληρεξούσιοι”, για την εκπροσώπηση των νομών στην Εθνοσυνέλευση. Οι “άριστοι πληρεξούσιοι” θα έχουν εντολή να μεταφέρουν τις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες θα επιδοθούν στην Εθνική Κυβέρνηση. Η Εθνική Κυβέρνηση θα προκύψει από Εθνικές εκλογές. Η Εθνοσυνέλευση θα επιφορτιστεί με το έργο της διεξαγωγής Εθνικών εκλογών και της Αναθεώρησης του Συντάγματος. Για την αναγκαία μελλοντική τροποποίησης του Συντάγματος, τον λόγο αποκλειστικά και μόνον θα έχουν οι Εθνοσυνελεύσεις.
  Η Ελληνική γη ανήκει στους ¨Ελληνες, διότι μόνον έτσι νοείται κυρίαρχο κράτος. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει ή να εκχωρήσει σπιθαμή γης, για οιοδήποτε λόγο. Μόνον αυτοί έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν και να προασπίζουν αυτό που λέγεται Ελλάδα, Έλληνες πολίτες και τα κοινά συμφέροντά τους. Οτιδήποτε διαφορετικό, θα θεωρείτε Εθνική προδοσία και θα τιμωρείται παραδειγματικά. (για τους σημερινούς η τιμωρία πρέπει να είναι ισόβια κάτεργα σε νταμάρια και όχι κρεμάλες, με δήμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων τους και καθόλου δικαίωμα ιδιοκτησίας για τις επόμενες 2-3 γενιές. Αυτό αν κατωχυρωθεί, θα το σκεφτεί πολύ κάποιος να παίξει τον ρόλο του προδότη ξανά στην χώρα αυτή. Παράδειγμα για ολόκληρη την ανθρωπότητα)
  Κανένας εκλεγμένος εκπρόσωπος δεν θα έχει το δικαίωμα να επανεκλέγεται περισσότερο των δύο θητειών, ούτε κάποιο άλλο μέλος της οικογενείας του για τις επόμενες 2-3 γενιές.
  Τώρα όσον αφορά τον αριθμό των βουλευτών, το να αυξηθούν δεν το θεωρώ απαραίτητα αρνητικό, για τον απλούστατο λόγο, ευκολότερα ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος με την πολυφωνία, παρά με λιγότερες φωνές που μπορούν να ελεγχθούν ευκολότερα !!!! Η κοινοβουλευτική αποζημίωση μπορεί κάλλιστα να μειωθεί και να εξαλειφθούν όλα τα προνόμια των προσώπων της βουλής.
  Εκλογές με ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ. Ρόλο μπορεί να παίξει και η εκλογή με κλήρο από τους επιτυχόντες, σε όλες τις προαναφερόμενες βαθμίδες.
  Κάθε υπουργείο θα το αναλαμβάνει ανάλογος επιστήμονας και όχι ασχέτου επαγγέλματος !!!!
  Όλες οι εκπροσωπούμενες παρατάξεις θα πρέπει να έχουν τα ανεξάρτητα ΜΜΕ ώστε η ενημέρωση να είναι σφαιρική και όχι μονόπλευρη. Η λογοκρισία της απροκάλυπτης ενημέρωσης και πάσης φύσεως κακόβουλης προπαγάνδας θα διώκονται ποινικά. “”
  Συγγνώμη για το μακροσκελές του κειμένου μου.

  Απάντηση
 • 13/03/2012 στο 11:30 μμ
  Σύνδεσμος

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ από τον κ. Βουλγαρίδη που συμφωνώ :
  Θεσμοθέτηση διεξαγωγής δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία του 3% του εκλογικού σώματος (περίπου 300.000 πολίτες) ή του 1/3 των βουλευτών. Δεν είναι θεμιτό ο εντολοδότης να παραχωρεί, για τέσσερα χρόνια, εν λευκώ κάθε δικαίωμα εξουσίας στους εντολοδόχους.
  (12) Απαιτούμε λοιπόν οι πολίτες να έχουν το δικαίωμα μέσω δημοψηφίσματος – εφόσον η συμμετοχή σε αυτό υπερβαίνει το 50% – να προτείνουν ή να καταργούν νόμους.
  (13) Επίσης να θεσμοθετηθεί ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του Συντάγματος θα πρέπει να εγκρίνονται από τους πολίτες μέσω δημοψηφίσματος. Παράλληλα θεσμοθέτηση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, εβδομαδιαίας διάρκειας, στον δικτυακό τόπο της Βουλής με δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι μέσω οικιακών υπολογιστών, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τις τράπεζες. Έτσι εξαλείφεται κάθε δικαιολογία περί δυσκολίας οργάνωσης και υψηλού κόστους των δημοψηφισμάτων.

  Απάντηση
 • 14/03/2012 στο 7:28 μμ
  Σύνδεσμος

  Το προσυπογράφω συμφωνώντας κατ’ αρχάς με το πνεύμα ως ενός πρώτου σχεδιάσματος για το νέο Σύνταγμα, που σε τελική φάση θα είναι προϊόν συλλογικής πρωτοβουλίας μεγάλης μερίδας πολιτών.

  Απάντηση
 • 15/03/2012 στο 10:55 μμ
  Σύνδεσμος

  Η κυρία Δρακονταειδή προτείνει διαξαγωγή δημοψηφίσματος κατόπιν συλλογής τουλάχιστον 300.000 υπογραφών. Εάν λάβουμε υπόψη ότι στην Ιταλία, η οποία είναι χώρα περίπου 60 εκατομμυρίων απαιτοήυνται 500.000 υπογραφές, νομίζω ότι δεν θα ήταν υπερβολή εάν στην Ελλάδα απαιτούντο 100.000 υπογραφές για διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

  Απάντηση
 • 19/03/2012 στο 1:31 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογραφω αλλα ειμαι παντελως απελπισμενη μετα την χθεσινη εσωκομματικη ψηφοφορια στο Πασοκ!! Διαπιστωνω ακομη μια φορα, οτι ειμαστε -λιαν επιεικως- ανωριμοι για μεγαλες αλλαγες !!!!

  Απάντηση
 • 19/03/2012 στο 11:03 μμ
  Σύνδεσμος

  Έχετε απόλυτο δίκιο για την απογοήτευση. Νομίζω ενδεικτική ήταν η εικόνα μίας ηλικιωμένης η οποία δήλωσε ενώπιον της τηλεόρασης ότι ήρθε το χαράτσι της επέβαλαν φόρους, της τα πήραν όλα, αλλά εκείνη πήγε να ψηφίσει “για να μη χαθεί το κόμμα!” Παρά ταύτα, πρέπει να δώσουμε τον αγώνα για την ενημέρωση των πολιτών και την ριζική συνταγματική αλλαγή. Για έναν νέο ελληνικό διαφωτισμό!

  Απάντηση
 • 20/03/2012 στο 8:33 πμ
  Σύνδεσμος

  Συμφωνώ με τον κ. Λυντέρη, ότι 100.000 υπογραφές για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων μπορεί να είναι αρκετό νούμερο για την πραγματοποίηση τους. Δίνω όμως μεγάλη έμφαση στην πορεία εκλογής μέχρι την ανάδειξη των αρίστων αντιπροσώπων, ξεκινώντας σταδιακά από την τοπικές κοινωνίες μέχρι την κεντρική. Όπως και στην αναδειξη βάσει κλήρου.

  Απάντηση
 • 20/03/2012 στο 11:30 πμ
  Σύνδεσμος

  Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Συμφωνώ και προσυπογράφω. Όπου μπορώ θα βοηθήσω. Πολλά θα μπορούσαν να ειπωθούν και να προβλεφθούν για τα ΜΜΕ ώστε να μειωθεί η δυνατότητα των πλούσιων ιδιοκτητών τους να επηρεάζουν ανεξέλεγκτα τους πολίτες, αλλά και ν’ αυξηθεί η δυνατότητα και του τελευταίου φτωχού πολίτη να έχει πρόσβαση σ’ αυτά.

  Απάντηση
 • 20/03/2012 στο 9:21 μμ
  Σύνδεσμος

  Συμφωνώ και προσυπογράφω τη διακήρυξη. Καλή τύχη!

  Απάντηση
 • 25/03/2012 στο 5:00 μμ
  Σύνδεσμος

  Άλλο κοινοβουλευτισμός και άλλο δημοκρατία. (ελληνική λέξη η δεύτερη).
  Άλλο νομοπαρασκευαστικό σώμα και άλλο νομοθετικό. (στην Ελβετία). ΟΛΟΙ οι νόμοι ψηφίζονται από το λαό. ΟΛΟΙ. Για μένα, η αναφορά στην Ελβετία, απευθύνεται μόνο σε όσους λένε πως ο λαός δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι νομοθετικό σώμα.
  >Αποκαθιστώντας το νόημα των ελληνικών λέξεων, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,σημαίνει ΟΛΗ – ΟΛΕΣ οι ρητές εξουσίες στο λαό. ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ – ΑΥΤΟΔΙΚΟΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ. τα υπόλοιπα είναι ο σκοτεινός ολιγαρχικός κοινοβουλευτισμός.
  α) ο πολίτης είναι ή πρέπει να είναι αυτός που γνωρίζει να άρχει και να άρχεται, αλλιώς δεν υπάρχει παρ’ εκτός σαν υπήκοος.
  β) ΙΣΗΓΟΡΙΑ, βασικό συστατικό της δημοκρατίας, της ισοπολιτείας και της ισονομίας, , σημαίνει πως δεν υπάρχει ιδιοκτησία στις δημόσιες συχνότητες. Όποιος θέλει προνομιακή έκθεση στις απόψεις, να βγάλει εφημερίδα ή περιοδικό.
  γ) Κατάργηση του κράτους και αντικατάσταση του από τη δημοκρατία.
  δ) ΑΓΟΡΑ = τόπος συνάντησης ανθρώπων, όπου αγοράζουν και αγορεύουν, με άλλα λόγια η καρδιά της δημοκρατίας είναι η αγορά.
  ε) Νόμισμα είναι ο “ανταλλάξιμος αντιπρόσωπος της ανάγκης μας, μετά από κοινή συμφωνία”, έλεγε ο Αριστοτέλης και έτσι το θεωρούσαν οι έλληνες. Το χρημα (από το χράωμα – χρώμαι = χρησιμοποιώ) να τυπώνεται με δημοκρατικό τρόπο,σε τόση ποσότητα όση και η ανάγκη μας. Και , φυσικά, να είναι άΤΟΚΟ.

  Η δημοκρατία, η πολιτική , η αγορά είναι λέξεις ελληνικές και να θέλουμε να τις ερμηνεύσουμε, Επανεισάγοντας ξένες παρερμηνείες , κάνουμε το μεγάλο λάθος στερώντας από τον εαυτό μας την ουσία τους.
  Οι ξένοι και οι μιμητές του ανύπαρκτου “υγιούς” κοινοβουλευτισμού” αγνοούν πως η πολιτική και ο πολιτισμός έχουν την ίδια ετυμολογία στα ελληνικά

  Απάντηση
 • 26/03/2012 στο 11:41 πμ
  Σύνδεσμος

  Επειδή εάν καταλαβαίνω καλά το σχόλιό σας συνεχίζετε να ισχυρίζεσθε ότι στην Ελβετία η Ομοσπονδιακή Συνέλευση (Εθνικό Συμβούλιο και Συμβούλιο των Κρατών)έχουν νομοπαρασκευαστικό και όχι νομοθετικό χαρακτήρα και ότι την αρμοδιοτήτα ψήφισης νόμων την έχει αποκλειστικά ο λαός, σάς παραθέτω τα οικεία άρθρα του ελβετικού συντάγματος:
  ¨Αρ. 85 “Τα θέματα αρμοδιότητας των δύο Συμβουλίων είναι ιδίως τα ακόλουθα: 1. Οι νόμοι για την οργάνωση και τοντρόπο εκλογής των ομοσπονδιακών αρχών.
  2. Οι νόμοι και οι αποφάσεις επί θεμάτων τα οποία το Σύνταγμα υπάγει στην ομοσπονδιακή αρμοδιότητα.
  ……..

  Άρ. 89 “Οι ομοσπονδιακοί νόμοι και οι ομοσπονδιακές αποφάσεις δεν δύνανται να ληφθούν παρά μόνο κατόπιν συμφωνίας των δύο Συμβουλίων” (ήτοι του ελβετικού κοινοβουλίου).
  Οι ομοσπονδιακοί νόμοι και οι ομοσπονδακές αποφάσεις γενικότερης σημασίας πρέπει να τίθενται υπό την κρίση του λαού , οσάκις η σχετική αίτηση υποβάλλεται από 50.000 ενεργούς πολίτες ή από 8 καντόνια.”
  Σας παρακαλώ να μην επιμείνετε άλλο στην παραπληροφόρηση.

  Απάντηση
 • 27/03/2012 στο 7:15 μμ
  Σύνδεσμος

  Καλησπερα σας με μεγαλη μου χαρα προσυπογραφω, αν και θεωρω πως ειναι πολυ ομορφο για να γινει αληθινο.Τα εχουν ισοπεδωσει ολα και το θυμηθηκαμε αρκετα αργα…
  Ευχομαι καλη λευτερια στους ελληνες, οχι μονο απο την τροικα αλλα και απο τους εγκληματιες πολιτικαντες της…

  Απάντηση
 • 27/03/2012 στο 9:48 μμ
  Σύνδεσμος

  Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Είμαι σίγουρος ότι εάν οι πολίτες αφιερώσουν 10 λεπτά από τον καθημερινό χρόνο τους στην συμμετοχή στα κοινά θα ανατρέψουν το σημερινό φαύλο πολιτικό σύστημα! Πρέπει να το πιστέψουμε, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και μόνο καλά πράγματα μπορούν να συμβούν!

  Απάντηση
 • 28/03/2012 στο 8:54 μμ
  Σύνδεσμος

  Μοιράζομαι την αγωνία όλων για την δημοκρατία στην Χώρα μας. Προσυπογράφω γιατί είναι απαραίτητο ο πολίτης να βρεθεί στο προσκήνιο και να συμμετάσχει ενεργά και υπεύθυνα στην λειτουργία της πολιτείας.

  Είναι βέβαιο ότι η πορεία είναι εξαιρετικά δύσκολη μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος αλλά αυτό σημαίνει απλά ότι η προσπάθεια θα χρειαστεί να είναι έντονη και διαρκής, μέχρι τέλους.

  Απάντηση
 • 27/05/2012 στο 6:34 πμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω και προτείνω: Τα νομοθετήματα να ψηφίζονται από Βουλή αποτελούμενη από μεγάλο αριθμό εκπροσώπων (πχ 20.000) μη αμειβομένων εκλεγμένων πολιτών και ταυτόχρονη μείωση των βουλευτών που προφανώς θα έχουν μειωμένες αρμοδιότητες. Έτσι, θα γνωρίζουμε προσωπικά αυτούς που νομοθετούν και τις απόψεις τους, θα είναι δύσκολη η επαφή με κύκλους συμφερόντων, δεν θα επικρατούν οι οικογένειες και τα βαφτιστήρια και δεν θα αλλάζουν οι νόμοι τόσο εύκολα.

  Απάντηση
 • 28/05/2012 στο 4:58 μμ
  Σύνδεσμος

  Προτείνω σύστημα τύπου “ομοσπονδιακής” δημοκρατίας με κατά τόπους κυβερνήσεις και βουλές, παράλληλη σύσταση σώματος Γερουσίας συμβουλευτικού χαρακτήρα “για πολιτικούς άνω των 60 ετών” καθώς επίσης και παράλληλη Βουλή που θα αποτελείται από εκπροσώπους των αποδήμων Ελλήνων για τον συντονισμό και υποβοήθηση των κινήσεων του Κράτους στο εξωτερικό. Εννοείται πως μιλώ για “Κράτος Ελλήνων” με όλη τη σημασία και των δύο αυτών εννοιών.

  Απάντηση
 • 07/08/2012 στο 11:42 πμ
  Σύνδεσμος

  Είμαι και εγώ μαζί σας σε αυτό το δύσκολο αγώνα…!!!!
  Αν ο καθένας από εμάς, συνειδητοποιήσει ότι έχει ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΗ στα χέρια του, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε την ΑΛΛΑΓΗ!!! Μην ξεχνάμε, ότι “η αλλαγή ξεκινά πρώτα από μέσα μας…”!!!
  Εμπρός για το ΞΥΠΝΗΜΑ μας!!!!
  Βγάλτε τις τηλεοράσεις από τη μπρίζα!!! Μην τους αφήνετε να σας “σαλαγάνε” όπως αυτοί θέλουν!!!
  και μην ξεχνάτε….
  “ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ…!!!!!”

  Απάντηση
 • 09/08/2012 στο 10:46 πμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογραφω την διακηρυξη, αλλα θελω να βαλουμε ενα τελος στους διαφορους πειραματισμους που τοσο μας εχουν βλεψει. Προτεινω να υιοθετησουμε ενα Συνταγμα που να μας καλυπτει μιας αλλης χωρας ευρωπαϊκης που και να ειναι λειτουργικο αλλα και με τον χρονο βελτιωμενο.

  Απάντηση
 • 10/09/2012 στο 3:10 πμ
  Σύνδεσμος

  Αυτό το ελεεινό σύστημα αντλεί την δύναμή του και από το υποκριτικό σύνταγμα της χώρας που κατέστησε τα κόμματα μεγάλο παράγοντα της πολιτικής ζωής, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να συμπεριλάβει ρυθμίσεις κατοχύρωσης κανόνων εσωκομματικής δημοκρατίας , πολιτικής ισότητας και ελέγχου των οικονομικών τους. Σήμερα, επιδιώκει να ασκήσει και πάλι εξουσία πάνω στο ημιθανές σώμα αυτής της χώρας.

  Απάντηση
 • 12/09/2012 στο 8:44 πμ
  Σύνδεσμος

  Πολύ καλή η πρωτοβουλία, προς την σωστή κατεύθυνση,
  αλλά γιατί η αλλαγή θα πρέπει να είναι σε προεδρική δημοκρατία;

  Η προεδρική δημοκρατία, εφαρμόζεται και στην Αμερική, και στη Γαλλία,
  και δεν έχει καταφέρει να κατανικήσει την κομματοκρατία
  ούτε στη μία χώρα ούτε στην άλλη.
  (Η άποψη μου για την προεδρική δημοκρατία είναι αυτή:
  http://thalamofilakas.blogspot.gr/2011/05/blog-post_21.html)

  Γιατί τέτοια έλλειψη φαντασίας; Γιατί πρέπει ντε και καλά
  η αλλαγή του συντάγματος να είναι σε κάτι που ήδη υπάρχει;
  Γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι εμείς;

  (Γιατί να μην υιοθετήσουμε ένα πολίτευμα που θα εξασφαλίσει
  καλύτερα τα συμφέροντα του λαού:
  http://thalamofilakas.blogspot.com/2011/11/blog-post_2361.html
  ή κάτι παρόμοιο)

  Λυπάμαι που παρά το γεγονός ότι συμφωνούμε ότι απαιτείται αλλαγή
  του συντάγματος, δεν συμφωνούμε με το είδος της αλλαγής.
  Το να αλλάξουμε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα όπως η προεδρευομένη
  δημοκρατία με ένα εξίσου ολιγαρχικό πολίτευμα όπως η προεδρική,
  δεν ξέρω τι νόημα έχει.

  Αν η οργάνωση σας αφήνει περιθώρια να συζητηθεί ποιο θα είναι
  το νέο πολίτευμα, θα γίνω ο καλύτερος στρατιώτης της.

  Αν όχι (διαβάζοντας την διακήρυξη σας μάλλον αυτό ισχύει),
  δεν θα μπορέσω να την στηρίξω γιατί δεν την πιστεύω.

  Φιλικά.

  Απάντηση
 • 13/09/2012 στο 10:30 πμ
  Σύνδεσμος

  Αγαπητοί φίλοι το Σύνταγμα που προτείνουμε περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές σε όλους τους βασικούς θεσμούς του κράτους, ήτοι τόσο στις τρεις εξουσίες ( νομοθετική , εκτελεστική, δικαστική), όσο και στους θεσμούς των κομμάτων και των ΜΜΕ αλλά βεβαίως και στα θεμελιώδη ζητήματα της λαϊκής κυριαρχίας και της πολιτικής ισότητας. Οι προτάσεις μας , όπως αναφέρονται στην διακήρυξή μας, αλλά και όπως εξειδικεύονται στο σχέδιο νέου Συντάγματος που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση συντείνουν σε ριζική αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος. Οι προτάσεις αυτές δεν εξαντούνται στο πολίτευμα της προεδρικής δημοκρατίας, το οποίο επιλέγουμε για λόγους διάκρισης των εξουσιών, αλλά υπάρχουν πολλά αντίβαρα ώστε να μην αποτελεί ένα κλασσικό πολίτευμα προεδρικής δημοκρατίας γαλλικού ή αμερικανικού τύπου. όΛα όσα προτείνουμε είναι μελετημένα και έχουν ληφθεί υπόψη πολλά συντάγματα ξένων κρατών , τα οποία ασφαλώς και δεν πρέπει να αντιγράψουμε , αλλά να δημιουργήσουμε μία σύνθεση ικανή να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα.

  Απάντηση
 • 20/09/2012 στο 5:40 μμ
  Σύνδεσμος

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ.

  Απάντηση
 • 25/09/2012 στο 6:29 μμ
  Σύνδεσμος

  Είναι αναγκαίο να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας και να ανακτήσουμε την κυριαρχία της! Πάτριώτες όλοι μαζί!!!

  Απάντηση
 • 29/09/2012 στο 2:01 μμ
  Σύνδεσμος

  Είναι βέβαιο πως δε πρέπει να εστιάσουμε στην αλλαγή των προσώπων αλλά στην αλλαγή των θεσμών!
  Με τους υπάρχοντες θεσμούς ακόμη και να φύγουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα έρθουν άλλα παρόμοια…
  Δημοκρατικοί θεσμοί με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες (δημοψηφίσματα μετά από συλλογή υπογραφών, αξίζει να μελετηθεί το Σύνταγμα της Ελβετίας κλπ)ελεγκτικοί μηχανισμοί από πολίτες, ένορκοι σε όλο το φάσμα των δικαστηρίων, πολιτοφυλακές, ακόμη και κατάργηση των κομμάτων και τη θεσμοθέτηση ακομμάτιστης βουλής ελεύθερων πολιτών πέρα από κομματικοφατριατιστικά μαντριά είναι μερικά μόνο θεμάτα που αξίζει να συζητήσουμε και να εντάξουμε στο νέο Σύνταγμα…

  Απάντηση
 • 29/09/2012 στο 7:38 μμ
  Σύνδεσμος

  Παρόλο που όλοι λίγο-πολύ συμφωνούμε στην ανάγκη ριζικής αλλαγής του συντάγματος και των θεσμών,μένει αναπάντητο ένα ερώτημα ζωτικής σημασίας,που όσο περνά ο καιρός θα τίθεται όλο και πιο αμείλικτα :
  Είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή εντός της Ε.Ε. και μάλιστα εντός της ευρωζώνης;
  Εξηγούμαι: Είναι ξεκάθαρο ότι οι ιθύνοντες της Ε.Ε. αποφάσισαν (ερήμην των λαών βέβαια) να προχωρήσει η Ε.Ε. σε πολιτική και οικονομική ενοποίηση. Αυτό στην πράξη σημαίνει ΔΡΑΣΤΙΚΗ εκχώρηση της εθνικής και της ΛΑΪΚΗΣ κυριαρχίας των κρατών-μελών.Οι σημαντικότερες εξουσίες από ‘δω και πέρα θα μεταφερθούν σε μια ευρωπαϊκή υπερκυβέρνηση.
  Για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, στο βωμό της σωτηρίας του ευρώ, θα θυσιαστεί η εθνική ανεξαρτησία και η λαϊκή κυριαρχία των κρατών-μελών.
  Από τη στιγμή που ακόμα και οι εθνικοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να εγκρίνονται από την ευρωπαϊκή υπερκυβέρνηση, είναι δυνατόν να πιστεύουμε πως θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε δημιουργία ριζοσπαστικού και πραγματικά δημοκρατικού συντάγματος το οποίο θα έρχεται σε σύγκρουση με την υπερκυβέρνηση σε χίλια δυο ζητήματα;
  Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ λοιπόν θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα που θα γίνεται όλο και πιο επιτακτικό τους επόμενους μήνες : είναι δυνατόν να πάρει σάρκα και οστά το όραμά μας εντός της Ε.Ε. και εντός της ευρωζώνης;;

  Απάντηση
 • 29/09/2012 στο 8:01 μμ
  Σύνδεσμος

  Βουλευτες και υπουργοι δυνατοτητα μεχρι 2 4ετιες
  Καταργηση ασυλειας, συνταξιοδοτησεις (τα χρονια μετρανε μαζι με την επαγγελματικη δραστηριοτητα)
  Ποθεν εσχες πριν αναλαβει και απολογισμος στο τελος καθε εκλογικης περιοδου (μαζι με τους θεσμικους και επιτροπη 15 ατομων απο την εκλογικη περιφερια του που βγαινουν με κληρωση (συμμετοχη ολων των πολιτων και ποινικες ευθηνες αν καποιος εχει στοιχεια και τα αποκρυβει)
  Δυνατοτητα καθεραισης απο το αξιωμα πριν τη ληξη της θητειας αν το επιθυμει το 51% της εκλογικης περιφερειας (συλλογη υπογραφων) (ετσι ελεγχετε απο το ποσο χρησιμος ειναι για την περιφερεια του απο τον κοσμο και οχι ποσο χρησιμος ειναι στο κομα του)

  Δημιουργια εισαγγελικης αρχης σε καθε περιφερεια εκλεγμενη απο πολιτες και οχι διορισμενη απο πολιτικους (μαζι με τις εκλογες)

  Αναβαθμιση του ρολου του προεδρου της δημοκρατιας με ουσιαστικο ρολο η καταργηση του αν αυτο δεν ειναι δυνατο

  Απάντηση
 • 30/09/2012 στο 2:46 μμ
  Σύνδεσμος

  Το κόμμα μας «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» το οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα υπηρετώντας τον Έλληνα πολίτη, αν και δεν είναι ακόμα κοινοβουλευτικό κόμμα, παίρνει αυτή την πρωτοβουλία και σας αποστέλλει αυτή την επιστολή. Είστε αναπληρωτής Υπουργός της ισχυρότερης χώρας της Ε.Ε. και επειδή η φωνή σας μετράει, κοιτάξτε να συμμορφώσετε τον συνάδελφο σας Υπουργό Οικονομικών της χώρας μας, γιατί η πολιτική που ακολουθεί το μόνο που έχει πετύχει είναι να προσβάλλει τους χαμηλόμισθους και τίμιους εργαζόμενους αυτής της χώρας. Οι σπατάλες του Δημοσίου συνεχίζονται με αμείωτο τρόπο και εντέλει, για να καταλήξουμε κάπου, σας Δηλώνουμε το εξής: «θα συμφωνούσαμε σε νέες μειώσεις μισθών, αλλά θα πρέπει και το κράτος να βρει λύσεις σε μία από τις πιο ακριβές αγορές της Ε.Ε., διαφορετικά η κοινωνική έκρηξη που ξέσπασε στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, σύντομα θα πλήξει και την Ελλάδα».

  Απάντηση
 • 30/10/2012 στο 12:07 πμ
  Σύνδεσμος

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Ο Ελληνικός Λαός, αποφασίζει ο ίδιος για το Πολίτευμά του.
  Το Σύνταγμα, είναι ο Καταστατικός Χάρτης του πολιτεύματος και εκφράζει τη θέληση του Ελληνικού Λαού.
  Το Σύνταγμα, είναι ιερό. Το κείμενό του, δεν περιλαμβάνει πρωτεύουσες και δευτερεύουσες διατάξεις. Η ελάχιστη μετατροπή, ακόμη και ενός γραμματικού συμβόλου, σημαίνει αλλαγή του Πολιτεύματος. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη αυτή, ανήκει αποκλειστικά στον Ελληνικό Λαό.

  Απάντηση
 • 30/10/2012 στο 12:23 πμ
  Σύνδεσμος

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (2ον)

  Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Λαού, ορίζονται από τον ίδιο και εκτελούν τις Συνταγματικές εντολές του.

  Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Λαού, δικαιούνται να του προτείνουν, δεν δικαιούνται όμως να επιφέρουν οιαδήποτε μετατροπή, σύμφωνα με την παρά πάνω έννοιά της, στο Σύνταγμα. Η αρμοδιότητα και ευθύνη των μετατροπών αυτών, ανήκει αποκλειστικά στον Ελληνικό Λαό.

  Απάντηση
 • 31/10/2012 στο 9:53 μμ
  Σύνδεσμος

  Αγαπητέ Αντώνη

  Συμφωνώ με τη λογική των προτάσεών σου και συμπληρώνω :
  1. Η υποψηφιότητα για το βουλευτικό αξίωμα να μην δίνεται από τον αρχηγό του κόμματος αλλά από τους ίδιους τους πολίτες με εκλογές στις τοπικές κοινωνίες (να εκλέγονται πανελλαδικώς χίλιοι υποψήφιοι βουλευτές και από αυτούς να προκύπτουν οι τριακόσιοι με ΚΛΗΡΩΣΗ ανά νομό).
  2. Έλεγχος των υπουργών από τους πολίτες με ψηφοφορία στο τέλος κάθε έτους.Ο υπουργός που θα συγκεντρώνει αρνητικές γνώμες σε ποσοστό από 55% και άνω, να οδηγείται σε αναγκαστική παραίτηση.
  Ό Μ Ω Σ : Όπως τονίζω και σε παραπάνω σχόλιο,πρέπει υποχρεωτικά ν’ απαντήσουμε προηγουμένως στο εξής : είναι δυνατόν όλες αυτές οι αλλαγές να γίνουν εντός της νέας ευρωζώνης και της νέας Ε.Ε. ;;
  Δυστυχώς όχι πλέον ! Οι ιθύνοντες της Ε.Ε. αποφάσισαν να προχωρήσουν σε “πολιτική και οικονομική ενοποίηση” της Ε.Ε. Αυτό σημαίνει εκχώρηση της ΕΘΝΙΚΗΣ αλλά και της ΛΑΪΚΗΣ κυριαρχίας των κρατών-μελών.Κατάργηση της ανεξαρτησίας και ουσιαστικά ανατροπή του πολιτεύματος.
  ΟΙ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΕΡΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
  Πριν από τις όποιες προτάσεις για συνταγματική αλλαγή λοιπόν, η “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ” πρέπει υποχρεωτικά ν’ απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα αν είναι δυνατόν αυτές οι αλλαγές να ΕΠΙΤΡΑΠΟΥΝ εντός της ευρωζώνης και της Ε.Ε.

  Απάντηση
 • 04/11/2012 στο 11:13 πμ
  Σύνδεσμος

  Το θέμα είναι εάν θέλουμε Δημοκρατία (Έλληνες) ή
  Democracy (Αγγλοσάξωνες). Θεωρώ απόλυτα αναγκαία και
  θα έλεγα επιβεβλημένη αυτή την κίνηση.Αυτό που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι να μην καπελωθεί αυτή η προσπάθεια, όπως συνήθως συμβαίνει.
  Συμφωνώ με τις διαδικασίες.

  Απάντηση
 • Πίνγκμπακ:Αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος και έξοδος από την κρίση με ένα νέο Σύνταγμα: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ. « www.olympia.gr

 • Πίνγκμπακ:Ομιλία & ανοικτή συζήτηση: Αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος και έξοδος από την κρίση με ένα νέο Σύνταγμα: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ &

 • 08/11/2012 στο 11:15 πμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω κι εγώ, φορτώνοντας την υπογραφή μου αυτή με όλες τις αγωνίες των Ελλήνων που συμμερίζομαι, των παιδιών μου που αγωνιούν για το αύριο το δικό τους και της χώρας τους, φορτώνοντάς την με το θυμό για την σαφή προδοσία των ηγετών και την ποδηγέτηση όλων μας για ωφελιμιστικούς σκοπούς των λίγων δοσίλογων… Είθε να αλλάξει η κατάσταση προς μια δημοκρατία, ισονομία, κοινοπολιτεία!

  Απάντηση
 • 09/11/2012 στο 2:35 μμ
  Σύνδεσμος

  Διαβάζοντας τις διακηρύξεις που έχετε αναρτήσει , συμφωνώ απόλυτα μαζί σας πως είναι η κατάλληλη ώρα εμείς οι πολίτες να πάρουμε την τύχη της Ελλάδας στα χέρια μας πριν οι λαδιάρηδες πολιτικοί μας την ξεπουλήσουν ολόκληρη.
  Είμαι μαζί σας ψυχή τε και σώματι γιά το καλό των παιδιών μας και των παιδιών που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα.

  Απάντηση
 • 09/11/2012 στο 9:31 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω και χαιρετίζω την προσπάθεια θεωρώντας ότι επιτέλους
  ακούγεται και κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο.
  Χωρίς υλικά αγαθά μπορεί να αντέξουμε.
  Χωρίς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΙΣΟΝΟΜΙΑ όμως όχι.
  Αυτά θεωρώ υπέρτατα αγαθά μιάς πολιτείας.
  Συμμερίζομαι την αγωνία των ανθρώπων γύρω μου και βιώνω κι εγώ την δική μου αγωνία για το αύριο.

  Απάντηση
 • 10/11/2012 στο 4:07 μμ
  Σύνδεσμος

  Ευχαριστούμε πολύ τους ιστότοπους ΟΛΥΜΠΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ για την αναφορά της εκδήλωσης που διοργάνωσαν χθες το απόγευμα μέλη της πρωτοβουλίας μας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με προσκεκλημένη την δικηγόρο και μέλος του 25μελούς Συνταγματικού Συμβουλίου της Ισλανδίας Katrin Oddsdotir. Ευχαριστούμε επίσης όλους αυτούς που χθες το βράδυ κατέκλυσαν την αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου, την σπουδαία ομάδα της Μαίρης Καρατζά για την καίρια συμβολή στην διοργάνωση της εκδήλωσης, το περιοδικό ΑΝΤΙΦΩΝΟ για την μαγνητοφώνηση , το κανάλι Contra που ήταν εκεί και κάλυψε εκτεταμένα τις ομιλίες και πάνω απ’ όλους την υπέροχη Katrin Oddsdotir που ήρθε για εμάς από την μακρυνή Ισλανδία και έδωσε μία εμπνευσμένη και αυθεντική ομιλία!

  Απάντηση
 • 11/11/2012 στο 3:45 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω, διότι ένα κοινωνικό συμβόλαιο πρέπει να υπογράφεται από όλες τις πλευρές και να μην καθορίζεται κατά το δοκούν από τους αεί κρατούντες. Η λογική έναντι των ακραίων αντιδράσεων είναι ο ασφαλέστερος (αν και χρονοβόρος) δρόμος

  Απάντηση
 • 15/11/2012 στο 4:49 πμ
  Σύνδεσμος

  Μού έχετε αναπτερώσει το ηθικό και μου δίνετε ελπίδα σύμφωνα με τις θετικές εξελίξεις-κινήσεις σας.
  Βλέπω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, από αυτό που νέος ακόμη με έτρωγε μέσα μου….το 1989 !!….είχα ονομάσει και έλεγα εργαζόμενος στα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ότι η Ελλάδα πρέπει όπως την κατάντησαν να μετονομασθεί “ΑΡ.ΜΠΟ.ΚΑ.Λ”, από το <> και ότι θα πεθάνω με τον καημό της κατάντιας της χώρας μου.
  Π α ρ α κ α λ ώ και ε ύ χ ο μ α ι να μην αλλάξει κάτι που θα μειώσει την προσπάθειά σας.
  Να τ ο ν ί σ ω ότι επειδή μετά από 45 χρόνια εργασίας με κατάντησαν να αισθάνομαι τυχερός που είμαι συνταξιούχος!!, εννοώντας ότι έχω την διάθεση και τον χρόνο ώστε να συμμετέχω ενεργά και να βοηθήσω προς αυτήν την κατεύθυνση που κάνετε εσείς όσο μπορώ περισσότερο.
  Σας Ευχαριστώ ΟΛΟΥΣ εσάς που πασχίζετε.
  Εύχομαι ότι καλλίτερο και είθε οι εξελίξεις να είναι έτσι, που να απαλλαχτώ από αυτή την ντροπή.

  Ευθύμιος Βούρος
  Συνταξιούχος αλλά…..ε-τοι-μο-πό-λε-μος …και το εννοώ.

  Απάντηση
 • 16/11/2012 στο 1:29 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω, για να πάμε από το κοινοβουλευτικό Καθεστώς στη Δημοκρατία.

  Απάντηση
 • 18/11/2012 στο 10:19 μμ
  Σύνδεσμος

  Ευχαριστούμε τον κύριο Βούρο για τα θερμά λόγια υποστήριξης και την ετοιμότητά του να συμβάλει στο μεγάλο όραμα της αναγέννησης της χώρας. Υπολογίζουμε στην συμμετοχή σας και ελπίζουμε ότι όλα τα μελη της πρωτοβουλίας θα ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Η πρωτοβουλία βασίζεται μόνο στην συνδρομή των μελών της και ως εκ τούτου η συδρομή αυτή δεν είναι απλώς χρήσιμη αλλά απαραίτητη!

  Απάντηση
 • 21/11/2012 στο 11:07 πμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογραφω την ενεργεια σας για νεο Συνταγμα.

  Απάντηση
 • 25/11/2012 στο 10:11 πμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω με μεγάλη χαρά καιελπίδα. Προσβλέπω σε μέρες αξιοκρατίας, ανθρωπιάς και δικαιοσύνης. Με νέο Σύνταγμα που θα φέρουμε στην πατρίδα εμείς, οι τρώσαντες, με την ανοχή μας επί δεκαετίες αυτού του φαύλου κομματισμού. Με τη συνδρομή και των και των παιδιών μας, που τα έχουμε, εμείς οι μεγαλύτεροι, προδώσει τόσο πολύ ώστε να αναγκάζονται να μετανεστεύουν.
  Γιώργος Μπόζης
  Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

  Απάντηση
 • 28/11/2012 στο 12:06 μμ
  Σύνδεσμος

  Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για την πρωτοβουλία μας που άνθρωποι του επιπέδου και της αξίας του καθηγητή κ. Μπόζη προσυπογράφουν την διακήρυξή μας δίνοντας το παράδειγμα του κοινού αγώνα για την μεγάλη αλλαγή. Η διακήρυξή μας υπογράφεται καθημερινά από Έλληνες απανταχού της γης! Σε λίγο θα μπορούμε να πραγματοποιούμε μεγάλες εκδηλώσεις για την προώθηση των θέσεών μας, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε κάθε πόλη της Ελλάδας! Ελπίζουμε ότι και στο επίπεδο αυτό η συμβολή πολιτών όπως ο κ. Μπόζης θα είναι μεγάλη.

  Απάντηση
 • 01/12/2012 στο 5:13 μμ
  Σύνδεσμος

  Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας! ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ με μεγάλη χαρά, καθώς αυτό περιμένουμε όλοι όσοι ξυπνήσαμε. Θα σας συνέστηνα να προτείνετε συνεργασία με γνήσια λαικά δημοκρατικά κινήματα όπως ΕΠΑΜ(Ενιαία Παλλαικό Μέτωπο) που εμπεριέχει στα προτάγματά του, όλα αυτά που προτείνετε για την αλλαγή συντάγματος και άμεση Δημοκρατία. Θα διαδόσω όσο περισσότερο γίνεται αυτή την προσπάθεια.
  Μήοως να γίνει μια προσπάθεια συλογής υπογραφών και χειρόγραφων γαι να μην αποκλείονται άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο? Να υπάρχει δηλαδή ένα κείμενο και από κάτω λίστα με υπογραφές που θα συλλέγονται από εθελοντές στις γειτονιές στους χώρους δουλειάς στις πλατείες κλπ. Θα είναι σχετικά εύκολο, αφού δεν θα χαρακτηρίζεται από κομματική ταυτότητα, να υπογράφουν ακόμη και άτομα που ανήκουν κάπου αλλά επιθυμούν μια ριζική αλλαγή προς Δημοκρατία!
  Δεν γνωρίζω βέβαια αν η συλλογή υπογραφών θα εξασφαλίσει και τη Λαική συντακτική εθνοσυνέλευση. Πάντως αν μπορούμε να πετύχουμε το σκοπό μας γιατί να μην επεκτείνουμε την προσπάθεια? (Αν είναι δυνατόν απαντήστε μου)
  Ευχαριστώ, Καλούς αγώνες και Καλή Λευτεριά με Νέο Σύνταγμα επιτέλους!
  Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Αιματολόγος, Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης

  Απάντηση
  • 28/12/2012 στο 8:36 πμ
   Σύνδεσμος

   Ζωή, πολύ σωστά θέτεις το ζήτημα για

   Άμεση Δημοκρατία. ας αναλύσουμε τι είναι στην πράξη Α.Δ;

   Άμεση Δημοκρατία: τι σημαίνει άμεσο – αμεσότητα;
   Άμεσο όταν λέμε, θαρρώ πως, εννοεί πρώτα τη γνώση περί αμεσότητας και μετά την πράξη. Εννοεί την άμεση γνώση και ευθύνη μαζί για του τι λέμε και τι πράττουμε.
   Αν δεν ξέρω ότι εγώ είμαι αυτός που [είμαι σε θέση –γνωρίζω πως θα αποδοθεί το δίκαιο], δεν μιλάμε για άμεση ευθύνη. Κι αυτό είναι διαπαιδαγωγικό καθήκον κυρίως των φτασμένων δασκάλων.
   Να μεταδώσουν [οι δάσκαλοι] τις γνώσεις της αμεσότητας αλλά πρέπει να γνωρίζουν σε όλο της το βάθος τι είναι και πως αποδίδεται η άμεση ευθύνη για τον ίδιο το δάσκαλο και για τον καθένα μας.
   δηλαδή –πρώτα είμαι εγώ αυτός που ξέρω τι είναι [ατομικό και κοινωνικό δίκαιο], και άρα δεν διανοούμαι να εκμεταλλευτώ την όποια άγνοια από τον συνάνθρωπό μου. Αυτό είναι αμεσότητα
   –η άμεση συνείδηση του καθενός μας να μην διανοούμαστε ποτέ και για κανέναν λόγω να εκμεταλλευόμαστε κανέναν, ειδικά μάλιστα αυτούς που έχουν άγνοια να αντισταθούν . αυτό Είναι άμεση δημοκρατία
   –η ΜΗ εκμετάλλευση του αγνώμονα, παρά βοήθεια να αποκτήσει ακεραιότητα!!!!
   κυρίως μάλιστα όταν εκλεγόμαστε ως αντιπρόσωποι της κοινωνίας, να ενεργούμε προς το ένα ή το άλλο συμφέρον.
   Δεν υπάρχουν διάφορα συμφέροντα
   –ένα ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
   –το απόλυτα κοινό συλλογικό συνολικό ολοκληρωτικό πανανθρώπινο συμφέρον. –
   –Κι αυτό δεν αναγνωρίζει καμιά απολύτως διάκριση μεταξύ των ανθρώπων. –

   Επομένως το μέχρι τώρα πρόβλημα του εκλεγμένου αντιπροσώπου,
   ήταν η ίδια η υποκειμενική σκέψη για ατομικό όφελος του ίδιου του εκλεγμένου. Πάνω σε αυτήν τη λογική ο [υποκειμενικά σκεπτόμενος και ενεργούμενος εκλεγμένος], σκεφτόταν πώς να ικανοποιήσει πρώτα το ατομικό του συμφέρον και μετά το όποιοι άλλο συμφέρον, ποιος ήταν ο άμεσα χρηματοδότης του κάθε εκλεγμένου; Ο πλουτοκράτης. Επομένως –υποσχόταν στο λαό στήριξη και καλά του λαϊκού συμφέροντος να αρπάξει πρώτα την ψήφο, και μετά να στραφεί προς τον μεγάλο αφεντικό του –τον πλουτοκράτη.
   Αυτός είναι ο βασικότατος Λόγος της ίδιας της διακήρυξης για την παντελή αλλαγή των υπαρχόντων διατάξεων του συντάγματος, σε κανόνες, με πρώτο κανόνα την κατάργηση κάθε ασύλου κάθε απυρόβλητου κάθε σκέψη για πολιτική και οικονομική καριέρα.
   Η κοινωνία απαιτεί ριζική αλλαγή ξεκινώντας από την ίδια την υποκρισία.
   Η υποκριτική όποιας μορφής δεν διαμορφώνει ειλικρινείς και αθώους πολίτες

   Όλο το θρησκευτικό και πολιτικό σύστημα, στην ουσία είναι ένα θέατρο που μας παίζουν όλοι αυτοί οι σοβαροφανείς πολιτικοί και θρησκευτικοί χαμαιλέοντες.
   και όλοι όσοι μας παρουσιάζονται [στα] πάνελ
   στερούνται κάθε σοβαρότητας.
   Παρουσιάζονται σοβαροί αλλά στην ουσία μας κοροϊδεύουν.
   Έχω τονίσει χιλιάδες φορές σε τούτο και σε πολλές άλλες σελίδες και πάνελ ό,τι

   ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΤΙΑΞΑΝ.

   Επομένως μια κάποια σοβαρότητα από μέρους του λαού,
   ως προς την εκτίμηση και αποδοχή του κατεστημένου δηλαδή,
   είναι όχι μόνον ανεδαφική αλλά και επιτακτική ανάγκη από το λαό
   να εκφράσει με κάθε μέσω την πλήρη απαξία ολόκληρου του απάνθρωπου συστήματος.

   Η εικόνα της όλης σαθρής κατάστασης του συστήματος
   –φίλες και φίλοι του διαδικτύου
   Μας την παρουσιάζει στην συνέντευξη ο Γιώργος Κοντογιώργης
   Δες τε με προσοχή –μελετήστε σε βάθος τη συνέντευξη Κοντογιώργη.

   Όταν τη μελετήσετε πλήρως αναρωτηθείτε:
   Ποιος στερείται σοβαρότητας ο κος Κοντογιώργης ή το απαίσιο σύστημα μαζί με τους παντελώς απαράδεκτους λειτουργούς του;

   Το λέω αυτό επειδή κάποιοι μιλάνε για σοβαρότητα, και πως τάχα ο λαός έχει χάσει τη σοβαρότητά του.
   ενώ στην ουσία, όπως έχω πολλαπλώς πει ότι αυτοί που οφείλουν να πάνε να κοιταχτούν δεν είναι ο λαός
   αλλά ολόκληρο το ολιγαρχικό τσούρμο με όλους τους συμβούλους του.

   εδώ είμαστε λοιπόν –στο ιντερνέτ, να ανταλλάξουμε ελεύθερα τις γνώσεις μας
   ώστε να διαμορφώσουμε εκ του σύνεγγυς
   τους συλλογικούς κανόνες άμεσης και υπεύθυνης συνεργασίας μεταξύ μας.

   ΠΑΜΕ:

   Απάντηση
 • 01/12/2012 στο 11:32 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω με μεγάλη χαρά και ελπίδα.

  Απάντηση
 • 03/12/2012 στο 2:28 μμ
  Σύνδεσμος

  ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ με μεγάλη χαρά και ελπίδα να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη ιδέα.

  Απάντηση
 • 03/12/2012 στο 8:37 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω θεωρώντας ότι ως Έλλην και ως Άνθρωπος, δεν έχω άλλη επιλογή, εφόσον επιθυμώ να μην χάσω αυτές τις ιδιότητες με ό,τι απορρέει από αυτές!

  Απάντηση
 • 09/12/2012 στο 12:36 πμ
  Σύνδεσμος

  Διαβαθμίσεις Δημοκρατίας

  Η ετυμολογία της λέξεως βρίσκεται στα συνθετικά «δήμος» (το σύνολο ή η συνέλευση των ανθρώπων που έχουν πολιτικά δικαιώματα) και «κράτος» (δύναμη, εξουσία, κυριαρχία). Ο όρος επινοήθηκε κατά τον πέμπτο αιώνα π.Χ., στην κλασική Ελλάδα, και χρησιμοποιήθηκε κατ’ αντιδιαστολή με τη μοναρχία, την αριστοκρατία και την ολιγαρχία.

  Άμεση δημοκρατία Συμμετοχική δημοκρατία Αντιπροσωπευτική δημοκρατία

  Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού[1][2]. Κεντρικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία: των πολιτών, στην άμεση δημοκρατία, ή κάποιων αντιπροσώπων τους, στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
  Ορισμός της δημοκρατίας, όπως δίνεται πιο πάνω, έχει τρία μέρη:
  · Η εξουσία πηγάζει από τον λαό. Αυτό σημαίνει, κι αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι η λειτουργία του πολιτεύματος θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ύπαρξη κυβέρνησης, ότι για να είναι η κυβέρνηση δημοκρατική θα πρέπει να είναι δημοφιλής, ή τουλάχιστον να τυχαίνει της αποδοχής των πολιτών. Ή αλλιώς αντλεί τη νομιμότητα της από το λαό.
  · Η εξουσία ασκείται από τον λαό. Αυτό σημαίνει ότι για να είναι ένα πολίτευμα δημοκρατικό θα πρέπει με κάποιους τρόπους να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες, τις διαδικασίες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, πέρα των εκλογών ανάδειξης των οργάνων της πολιτείας, αυτό μπορεί να σημαίνει τη διενέργεια δημοψηφισμάτων.
  · Η εξουσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Αυτό σημαίνει ότι τα όργανα της πολιτείας που είναι φορείς εξουσίας (κυβέρνηση, βουλή κ.ο.κ.) πρέπει να υπηρετούν και να προασπίζουν τα συμφέροντα του συνόλου της κοινωνίας, και όχι π.χ. κάποιου εκτός της κοινωνίας ή π.χ. κάποιων μόνο τμημάτων της. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να επιδιώκουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Επίσης σημαίνει ότι ταυτόχρονα με την αρχή της πλειοψηφίας πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που προασπίζουν τα συμφέροντα της μειοψηφίας.

  Άμεση Δημοκρατία
  Η άμεση δημοκρατία, γνωστή και υπό τον όρο καθαρή δημοκρατία, αποτελεί έναν τύπο δημοκρατίας και θεωρίας πολιτικών δικαιωμάτων όπου η εξουσία εδράζεται στη συνέλευση όλων των πολιτών που συμμετέχουν σε αυτήν. Αναλόγως με το σύστημα που ισχύει κάθε φορά, η συνέλευση μπορεί να έχει εκτελεστικές εξουσίες, νομοθετικές αρμοδιότητες, να ορίζει και να απολύει αξιωματούχους, καθώς και να δικάζει. Η άμεση δημοκρατία χρησιμοποιείται ως όρος κατ’ αντιδιαστολή με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία (ή έμμεση δημοκρατία), όπου η εξουσία ασκείται από μια ομάδα ανθρώπων, που συνήθως επιλέγεται μέσα από εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων. Ιστορικά εμφανίστηκε πρώτα η άμεση δημοκρατία και ακολούθησε, μετά από περίπου δύο χιλιετίες, η έμμεση.
  Συμμετοχική δημοκρατία

  Η συμμετοχική δημοκρατία είναι ένας τύπος φιλελεύθερης δημοκρατίας που δίνει έμφαση στην ευρεία εμπλοκή των πολιτών στην διεύθυνση και διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων. Αν και η ετυμολογία υπονοεί ότι όλα τα πολιτεύματα που αξίζουν την ονομασία δημοκρατία στηρίζονται στη συμμετοχή των πολιτών. Η συμμετοχική δημοκρατία προσπαθεί να εισάγει σε αυτό το σύστημα κάποια χαρακτηριστικά άμεσης δημοκρατίας, συνήθως σε φιλελεύθερο πλαίσιο, ώστε να διευρύνει το πλήθος των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στις πολιτικές διεργασίες λήψης αποφάσεων, αλλά και να εμβαθύνει αυτή την πρόσβαση.
  Ένας στοιχειώδης τύπος συμμετοχικής δημοκρατίας εξασκείται στην Ελβετία όπου, παράλληλα με τις συνήθεις πολιτικές διαδικασίες όπου εμπλέκονται οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πολιτών, λαμβάνουν χώρα και τακτικά δημοψηφίσματα για διάφορα ζητήματα. Στα δημοψηφίσματα αυτά έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει το σύνολο των πολιτών. Έχει υποστηριχθεί ότι μία πιο ισχυρή συμμετοχική δημοκρατία θα μπορούσε να επεκτείνει αυτό το μοντέλο με κατάλληλη χρήση του Διαδικτύου για ευκολότερη και ταχύτερη διεξαγωγή ψηφοφοριών σε μαζική κλίμακα (ηλεκτρονική δημοκρατία).

  Αντιπροσωπευτική δημοκρατία

  Οι παραδοσιακές αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες τείνουν να περιορίζουν τη συμμετοχή αυτή στην ανάδειξη αντιπροσώπων οι οποίοι αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα, εγκαταλείποντας έτσι τη διακυβέρνηση σε μία επαγγελματική ολιγαρχία

  Στην Ελλάδα μετά την μεταπολίτευση από το 1974 και επί 40 χρόνια παρέμεινε στην εξουσία το καρκινικό μόρφωμα του δικομματισμού το οποίο ονομάσαμε δημοκρατία. Μία εκλεγμένη ολιγαρχία την οποία είπαμε να κάνουμε μόνιμη κυβέρνησή μας και έπειτα αυτή μέσα από τις προπαγανδιστικές της μεθόδους κατάφερνε πάντα να διχάζει την κοινωνία, στρέφοντας τη μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης.
  Μια κυβέρνηση βιαστών, “βιολογικά” ανίκανη να αντιμετωπίσει την κρίση που το σαθρό παρελθόν της, δημιούργησε, προβαίνει στο τελικό στάδιο κατάρρευσης της μεμονωμένα και επιλεκτικά, σε “οριζόντιες” καρατομήσεις του μόχθου των κοινωνικών ομάδων που αποτελούν τα κύτταρα της δομής της οικονομίας!

  Απάντηση
  • 27/12/2012 στο 7:10 μμ
   Σύνδεσμος

   κατά βάση Βαγγέλη, δεν έχουμε καμιά κυβέρνηση, είναι φανερό ότι κυβερνάνε οι καπιταλιστές.
   στην ουσία οι εφτά μεγάλες πολυεθνικές. οι πολυεθνικές επομένως ορίζουν και το πολιτικό προσωπικό που θα υπηρετεί τα συμφέροντα επτά μεγάλων οικογενειών [δυναστειών].
   αυτό είναι το [κεντρικό πρόβλημα] ανά τον πλανήτη ολόκληρο.
   του ότι κατάφεραν να μας γελοιοποιήσουν ως λαό δεν είναι καθόλου νέο.
   αυτό έχει ιστορία από την ήττα του Ακτίου από το 32 π.χ.
   αλλά ας αφήσουμε αυτήν την ιστορία,
   εκείνο τον καιρό αφορούσε την μικρή φιλοσοφική Αθήνα,
   σήμερα αφορά τη διεθνή φιλοσοφική κοινότητα.
   αυτήν την [διεθνή φιλοσοφική κοινότητα]
   έχουν καταφέρει αυτές οι επτά αδελφές να τους αποστομώσουν ή να τους εξαγοράσουν.

   επομένως, χρειαζόμαστε όχι μόνον νέο -παντελώς νέο σύνταγμα αλλά πάνω απ’ όλα διεθνείς συμμάχους των γραμμάτων κι όχι τόσο των κυβερνήσεων.

   ο αγώνας μας είναι σαφές είναι κατά της πλουτοκρατίας. αυτή η ίδια η πλουτοκρατία έχει καταφέρει μέσω των πραιτοριανών της να αποσυντονίσει παντελώς τους λαούς. να κατσρέψει κάθε συνεταιριστική προσπάθεια κάθε λαϊκή αλληλεγγύη και συνεργασία στην παραγωγική συνεργασία και πολύ φοβάμαι ότι σε αυτήν την απάτη [σαμποτάζ] κατά του λαού, ήταν
   κυρίως στην Ελλάδα
   τα συνδικάτα και οι δήθεν αριστερές δυνάμεις.
   μη μπερδεύεις όμως το πράγμα με τα δεξιά κόμματα -αυτά έτσι κι αλλιώς είναι απόλυτα κομμάτια της πλουτοκρατίας. αυτό που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ήταν ότι το μεγάλο σαμποτάζ το έκαναν τα συνδικάτα με τα δήθεν αριστερά κόμματα.

   όπως καταλαβαίνεις τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γι’ αυτό χρειαζόμαστε άμεση λαϊκή συνεργασία και όπως είπα -διεθνείς λαϊκές διασυνδέσεις.

   Απάντηση
 • 10/12/2012 στο 4:50 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω και επιθυμώ να γίνω ενεργό μέλος αυτής της προσπάθειας με κάθε μέσον που μπορώ να συνεισφέρω.

  Απάντηση
 • 11/12/2012 στο 5:25 μμ
  Σύνδεσμος

  Επειδή τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, μήπως πρέπει να αλλάξουν οι προτεραιότητες μας;
  Απέναντι στον εκφασισμό της κοινωνίας , η μόνη ασπίδα είναι η δημοκρατία, χωρίς επίθετα.
  Και πολιτικό μόρφωμα που να υπερασπίζεται τη δημοκρατία και να κατέρχεται σε εκλογές δεν υπάρχει. Είναι όλοι υπηρέτες της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων και ιδεολογιών που εισήχθησαν άκριτα στην Ελλάδα.
  Αν αναζητούμε ιστορικές αφετηρίες, αφήστε για λίγο την ενδιαφέρουσα Ελβετία (Καποδίστριας) κι ας πιάσουμε το νήμα από κει που το άφησε ο Ρήγας Φεραίος.
  Αν ρίξει κανείς μια ματιά στο Σύνταγμα του, θα διαπιστώσει τον ελληνικό τρόπο πολιτικής σκέψης και επειδή δεν ήταν κάτι μεμονωμένο και ξεκάρφωτο, ούτε αντιγραφή εισαγόμενων συνταγμάτων, θα συμπληρώσω πως η δημοκρατία ζούσε στις ελληνικές κοινότητες, απλωμένες σε τρεις αυτοκρατορίες, ως ότου οι κοτζαμπάσηδες της επανάστασης του 21, αρχίσουν να υιοθετούν τα βόρεια πρότυπα ενός δεσποτικού κράτους, που μόνο στην Ελλάδα ονομάσαμε δημοκρατία. Ρεπούμπλικα το λένε σε όλες τις γλώσσες τους.
  Είναι η ώρα για ελληνική πολιτική, ελληνική δημοκρατία και ελληνικό ριζοσπαστικό, απελευθερωτικό και δημοκρατικό κίνημα, κόμμα ή όπως αλλιώς. Με παρουσία στις εκλογές.
  Υπάρχουν οι άνθρωποι παντού, ας συναντηθουμε.

  Απάντηση
 • 12/12/2012 στο 10:22 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω και συγχαρητηρια. Όμως πρέπει να αναζητησετε πολιτικές συμμαχίες με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΑΠΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ. Κινήματα πολιτών, σωματεια, πρωτοβουλίες, μέτωπα. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΖΙ

  Απάντηση
  • 13/12/2012 στο 8:30 πμ
   Σύνδεσμος

   Για να προσυπογράψετε σας παρακαλούμε θερμά να ακολουθήσετε την διαδικασία μέσω του ειδικού εικονίδιου (πάνω-πάνω στη δεξιά στήλη της αρχικής σελίδας).

   Απάντηση
  • 13/12/2012 στο 3:05 μμ
   Σύνδεσμος

   Για να καταχωρηθεί σωστά το ότι προσυπογράψετε, σας παρακαλούμε θερμά να ακολουθήσετε την διαδικασία μέσω του ειδικού εικονίδιου (πάνω-πάνω στη δεξιά στήλη της αρχικής σελίδας).

   Απάντηση
  • 16/12/2012 στο 7:54 πμ
   Σύνδεσμος

   Σας ευχαριστούμε για το σχόλιο. Για να καταχωρηθεί σωστά το ότι προσυπογράψετε, σας παρακαλούμε θερμά να ακολουθήσετε τη διαδικασία μέσω του ειδικού εικονίδιου (πάνω-πάνω στη δεξιά στήλη της αρχι

   Απάντηση
  • 28/12/2012 στο 6:23 πμ
   Σύνδεσμος

   όλοι οι έλληνες μαζί εκτός από τους πλουτοκράτες και κυρίως μακριά από μασόνους. επ’ αυτού διαβάστε:
   …. κκκκκ χχχχ ββββ ….


   δεν έχω σκοπό να αγανακτήσω κανέναν.
   η αγανάκτηση μπορεί να προκύπτει από άγνοια, και άρα αδίκως ή από διανοητική αδυναμία και άρα πάλι άδικη και κακή η αγανάκτηση. πάντως Παντελή πιστεύω ό,τι άλλοι σου επιβάλλουν να λες αυτά που λες κι όχι πως… είσαι πράγματι αγανακτισμένος.
   καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τι λέω και μόνον από τις αναλύσεις.

   Ως εκ τούτου οι ανιχνεύεις περί συγκέντρωσης στοιχείων σε βάρος του μασονικού συστήματος, έκλεισε.
   Αν και ο ίδιος ο Σαββίδης ούτε που κατάλαβε ότι οι ανιχνεύσεις του ήταν για να αποκαλύπτει τα μυστικά –τις μηχανορραφίες και τρικλοποδιές του μασονικού σιωνιστικού συστήματος
   Προφανώς δεν έχει νόημα να ανιχνεύσουμε περαιτέρω για τον τοπικό και
   [παγκόσμιο σιωνισμό] έχουμε ανακαλύψει ολόκληρη την επιστήμη τους, του πως δρουν, πως επηρεάζουν συνειδήσεις
   –πως διαδίδουν το φόβο
   –πως καταφέρνουν να επηρεάζουν την ίδια τη διανόηση απλών ανθρώπων ώστε
   ο απλός ανθρωπάκος να σκέπτεται και να πράττει σε βάρος του.
   η δικογραφία κατά του σιωνισμού είναι ήδη πλήρης.
   Η μόνη δίκη που απομένει Είναι η συσπείρωση όλων των διανοητών, εκείνων βεβαίως που δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με τη μασονία και το διεθνή ταξικό ρατσισμό =σιωνισμό, για να διαμορφώσουμε ελεύθερα τους νέους κανόνες λειτουργίας της κοινωνίας =σύνταγμα.
   Το σύνταγμα, τους κανόνες των μεταξύ μας σχέσεων δηλαδή
   –αυτή τη φορά τους ορίζουμε Εμείς
   –οι μη ρατσιστές
   –οι μη Μασόνοι.
   Αυτή τη φορά το σύνταγμα
   –οι κανόνες συμπεριφοράς μας δηλαδή,
   μελετώνται και ορίζονται από τους εργαζόμενους πολίτες και μόνον.
   Μη λάχει και ανακαλύψουμε ανάμεσά μας μασόνους θα τους πετσοκόψουμε. –

   Ελάτε όλοι οι εργαζόμενοι στον αγρό στο μαντρί στη στο σχολείο στο πανεπιστήμιο στις τέχνες στα νοσοκομεία στα γηροκομείο,
   ελάτε να πατάξουμε όλοι μαζί οι εργαζόμενοι μια για πάντα τη μασονία από τη χώρα μας και μετά βλέπουμε αν ως Νέο-ελληνισμός θα γράψουμε την ιστορία των ιστοριών ή όχι.
   ως Ελληνιστές ανοίξαμε εδώ και πολλούς αιώνες Βεντέτα με το ντόπιο και το διεθνή σιωνισμό.
   Ήρθε η ώρα να Νικήσει ο εργαζόμενος λαός.
   Το υπάρχον ελληνικό σύνταγμα μαζί με όλους τους διεθνείς κανόνες
   είναι αποκλειστικά έργο της διεθνούς Μασονίας.
   Τέλειωσε το πανηγύρι τους

   Ελάτε =Ελλάδα Λαός Ανεξάρτητος Τέλειος Ελεύθερος. –

   ΠΑΜΕ =Παλλαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο Ελλήνων
   προσέξτε εκδιώξτε από το ΠΑΜΕ όλους τους μασόνους
   και το ΠΑΜΕ μαζί με το ΚΚΕ είναι έργο των μασόνων
   –ΠΑΜΕ με καθαρό το τοπίο όλοι μαζί για την απελευθέρωση της Χώρας και ολόκληρης της Ανθρωπότητας.

   ΠΑΜΕ για τη [δια κει Ρήξη =διακήρυξη]
   ΠΑΜΕ για τη διαμόρφωση νέου συντάγματος
   ΠΑΜΕ –σας καλώ όλους να συντονιστούμε όλοι οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους

   ΠΑΜΕ με καθαρό τοπίο από μασόνους και κάθε μορφής υστερόβουλους. –

   Απάντηση
 • 13/12/2012 στο 9:23 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω. Το θεμέλιο κάθε τάσης,επιθυμίας, μετταρύθμισης, λαϊκής απόφασης για καλύτερο μέλλον, περνά μέσα από το Σύνταγμα.

  Απάντηση
  • 14/12/2012 στο 9:54 μμ
   Σύνδεσμος

   Για να καταχωρηθεί σωστά το ότι προσυπογράψετε, σας παρακαλούμε θερμά να ακολουθήσετε τη διαδικασία μέσω του ειδικού εικονίδιου (πάνω-πάνω στη δεξιά στήλη της αρχικής σελίδας).

   Απάντηση
 • 20/12/2012 στο 2:12 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω και επαυξανω και προωθω. Μονο ολοι μαζι μπορουμε! Πολυ καλη πρωτοβουλια.

  Απάντηση
 • 31/12/2012 στο 8:19 πμ
  Σύνδεσμος

  Ευχαριστούμε που προσυπογράφετε την διακήρυξη αλλά για τις παρατηρήσεις τις οποίες καταθέτετε. ΌΠως μπορείτε να διαπιστώσετε στην σελίδα μας υπάρχει η στήλη “ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ”. Εκεί έχει διαμορφωθεί ειδικό πλαίσιο διαλόγου , όπου μπορεί κάθε πολίτης να αναγιγνώσκει ξεχωριστά κάθε άρθρο του ισχύοντος συντάγματος, την πρόταση της ομάδας νέου συντάγματος της πρωτοβουλίας μας, άλλα σχόλια, καθώς και να υποβάλει σχόλια και παρατηρήσεις του, όπως οι δικές σας που ανωτέρω κατατέθηκαν.

  Απάντηση
 • 02/01/2013 στο 12:35 πμ
  Σύνδεσμος

  Εγώ, ο Αθανάσιος Βουτσίνος, προσυπογράφω στην θέσπιση του Νέου Συντάγματος μόνο υπό τον έλεγχο του πολίτη προκειμένου ν’ απαλειφθούν τα εξής προβλήματα:

  1) Λαθρομεταναστευτικό
  2) Διαφθορά
  3) Εγκλήματα
  4) Ανεργία
  5) Φτώχεια
  6) Διεφθαρμένη πολιτική
  7) Δικαιοσύνη
  8) και, φοροδιαφυγή.

  Η υπογραφή μου συμβάλλει στην απλούστευση και στην αυστηρότητα των λύσεων στα ανώ προβλήματα. Εαν μου ζητηθεί, μπορώ να δώσω τις εξής ιδέες μου:

  1) Λαθρομεταναστευτικό: Κατάργηση του πολιτικού ασύλου και απέλαση δίχως 2η σκέψη και δίχως οικονομική επιβάρυνση όλων των λαθρομεταναστών και όσων διετέλεσαν πριν το πολιτικό άσυλο λαθρομετανάστες και όσους δεν ήρθαν με νόμιμες διοδούς(Προξενεία και Κυβερνήσεις).
  2) Διαφθορά: Απαλοιφή της διαφθοράς με βαρύτατους νέους δίκαιους νόμους.
  3) Εγκλήματα: Απαλοιφή των εγκλημάτων με την επαναφορά της θανατικής καταδίκης(για τους δολοφόνους), θέσπιση του χημικού ευνουχισμού(για τους βιαστές και τους παιδεραστές) και αυστηρούς νόμους που να φτάνουν και για την ισόβια κάθειρξή ΧΩΡΙΣ αναστολή και έφεση για τα άλλα εγκλήματα(για διαρρηκτές, για ληστές και για κλέφτες μέχρι και για απατεώνες).
  4) Ανεργία: Αντικατάσταση όλων των αλλοδαπών με τους Έλληνες στο εργατικό δυναμικό(Η ανεργία είναι αισθητή μόνο στο ντόπιο επίπεδο κι όχι διεθνώς). Για την εργασία σε αλλοδαπούς να επιτραπεί, μόνο αν ξέρουν άριστα Ελληνικά(ΟΧΙ ΣΠΑΣΤΑ) και Αγγλικά, και να διαθέτουν πτυχίο που αντιπροσωπεύει τη δουλειά που έχουν σπουδάσει κι εκπαιδευτεί. Οι Έλληνες για να μπορέσουν να παράγουν, θα πρέπει να έχουν πτυχίο αυτού που εκπαιδεύτηκαν, κι ΟΧΙ άσχετου αυτού του οποίου ΔΕΝ εκπαιδεύτηκαν.
  5) Φτώχεια: Για να απαλειφθεί η φτώχεια, θα πρέπει να εξαιρεθούν του φορολογικού κώδικα όσοι έχουν εισόδημα μέχρι €5.000(κι ανάλογο αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα) για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Όλοι οι άλλοι ας φορολογηθούν μέχρι κάποιο ποσοστό.
  6) Διεφθαρμένη Πολιτική: Επαναγραφή του Συντάγματος και με νέες προσθήκες που πρέπει να τιμωρούν σε ισόβια κάθειρξη εφ’ όρου ζωήςόποιον τολμήσει να ξεστομίσει τις λέξεις «Βουλευτική Ασυλία», «Παραγραφή» και «Νόμος περί ευθυνών των υπουργών» και ο Ελληνικός Λαός να είναι ο απόλυτος και νόμιμος κρίτης εναντία των πολιτικών και όχι τα δικαστήρια και οι δικαστές(που ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ να είναι διεφθαρμένοι).
  7) Δικαιοσύνη: Αυστηροποίηση ΟΛΩΝ των νόμων ανεξαίρετα εγκλημάτων προκειμένου ν’ απαλειφθούν τα εγκλήματα στην Ελλάδα. Επίσης φυλάκιση ισόβια κάθειρξη εφ’ όρου όλων των δικαστών όσων διετέλεσαν στην καταδίκη ΑΘΩΩΝ ανθρώπων που έκαναν κάτι καλό στη ζωή τους και στην απαλλαγή ΕΝΟΧΩΝ ανθρώπων για τα εγκλήματα που διέπραξαν στο παρελθόν, κάτι που ο λαός απαιτεί την μόνιμη φυλάκιση τους δίχως άδεια, αναστολή κι έφεση. Επίσης οι θανατοποινίτες, οι βαρυποινίτες και οι ισοβίτες ΔΕΝ πρέπει να έχουν την άδεια, το προνόμιο και το δίκαιο να βγαίνουν έξω από την φυλακή, ακόμη κι ας έχουν υγειονομικά προβλήματα.
  8) Φοροδιαφυγή: Άμεση προφυλάκιση των φοροφυγάδων μέχρι να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία που είναι όντως εναντίον τους. Αν είναι όντως εναντίον τους, τότε για ν’ αποφυλακιστούν θα πρέπει να πληρώσουν προστιμό όσα χρωστάνε στο Δημόσιο. Το ίδιο ισχύει και για τους πολιτικούς. Όσα χρήματα έχουν φορολογηθεί, κανένας πολιτικός ΔΕΝ έχει το δικαίωμα να το κάνει ότι θέλει πρότου ζητήσει την άδεια του Ελληνικού λαού με δημοψήφισμα. Μόνο έτσι θ’ αποφύγουμε τα σκάνδαλα, τις μίζες και τις δωροδοκίες. Ότιδήποτε άλλο εγκληματικό πράξει ο πολιτικός, τότε πάει φυλακή εφ’ όρου ζωής ΑΣΥΖΗΤΗΤΙ!

  Αυτά!

  Απάντηση
  • 28/01/2013 στο 6:39 πμ
   Σύνδεσμος

   Προσπαθείς να διορθώσεις τα κακώς κείμενα με άλλα κακώς κείμενα.
   πχ
   Φαντάσου να ισχύσει το τελευταίο και να πάνε όλοι οι πολιτικοί στην φυλακή επειδή υπάρχουν κατασκευασμένα στοιχεία!
   Θα υπάρξει όριο που θα κλείνει τον έναν μέσα και τον άλλο έξω; Είναι δίκαιο να υπάρξει όριο και ποιο λες να είναι; 5000€, 50000€
   Γενικά με αυτά που γράφεις οι περισσότεροι πολιτικοί θα μπουν στην φυλακή. Οι καθοδηγητές τους όμως θα μείνουν ατιμώρητοι.

   Η γνώμη μου είναι πως ο Νόμος πρέπει να είναι εύχρηστος, δίκαιος και γνωστός σε όλους. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε.

   Απάντηση
 • 07/01/2013 στο 8:03 πμ
  Σύνδεσμος

  Συμφωνώ με την διακήρυξη και την προσυπογράφω

  Απάντηση
 • 07/01/2013 στο 12:03 μμ
  Σύνδεσμος

  Το νέο ΣΥΝΤΑΓΜΑ θα πρέπει να ΜΗΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ “νομικών ερμηνειών”. Αν είναι δυνατόν να έχει συνημμένη και την ερμηνεία του. Να εννοεί,αφού στην ουσία του είναι συμβόλαιο με τον λαό, ό,τι ο λάος καταλαβαίνει και όχι ό,τι οι συνταγματολόγοι, ο πρόεδρος του ΣτΕ και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. (το μνημόνιο δεν είναι διεθνής σύμβαση… το χαράτσι είναι συνταγματικό, τα παράβολα για τα δικαστήρια είναι συνταγματικά κλπ).
  Να μην λέει “ως νόμος ορίζει” αλλά να βάζει τα όρια του νόμου που θα “ορίζει”. Δεν είναι δυνατόν ο συναγματικός νομοθέτης να παραχωρεί εξουσία του, στον κοινό νομοθέτη.
  Να προβλέπει ότι κάθε τροποποίησή του θα γίνεται με δημοψήφισμα.
  Να προβλέπει ότι κάθε παραβίασή του, είναι ποινικό αδίκημα και να ορίζει την ποινή.
  Να ορίζει ότι η Κεντρική Τράπεζα είναι ΔΗΜΟΣΙΑ και όχι ιδιωτική (όπως είναι η ΤτΕ σήμερα και η οποία έπρεπε να έχει διαλυθεί από το 1960 βλ. ιδρυτικό νόμο – Ν.Δ. από 10-11-1927 και Ν.3423-7-12-1927 – όπου το καταστατικό της είναι συνημμένο).
  Επειδή διαφαίνεται, ότι η ευρωζώνη πάει για διάλυση, να ορίζει τα της εκδόσεως νομίσματος από την ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
  Να περιορίζει την νομοθέτηση με “πράξεις νομοθετικού περιεχομένου”.
  Αυτά προς το παρόν.

  Απάντηση
 • 15/01/2013 στο 8:09 μμ
  Σύνδεσμος

  στο άλλο που λέει:

  «είναι υποχρεωμένος να δεχθεί την πίστη σε επιστημονικά ανεξέλεγκτες υποθέσεις»

  Η επιστήμη –επιστήμες κατά τον Σωκράτη –είναι όλες οι ειδικεύσεις.
  οι επιστήμες Δεν είναι Καθόλου ανεξέλεγκτες
  –είναι οι μόνες που μας παρουσιάζουν πραγματικότητες. –
  –Οι Επιστήμες είναι αυτές που,
  μέσω πάντα του Νου Λόγου Γλώσσας και Σώματος είναι σήμερα ο άνθρωπος εδώ που είναι, ή μήπως κάποιοι δυσανασχετούν για τις επιτεύξεις της επιστήμης;
  Το μόνο βέβαιο είναι ότι σε καμιά περίπτωση Δεν είναι ανεξέλεγκτες. Μόνον μέσω της επιστήμης βοηθήθηκε ο άνθρωπος να απαλλαγεί από πολλές βαρβαρότητες.
  Αντίθετα – η πίστη σε κάποιο απροσδιόριστο ον είναι απόλυτα ανεξέλεγκτη πίστη, ακριβώς επειδή δεν προσφέρει τίποτα χειροπιαστό.

  Στο ερώτημα επομένως

  «Γιατί όμως να προτιμήσει το δεύτερο;» ο πιστός…

  είναι ακριβώς αυτός ο Λόγος, ότι με το θεό κανένας δεν έζησε.
  Εκτός αν θέλουν μερικοί να μας πουν πως… αν είμαι πιστός σε κάποια φαντασία θα με βοηθήσουν οι άλλοι πιστοί και αυτό τάχα είναι δείγμα θεότητας…
  εκτός βέβαια αν επιτέλους όλοι οι πιστοί σε θεούς καταλάβουν ότι δεν πρόκειται για κάποιο δημιουργό αλλά για τα παραμύθια που μας πουλάνε όλων των λογιών παραμυθάδες…
  αυτό που μας λείπει, δεν είναι η λατρεία στα μυθεύματα, αλλά πως θα διαμορφώσουμε κοινωνία αλληλεγγύης Συνεργασίας Συνεννόησης Συλλογικότητας Συναδέλφωσης Συνεταιρίας πάνω στη λογική της Υπαρξιακής ισοτιμίας.
  Όταν πιστέψουμε σε αυτές τις αρετές, είναι απόλυτα σίγουρο ότι κανένας δεν θα αισθάνεται τη ζωή του άνευ νοήματος, και έτσι βρήκαμε και το Νόημα της Ζωής που αναζητούμε.
  Και για πες τε μου εσείς, έστω λατρεύουμε κάτι άλλο από τη Λογική μας
  ποιο είναι το νόημα που δίνει η θεϊκή φαντασία;
  Τίποτε άλλο πλην από τη κενότητα, κενό νοήματος επομένως είναι η λατρεία κάποιοι φανταστικού δημιουργού.
  Κι αυτό το προσπαθεί η ολιγαρχία για να ζει
  από τα κόπια των πιστών τους. –

  Πίστευε λοιπόν εσύ, μη προσπαθείς να βρεις τροφή,
  μη προσπαθείς να βρεις τι είναι αυτό που βλάπτει την υγεία,
  μη προσπαθείς να βελτιώσεις την ποιότητα της τροφής, μη φτιάξεις
  το κονάκι σου να προστατευτείς,
  και προσκύνα σε αυτήν που εσύ ρασοφόρε λες –στην υπέρτατη δύναμη… το προσδόκιμο ζωής σου δεν είναι πάνω των 25 άντε 30α ετών.
  τι βοήθησε τον άνθρωπο να φτάσει σήμερα σε ένα προσδόκιμο ζωής πάνω των 80α ετών ο θεός ή η Λογική του ανθρώπου, η λατρεία κάποιου άλλου δημιουργού ή η ίδια η επιστήμη που αψήφησε τις όποιες απειλές της ολιγαρχίας… αψήφησε τις απειλές των ιερατείων δηλαδή που είναι τα εργαλεία της πλουτοκρατίας;

  όχι λοιπόν Δεν θα λατρέψω κάποιο θεό [που ΕΙΝΑΙ ο Λόγος], αλλά θα δώσω προσοχή στο Λόγο του καθενός, τι λέει, τι είναι χρήσιμο πότε και πως με εξαπατά, πότε ο Λόγος –τα λόγια του άλλου με βοηθάν; Αν τα δικά μου λόγια πείθει τον συνάνθρωπο να έρθει να με βοηθήσει, κι όλα αυτά.

  Επομένως ρητά και κατηγορηματικά –Δεν έχω να επιλέξω τίποτε άλλο από τις ανθρώπινες ικανότητες και την ύπαρξη συνανθρώπων.
  Μόνον και μοναδικά από τους συνανθρώπους
  θα βρω συντροφιά και συμπαράσταση. –

  Λέει πιο κάτω:

  «Ίσως διότι η αγάπη του Θεού ζητάει ανταπόκριση και ανάλογη στάση στην ζωή, και αυτό δεν είναι κάτι απλό.»

  εδώ κρύβει την αλήθεια, ότι δηλαδή ο εξουσιαστής παρόλο τύραννος ζητά να τον τροφοδοτεί και αγαπά ο δούλος.
  Δεν μας τα λέει καλά ο τύπος…

  Και πιο κάτω:
  «Ίσως και να φαίνεται το μεγαλείο του ανθρώπου και η τραγικότητα του. Διότι ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος. Και εδώ είναι το μεγαλείο του. Τόσο ελεύθερος ώστε να μπορεί να αρνείται τον πλάστη του, και όταν ακόμη βρίσκεται ενώπιον του. Εδώ όμως είναι και η τραγικότητα του…»

  Και είναι φυσικό αυτό που λέγεται εδώ –το μεγαλείο του ανθρώπου είναι η διανοητική του ικανότητα να αναγνωρίσει τον [συνάνθρωπό του] ως ίδιας υπαρξιακής αξίας και τιμής. Το μεγαλείο βρίσκεται στην αναγνώριση της απολύτου ισότητας και η τραγικότητά του είναι να θέλει να εκμεταλλεύεται τον συνάνθρωπο, ενώ δεν θα πάθει τίποτα απολύτως να αναγνωρίσει την απόλυτη υπαρξιακή ισοτιμία. Δεν θα πάθει τίποτα απολύτως να πει στο συνάνθρωπο
  –έλα αδελφέ ξεκουράσου,
  αναλαμβάνω εγώ αυτήν την ημέρα
  αύριο η σειρά σου…
  Αυτή είναι η τραγικότητα της ολιγαρχίας
  ισχυρό μέρος της οποίας είναι τα ιερατεία πάσης μορφής.
  Εκεί ψάξε συνάνθρωπε να βρεις την τραγικότητα
  –στα Ιερατεία στις κομματικές στοές και στα μεγάλα ευγενικά σαλόνια.

  Όχι ο άνθρωπος δεν θα βρει το νόημα της ζωής νομίζοντας πως…
  κάποιος άλλος είναι ο δημιουργός εκτός από αυτόν. Το νόημα της ζωής είναι ακριβώς αυτό –ότι ο άνθρωπος είναι σε θέση να δαμάσει τα στοιχεία της φύσης, και τα κύρια στοιχεία της φύσης του –είναι ο ίδιος ο εαυτός. Μη προσπαθεί λοιπόν ο ανθρωπάκος –τα κτηνώδη ένστικτά του να τα φορτώσει σε άλλους, στον υποτίθεται θεό ή όπου αλλού, αυτός –ο ίδιος ο άνθρωπος είναι σε θέση να κτίσει και να καταστρέψει, ας επιλέξει λοιπόν μεταξύ καλού και κακού
  στο χέρι του είναι μα σε κανενός ανύπαρκτου θεού.
  Πιστεύω απόλυτα στο θεό ΝΟΥ του ανθρώπου.
  Στο Λόγο και στα έργα του. –
  όλα τα άλλα είναι παραμύθια για μικρά παιδιά.

  ……………………………..

  Τα πιο πάνω είναι να ληφθούν υπόψη ώστε να απαλλάξουμε την παιδεία από θρησκευτικές προκαταλήψεις. Και αυτό είναι ευθύνη όλων μας ώστε να συμφωνήσουμε οριστικά να διαχωρίσουμε τη θρησκεία από την πολιτεία. –

  Απάντηση
 • 17/01/2013 στο 10:04 πμ
  Σύνδεσμος

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ !!!!

  Απάντηση
 • 21/01/2013 στο 12:08 μμ
  Σύνδεσμος

  Eλεος ο κο Χρυσογονος δεξι χερι και συνεργατης του Ευαγγελου Βενιζελου και της ευρυτερης οικογενειας αυτου.
  Ηρθε σημερα ως μετανοηθεισα Μαγδαληνη να μιλησει για νεο Συνταγμα;
  Οι σπουδες, τα γραπτα του, η πορεια του, εχουν αποδειξει τις προθεσεις του. Καπελωνουν οι συστημικοι το λαο και θα φτιαξουν παλι ενα Συνταγμα με το σπορο της αντισυνταγματικοτητας μεσα.
  Ποτε δε λειτουργησε η αρχη της διακρισης των λειτουργιων μ’ ενα Συνταγμα μετεξελιξη του συνταγματος της εποχης του Οθωνα και διατηρει αυταρεσκα το καταπτυστο αρ 86.
  Μαζι με την κομματοκρατια που καταδυναστευει αυτο το λαο, πρεπει να καταργηθουν και οι επιστημονες της, που αυτοχρηστηκαν νεοκοποι πεφωτισμενοι σωτηρες μας.

  Απάντηση
 • 24/01/2013 στο 12:16 μμ
  Σύνδεσμος

  “christos voukalis
  29/01/2012 at 5:32 pm · Reply

  Προσυπογραφω την ενεργεια σας για νεο Συνταγμα. Θα ηθελα περιορισμό της θητειας για ολους τους αιρετους: μονον δυο (2) θητειες.
  Σας ευχαριστω.”

  Συμφωνώ με την παραπάνω πρόταση, όπως επίσης προτείνω τη μείωση των βουλευτών από 300 σε 150 αν όχι ακόμα περισσότερο. Πουθενά σε άλλο κράτος του κόσμου δεν υπάρχουν τόσες βουλευτικές έδρες για ανάλογο πληθυσμό.
  Εξίσωση του βουλευτικού μισθού, απόλυτα ισοδύναμα και ανάλογα με αυτό άλλων εξουσιών (δικαστικής) και καμία απολύτως εξαίρεση. Το ίδιο για το βουλευτική σύνταξη να είναι ανάλογη των χρόνων υπηρεσίας και της οικονομικής εισφοράς (όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους επαγγελματικούς κλάδους).

  Καλή δύναμη και συνέχεια στην πρωτοβουλία σας.

  Απάντηση
 • 27/01/2013 στο 10:58 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογραφω την κινηση αυτη για νεο Συνταγμα

  Ευχαριστω

  Καλη δυναμη σε ολους..

  Απάντηση
 • 28/01/2013 στο 6:25 πμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω για ένα νέο σύνταγμα υπό τον όρο να αλλάξει το 1ο άρθρο σε:
  ‘Αρθρο 1: (Μορφή του πολιτεύματος)

  1. Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Δημοκρατία.
  2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
  3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται από τον Λαό.

  Απάντηση
 • 28/01/2013 στο 10:00 πμ
  Σύνδεσμος

  Καλημερα σας Καλη βδομαδα σε ολους
  Συμφωνω και προσυπογραφω για την αλλαγη του συνταγματος…Ο λαος ειναι η εξουσια Λογικα θα πρπει να γνωριζει του συνταγμα κια τους νομους αλλα να εφαρμοζεται σε ολα τα επιπεδα και δη να μην υπαρχουν παραθυρακια για τους κυβερνωτες της εκαστοτε παραταξης που διακυδευει και χρησιμοποιει προς οφελος τους ενα διατρυτο συνταγμα οπως υφισταται σημερα

  Απάντηση
 • 30/01/2013 στο 4:22 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογραφω και εγώ την κινηση αυτη για νεο Συνταγμα

  Δύναμη θέλει και πάθος για Ελευθερία, πάμε..

  Απάντηση
 • 30/01/2013 στο 6:37 μμ
  Σύνδεσμος

  ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ.
  ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

  Απάντηση
 • 30/01/2013 στο 9:37 μμ
  Σύνδεσμος

  Τι έχει μωρέ το σύνταγμα και λέτε… λέτε;;; Το σύνταγμα δεν το συνέταξαν σωστά επί Μακρυγιάννη δηλαδή; Τα αίματά τους είχανε δώσει οι ανθρώποι που το συνέταξαν τότε και τώρα θα το διορθώσουμε εμείς, οι φωστήρες;; Αν το εφαρμόσουμε και αφαιρέσουμε τις ελεεινές τροποποιήσεις περί ευθύνης υπουργών και τα παρόμοια, τίποτε άλλο δε χρειάζεται.
  Κι όσον αφορά τις ιδέες κάποιων που θέλουν να διορθώσουν κοινωνία και πολιτεία με τα σοφά τους μέτρα, τι καινούργιο ή παραπάνω νομίζουν ότι λένε δλδ; Εν ονόματι του λαού, της λευτεριάς και της δημοκρατίας μιλάνε όλοι, μια ζωή, σ’ αυτό τον τόπο. ΠΟΙΟΣ νοιάζεται όμως -πραγματικά και χωρίς “μπούρου μπούρου”-, για τα πιστεύω και τις ανάγκες του άλλου;
  Τα ίδια και τα ίδια. Άμα θέλει ο άνθρωπος να ζήσει, ζει με αρχοντιά και με λεβεντιά σε ΚΑΘΕ συνθήκη. Τ’ άλλα είναι λόγια.

  Απάντηση
 • 02/02/2013 στο 9:31 μμ
  Σύνδεσμος

  Συμφωνω, επικροτώ και προσυπογραφω για την αλλαγη του συνταγματος…

  Απάντηση
 • 05/02/2013 στο 10:22 μμ
  Σύνδεσμος

  ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΟΠΟΙΑ ΤΙ ΕΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ, ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ΤΕΤΡΑΕΤΙΕΣ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κ.Λ.Π.

  Απάντηση
 • 08/02/2013 στο 8:34 πμ
  Σύνδεσμος

  ΧΑΙΡΕΤΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΑΘΛΙΟΤΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΑΛΛΑ Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.ΑΜΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΠΩΣ ΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ , ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ , ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΘΗΡΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ +30 6981056280

  Απάντηση
 • 10/02/2013 στο 7:48 μμ
  Σύνδεσμος

  ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΩΡΟΝΤΑΣ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

  Απάντηση
 • 14/02/2013 στο 12:59 πμ
  Σύνδεσμος

  Η κατάργηση του παρόντος Συντάγματος είναι επιβεβλημένη. Η Κοινοβουλευτικη Δικτατορία της Μεταπολίτευσης πρέπει να τελειώσει. Είναι ώρα στην Ελλάδα να υπάρξει επιτέλους Δημοκρατία. Προσυπογράφω και στηρίζω την κίνηση!!!!

  Απάντηση
 • 16/02/2013 στο 5:37 μμ
  Σύνδεσμος

  * Ανάγνωσα το κείμενο του κ. Σπύρου Ρίζου και δεν πίστευα στα μάτια μου. Το ξαναδιάβασα και τρόμαξα.
  * Σημειώνω λίγες μόνον παρατηρήσεις μου:
  3) Καταργούμε παντελώς την αποικιακή λογική και θέτουμε προς το σκοπό αυτό, τον απόλυτο έλεγχο των γεννήσεων και μάλιστα με στόχο τη μείωση του πληθυσμού της Ευρώπης στα επόμενα πενήντα χρόνια τουλάχιστον κατά 30%. Να μειωθούμε δηλαδή κάτω των 50α κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
  * Τι σχέση έχει η αποικιακή λογική με τον περιορισμό των γεννήσεων;
  * Ποιός έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε μία γυναίκα να κάνει παιδιά.
  * Από την εξέταση της υπάρχουσας παγκόσμιας κατάστασης είναι γνωστόν, ότι στις ονομαζόμενες «προηγμένες» πολιτείες τα ζευγάρια από μόνα τους δεν κάνουν πολλά παιδιά γιατί θέλουν για αυτά που κάνουν να εξασφαλίσουν καλές συνθήκες ζωής και καλή εκπαίδευση.
  * Αντίθετα στις «υποανάπυκτες» χώρες αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσμός τους, εξ ού και η συνεχής προσπάθεια μετανάστευσής τους στις «ευημερούσες» χώρες.
  * Υπενθυμίζω ότι όχι μόνον στους Μουσουλμανικούς πληθυσμούς, αλλά και στους Καθολικούς Χριστιανούς, η πρόληψη για τη σύλληψη θεωρείται απαράδεκτη.
  * Ας πάει ο κ. Ρίζος, όχι να την επιβάλλει, αλλά έστω να την υποστηρίξει στους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.
  * Ας μας πεί τι θα γίνει μελλοντικά εάν ο μεν πληθυσμός της Ελλάδας περιοριστεί π.χ στα δύο εκατομμύρια ενώ της γειτονικής Τουρκίας αυξηθεί στα 200 εκατομμύρια; Μήπως έχει ένα μαγικό τρόπο να πείσει την εκάστοτε τουρκική ηγεσία να επιβάλει περιορισμό των γεννήσεων;
  * Και πως θα αντιδράσει μία κυβέρνηση που θέλει να τον επιβάλει, στα ζευγάρια που θα αποκτούν περισσότερα παιδιά από αυτά που θα προβλέπει ο νόμος;
  * Θα ευνουχίζει τα ζευγάρια ή θα μετατρέπει τα επιπλέον παιδιά σε σαπούνι;
  4) Για το σκοπό αυτό, ορίζουμε τη μείωση των πληθυσμών ανά τον πλανήτη ενισχύουμε την οικονομική ευμάρεια στα άλλα έθνη να αναπτυχτούν τοπικά οικονομικά και να μειωθούν με τη σειρά τους στα κάτω των 50α κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο σε ολόκληρο τον πλανήτη. – μόνον και μοναδικά έτσι θα σταματήσουμε τις έχθρες και τους αισχρούς πολέμους. –
  * Λυπάμαι αλλά διαπιστώνω ότι ο κ. Ρίζος οραματίζεται μία παγκόσμια δικτατορία, γιατί μόνον ένα τέτοιο πολίτευμα, επικίνδυνης επιστημονικής φαντασίας, θα μπορούσε με απαίσια εξοντωτικά μέτρα να επιβάλει τις προτάσεις του.
  6) Άρα ορίζουμε ως πανευρωπαϊκή Γλώσσα την… Εσπεράντο –(μεταξύ λατινικής ελληνικής σλαβικής και γοτθικής γλώσσας) . για το σκοπό αυτό καλούμε πανευρωπαϊκή διάσκεψη να ορίσουμε την κοινή μας ευρωπαϊκή γλώσσα.
  * Συμφωνώ, κατ΄ αρχήν, με την πρόταση αυτή, αλλά καλά θα κάνει ο κ. Ρίζος να εξετάσει και μία άλλη τεχνητή γλώσσα την IDO, η οποία είναι νεώτερη και πιθανόν καλλίτερη από την Εσπεράντο. Φυσικά η πιο σωστή λύση θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκροτήσει μία ομάδα γλωσσολόγων, η οποία να εξετάσει τις υφιστάμενες τεχνητές γλώσσες, να επιλέξει την καταλληλότερη, που να μπορεί να μιληθεί άνετα από όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, να προβεί σε τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις της και μετά αυτή να καθιερωθεί ως κοινή Ευρωπαϊκή γλώσσα.
  21) Προκειμένου να καταστεί δυνατό για κάθε ικανό και εργατικό ευρωπαίο πολίτη απαιτούμε να αποκτήσουν όλοι τριτοβάθμια εκπαίδευση, και ως εκ τούτου την ευκαιρία να φτάσει ο κάθε ικανός σε ηγετικές θέσεις –δασκάλου –εκπαιδευτεί –διαχειριστή.

  * Εδώ παραγνωρίζει ο κ. Ρίζος την ανθρώπινη διαφορετικότητα. Άλλος έχει ικανότητα στην σκέψη, άλλου «πιάνουν» τα χέρια του, άλλος έχει ταλέντο μουσικού ή χορευτή κ.ά πολλά. Όλοι πρέπει να θυμόμαστε από την σχολική ζωή μας κάποια παιδιά που δεν «παίρναν» τα γράμματα. Πολλά από αυτά πρόκοψαν μόνο με τις γνώσεις του δημοτικού σχολείου, εφόσον ακολούθησαν την φύση τους.

  Απάντηση
 • 16/02/2013 στο 6:01 μμ
  Σύνδεσμος

  κ. Μοροζίνη, ο κ. Ρίζος δεν έχει προσυπογράψει τη Διακήρυξή μας.
  Οι απόψεις του, στο σύνολό τους, ΔΕΝ εκφράζουν την Πρωτοβουλία.

  Απάντηση
 • 23/02/2013 στο 5:14 μμ
  Σύνδεσμος

  Γιατί σώνει και καλά να υπάρχουν και εδώ κόμματα (μια καθαρά δυτική απάτη του υπάρχοντος σάπιου συστήματος).

  Γιατί να μην προταθεί στο καταστατικό και το ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο;

  Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι πρωτίστως η κομματοκρατία -πλέον πτωματοκρατία- έφερε τα δεινά που βιώνουμε σήμερα και ακολουθεί το υπάρχων Σύνταγμα της Ψευδο-Δυτικής-Δημοκρατίας.

  Λέτε: …”διασφαλίζει το μέλλον της Ελλάδας ως ισότιμο μέλος της Ευρώπης των λαών και των πολιτών.”

  Για ποια “ευρωπαϊκή διασφάλιση” μιλάτε; Πρέπει να αποτιναχτεί επιτέλους από πάνω μας αυτή η δυτικοφιλία και επιτέλους να συγκεντρωθούμε ουσιαστικά στις αρχές της Δημοκρατίας.

  Για να υπάρξει ισοτιμία με άλλα κράτη, πρέπει να διέπονται κι αυτά από δημοκρατικές αρχές, που στη παρούσα φάση, δεν υφίσταται πλην της Ελβετίας.

  Ο όρος Ευρώπη, ορίζει γενικώς σύνορα. Και ερωτώ, σύνορα ως προς τι; Αν η πατρίδα μας θεμελιώσει ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ποια η ανάγκη των ορισμών;

  Απλές παρατηρήσεις επισημάνω, γιατί εκτίμησα την πρόθεση της συλλογικής και δημοκρατικής πρωτοβουλίας.
  Θα παραστώ και φυσικά, στις κοινές συναντήσεις, ώστε να μεταφέρω λεπτομερέστατα τις απόψεις μου.

  Σας ευχαριστώ και καλή Πατρίδα.

  Απάντηση
 • 23/02/2013 στο 5:22 μμ
  Σύνδεσμος

  Γιατί σώνει και καλά να υπάρχουν και εδώ κόμματα (μια καθαρά δυτική απάτη του υπάρχοντος σάπιου συστήματος).

  Γιατί να μην προταθεί στο καταστατικό και το ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο;

  Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι πρωτίστως η κομματοκρατία -πλέον πτωματοκρατία- έφερε τα δεινά που βιώνουμε σήμερα και ακολουθεί το υπάρχων Σύνταγμα της Ψευδο-Δυτικής-Δημοκρατίας.

  Λέτε: …"διασφαλίζει το μέλλον της Ελλάδας ως ισότιμο μέλος της Ευρώπης των λαών και των πολιτών."

  Για ποια "ευρωπαϊκή διασφάλιση" μιλάτε; Πρέπει να αποτιναχτεί επιτέλους από πάνω μας αυτή η δυτικοφιλία και επιτέλους να συγκεντρωθούμε ουσιαστικά στις αρχές της Δημοκρατίας.

  Για να υπάρξει ισοτιμία με άλλα κράτη, πρέπει να διέπονται κι αυτά από δημοκρατικές αρχές, που στη παρούσα φάση, δεν υφίσταται πλην της Ελβετίας.

  Ο όρος Ευρώπη, ορίζει γενικώς σύνορα. Και ερωτώ, σύνορα ως προς τι; Αν η πατρίδα μας θεμελιώσει ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ποια η ανάγκη των ορισμών;

  Απλές παρατηρήσεις επισημάνω, γιατί εκτίμησα την πρόθεση της συλλογικής και δημοκρατικής πρωτοβουλίας.
  Θα παραστώ και φυσικά, στις κοινές συναντήσεις, ώστε να μεταφέρω λεπτομερέστατα τις απόψεις μου.
  Σας ευχαριστώ και καλή Πατρίδα.

  Απάντηση
 • 07/03/2013 στο 6:49 μμ
  Σύνδεσμος

  “Οι σύγχρονες έννοιες της πολιτικής “αντιπροσώπευσης” και του “αντιπροσώπου” του λαού (περίπου αυτονόητες και εκτός αμφισβητήσεως για το σημερινό άνθρωπο) ήταν, για τους Αθηναίους, εντελώς αδιανόητες και απαράδεκτες. Διότι πίστευαν ότι, από τη στιγμή που κάποιος αναθέτει, αμετάκλητα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, την εξουσία σε οποιουσ-δήποτε άλλους, έχει ήδη αλλοτριωθεί πολιτικά.

  Ολες οι αρχές είναι κληρωτές, με εύλογη εξαίρεση ελάχιστες ειδικές αρχές (στρατηγοί, ταμίες) που είναι αιρετές αλλά και ανά πάσα στιγμή ανακλητές. Η κλήρωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, την πεμπτουσία της δημοκρατίας. Χωρίς κλήρωση, δημοκρατία δεν νοείται. Οι εκλογές, όπως τις γνωρίζουμε εμείς, είναι, για την αρχαία ελληνική αντίληψη από τον Ηρόδοτο ως τον Αριστοτέλη, θεσμός αριστοκρατικός. Ζήτημα ανάδειξης με εκλογή μπαίνει μόνον όπου υπάρχει ειδική τεχνική αρμοδιότητα, οπότε και έχει νόημα να διαλέξει κανείς τον καλύτερο τεχνίτη. Στον πολιτικό τομέα, αρμόδιοι δεν υπάχουν. Η γνώμη όλων βαραίνει το ίδιο.”

  Οι πρόγονοι μας δημιούργησαν το πολίτευμα της Δημοκρατίας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε την σημαντική διαφορά με σήμερα. Εκλέγεις τον κυβερνήτη και κληρώνεις τον “ελεγκτή” του, δηλαδη τον βουλευτή.
  Οσο οι βουλευτές εκλέγονται, δημοκρατία δεν υπάρχει. Οπως και αν ονομαστει το πολίτευμα, προεδρική-προεδρευόμενη-… κάπως αλλιώς, Δημοκρατία δεν θα είναι.

  Απάντηση
 • 20/03/2013 στο 6:00 μμ
  Σύνδεσμος

  Συμφωνώ με την Λαϊκή κυριαρχία που ΟΜΩΣ έχει ως βασική προϋπόθεση την εκπαίδευση από το σχολίο των παιδιών και μελλοντικών πολιτών στους νόμους αλλά και στον αυτοκαθορισμό και αυτοδιοίηση που πρέπει να αρχίζει από το σχολείο.

  Συμφωνώ με την πολιτική ισότητα, με τις εξής διαφοροποιήσεις: Η ασυλία να κρίνεται μετά την δικαστική διαδικασία ( δηλαδή η δικαιοσύνη να ακολουθεί κανονικά τον δρόμο της ) και η βουλή απλά να καθορίζει αν θα εκτελεστεί η ποινή ή όχι. Η άπαξ ανανέωση θητείας είναι σημαντικό !

  Γ. Συμφωνώ με την διάκριση εξουσιών που σημαίνει ότι η βουλή ψηφίζει τους νόμους, ενώ η κυβέρνηση τους εφαρμόζει και κυβερνά. Το θέμα προέδρου ή προθυπουργού είναι δευτερεύον.

  Δ. Συμφωνώ με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, και με την κατάργηση της διάταξης που προβλέπει διορισμό της ηγεσίας της από την κυβέρνηση.
  Τα μη μικτά ορκωτά δικαστήρια πρέπει να καταργηθούν.

  Ε. Θεωρώ τα περί αυστηρών ελέγχων τον κομμάτων ευχολόγια κενά ουσίας όπως όλα τα περί ελέγχου.
  ΣΤ. Διαφωνώ με τον έλεγχο των ΜΜΕ ( Αλήθεια ποιός σας χρηματοδοτεί ; Έχετε πιστοποιητικό αυστηρού ελέγχου ! Αν δεν έχετε ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ !!! Κλείστε τον δικτυακό σας τόπο ).
  Αντίθετα πρέπει να δημιουργούνται με την υποβοήθηση του κράτους οι συνθήκες για να ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ υπερβολικά δυνατά ΜΜΕ. Γιατί έχουν αξία οι άδειες τηλεόρασεις ; Γιατί είναι λίγες ! Άρα πρέπει να υποβοηθείται η πολυφωνία.
  Αντί να αφαιρείται η άδεια από το δημόσιο ( που μπορεί να θεωρεί ότι το μέσο του χρωστά ενώ αυτό χρωστά επίσης ) ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΚΑΘΕ ΑΔΕΙΑ.
  Ας υποβοηθηθεί η κατάργηση της τηλεοτπικής μετάδοσης μέσω ραδιοφάσματος και ας αυξηθούν τα κανάλια σε πολλά περισσότερα.

  Πιστεύω σε κάποια από τα παραπάνω !
  Μήπως πρέπει να υποχρεωθώ να πιστεύω σε όλα πριν να μετέχω στην διαδικασία ;

  Ας μου απαντήσει κάποιος !!!

  Απάντηση
 • 21/03/2013 στο 12:19 πμ
  Σύνδεσμος

  Αξιότιμε κύριε Κούρτη, ευχαριστούμε εσάς όπως και όλους τους φίλους για τις δηλώσεις υποστήριξης και τα ενδιαφέροντα σχόλια.Δεν χρειάζεται να ενστερνίζεστε καν την διακήρυξή μας για να μετέχετε στον δημόσιο διάλογο που επιχειρούμε σε σχέση με την αλλαγή του Συντάγματος. Απεναντίας, μας τιμά η συμμετοχή σας και ελπίζουμε να συμμετάσχετε και στην στήλη της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το προσχέδιο συντάγματος. Βεβαίως για να είστε μέλος μας χρειάζεται να προσυπογράψετε την διακήρυξή μας στο σύνολό της.
  Σε σχέση με τις παρατηρήσεις σας, όσον αφορά τα ΜΜΕ, εμείς δεν υποστηρίζουμε ένα καθεστώς “σφικτού” ελέγχου και έκδοσης αδειών. Απεναντίας συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να είναι όσο τα δυνατόν περισσότερες για να εξασφαλίζεται η πολυφωνία. Επειδή όμως δημιουργούνται συνθήκες διαπλοκής μεταξύ καναλαρχών, εκδοτών κλπ και εκτελεστικής εξουσίας, η οποία κάνει τα “στραβά μάτια” σε οφειλές τους στο δημόσιο με αντάλλαγμα προπαγάνδα και προβολή, εμείς προτείνουμε να μην λαμβάνει άδεια ΜΜΕ ή ανανέωση αυτής εκείνος που έχει οφειλές προς το δημόσιο.
  Εξάλλου, όσον αφορά το σχόλιο ότι ο έλεγχος κομμάτων και ασκούντων δημόσια εξουσία αποτελεί ευχολόγιο , δεν συμφωνώ. Ασφαλώς αποτελεί, όχι απλώς ευχολόγιο αλλά κοροϊδία, με την ισχύουσα έννομη και συνταγματική τάξη. Εμείς όμως δίνουμε μεγάλη σημασία στον δημόσιο έλεγχο και την λογοδοσία κομμάτων και ασκούντων δημόσια εξουσία και πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικός έλεγχος εάν (1) λογοδοτούν οι πάντες δημόσια και χωρίς απόρρητο (2) υπάρχει διάκριση των εξουσιών και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και (3) κόμματα και πολιτικοί ελέγχονται από την δικαιοσύνη δημοσίως (δηλαδή με διαδικασία ανοικτή στους πολίτες)και χωρίς κανένα απόρρητο. Ειδικώς για τα κόμματα θα πρέπει να σημειωθεί ότι, χωρίς να αποκλείεται βεβαίως και η πολιτική δράση εκτός αυτών, αποτελούν και αυτά θεσμό του πολιτεύματος και δεν επιτρέπεται να είναι ανεξέλεγτα και εστίες διαφθοράς όπως είναι σήμερα.

  Απάντηση
 • 05/06/2013 στο 5:16 μμ
  Σύνδεσμος

  Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2011
  Στη δημοσιότητα δίνεται, το Νέο Σύνταγμα που προτείνει το Πατριωτικό Μέτωπο. Καλείται όλος ο ελληνικός Λαός, να υποβάλλει τις προτάσεις του. Προχωράμε για Λαϊκή Συντακτική Εθνοσυνέλευση.
  Με κεντρικούς πυλώνες την ανακλητότητα όλων των αιρετών μορφών εξουσίας, την απόλυτη διάκριση εξουσιών και τελικό κριτή των πάντων, τον Ελληνικό Λαό, δίνεται στη δημοσιότητα το Νέο Σύνταγμα της Ελλάδος, που προτείνει στην ελληνική κοινωνία το Πατριωτικό Μέτωπο.

  Το Σύνταγμα το οποίο παρουσιάσθηκε κατ’ αρχήν, στην Συνδιάσκεψη του Πατριωτικού Μετώπου η οποία έγινε στις 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, είναι η ριζοσπαστικότερη πρόταση για την πολιτική, ηθική, οικονομική και εθνική ανάσταση της Πατρίδας και του Λαού μας, από την επανάσταση του 1909 στο Γουδί και το Σύνταγμα του 1911, έως σήμερα.

  Οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το Νέο Σύνταγμα της Ελλάδος, είναι:

  Α. Εκλογές και ανακλητότητα των αιρετών αξιωματούχων.

  1. Όλοι οι αιρετοί αξιωματούχοι της εκτελεστικής, νομοθετικής, δικαστικής, ελεγκτικής και συμβουλευτικής εξουσίας, εκλέγονται κατ’ ευθείαν από τον Λαό, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

  2. Το εκλογικό σύστημα δεν αναγνωρίζει κόμματα ή πολιτικούς φορείς. Οι υποψήφιοι για την εκτελεστική, δικαστική και ελεγκτική εξουσία σε όλα τα επίπεδα, εθνικά και τοπικά, είναι αναγεγραμμένοι σε ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο, με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Με απόλυτη αλφαβητική σειρά, σε ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο επίσης, είναι αναγεγραμμένοι και οι υποψήφιοι για τα νομοθετικά και συμβουλευτικά σώματα, εθνικά και τοπικά.

  3. Εκλέγονται: α) Στις μονοπρόσωπες μορφές εκτελεστικής, δικαστικής και ελεγκτικής εξουσίας, οι υποψήφιοι οι οποίοι λαμβάνουν το 50 +1% των έγκυρων ψηφοδελτίων. β) Στις πολυπρόσωπες μορφές, νομοθετικής ή συμβουλευτικής εξουσίας, όσοι υποψήφιοι πλειοψηφούν.

  4. Όλοι οι αιρετοί αξιωματούχοι, ανακαλούνται (πέρα από την έκπτωσή τους από τα αρμόδια όργανα) και από τον Λαό, μετά από πρόκληση ψηφοφορίας από το 10% των υπογραφών του εκλογικού σώματος το οποίο τους εξέλεξε και την αποδοχή ή απόρριψη της απόλυτης πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος επίσης που τους εξέλεξε.

  5. Όλοι οι αιρετοί αξιωματούχοι, αντικαθίστανται (στην περίπτωση έκπτωσής τους από το αξίωμά τους, είτε από τα αρμόδια όργανα, είτε άμεσα από τον Λαό) αμέσως από τον επιλαχόντα υποψήφιο της ίδιας εκλογικής αναμέτρησης, διατηρώντας έτσι τη σταθερότητα της δομής των εξουσιών που έχουν εκλεγεί για μία πλήρη τετραετία.

  Β. Δημοψηφίσματα.

  1. Οι διεθνείς συμβάσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, με αντικείμενο τα εθνικά θέματα και τα κρίσιμα οικονομικά θέματα της χώρας, τίθενται υποχρεωτικά σε δημοψήφισμα.

  2. Όλες οι αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, μπορούν να ανακληθούν από το Λαό, μετά από πρόκληση ψηφοφορίας από το 10% των υπογραφών του αντίστοιχου εκλογικού σώματος κατά περίπτωση (εθνικά ή τοπικά) και την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης από την απόλυτη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος επίσης κατά περίπτωση, είτε πρόκειται για Εθνικό Νόμο, είτε για απόφαση Νομαρχιακού, Δημοτικού, ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

  Γ. Στο ζητούμενο της διάκρισης εξουσιών, διακρίνονται οι εξής μορφές εξουσίας:

  1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ:

  Α. Σε εθνικό επίπεδο: Αιρετός Πρόεδρος Δημοκρατίας (ως ανώτατος Πολιτειακός Παράγοντας και Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων) και αιρετός Πρωθυπουργός (ως επικεφαλής της Κυβέρνησης, και των 11 οικονομικών, αναπτυξιακών Υπουργείων).

  Β. Σε τοπικό επίπεδο: Αιρετοί, Νομάρχης, Δήμαρχος και Κοινοτάρχης.

  2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ:

  Α. Σε εθνικό επίπεδο, η Άνω Βουλή των Ελλήνων (αποτελείται από 100 βουλευτές με αρμοδιότητα όλο το νομοθετικό έργο πλην αυτού που είναι αρμοδιότητα της Κάτω Βουλής) και η Κάτω Βουλή των Ελλήνων της Διασποράς (αποτελείται επίσης από 100 βουλευτές και η αρμοδιότητά της είναι τα νομοσχέδια περί Άμυνας, Διεθνών Σχέσεων και Παιδείας).

  Β. Σε τοπικό επίπεδο, το Νομαρχιακό, το Δημοτικό και το Κοινοτικό Συμβούλιο.

  3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ:

  Α. Σε εθνικό επίπεδο, α) ο Αιρετός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας (ο οποίος προΐσταται του ανεξάρτητου από την Κυβέρνηση Υπουργείου Δικαιοσύνης), β) ο Αιρετός Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, γ) ο Αιρετός Πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και δ) ο Αιρετός Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  Β. Σε τοπικό επίπεδο εκλέγεται κατά Νομό, ο Αιρετός Εισαγγελέας, ο οποίος προΐσταται όλων των διωκτικών αρχών κατά Νομό. Να προσθέσουμε εδώ πως προβλέπεται πως όλα τα Δικαστήρια Β’ Βαθμού, (στην Εφετειακή τους δηλαδή μορφή), συγκροτούνται από 15 Ορκωτούς-Λαϊκούς Δικαστές, οι οποίοι αποφασίζουν για το ένοχος-αθώος καθώς και για τις ποινές των καταδικασθέντων από αυτούς.

  4. ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ: Θεσμοθετείται ο Συνήγορος του Λαού, ο οποίος Προεδρεύει του Συμβουλίου της Δημοκρατίας και έχει στην αρμοδιότητά του α) το Σώμα Δίωξης της Διαφθοράς, (σώμα αποτελούμενο από ειδικούς αστυνομικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για την δίωξη όλων των διεφθαρμένων Αιρετών και Διορισμένων Δημόσιων Λειτουργών) β) τον διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο κάθε μορφής εξουσίας για λογαριασμό του Λαού και γ) την Εκλογική Εξουσία, όργανο το οποίο εποπτεύει και συντονίζει κάθε μορφής δημοψηφίσματα και εκλογικές διαδικασίες.

  Να προσθέσουμε εδώ πως το Νέο Σύνταγμα της χώρας που συντάχθηκε από επιστημονική επιτροπή του Πατριωτικού Μετώπου, αποτελείται από 70 Κεφάλαια και 378 Άρθρα, ενώ για την Σύνταξή του, πέρα από τη βάση του που είναι το υφιστάμενο Σύνταγμα της Ελλάδος, λήφθηκαν υπόψη διατάξεις από τα προοδευτικότερα Συντάγματα που υπάρχουν σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως: Της Ελβετίας (η βάση του οποίου οφείλεται ως γνωστόν στον Ιωάννη Καποδίστρια), της Βενεζουέλας, των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, του Ισραήλ, της Δανίας, της Φιλανδίας και της Νέας Ζηλανδίας.

  Οι αρχές των Συνταγμάτων των χωρών που ελήφθησαν υπόψη, για τη σύνταξη του Νέου Ελληνικού Συντάγματος, είναι βασικά «αντιδάνειο», δεδομένου ότι, οι αρχές οι οποίες διέπουν τα Συντάγματα αυτά, είναι οι θεμελιώδεις αρχές οι οποίες αναπτύχθηκαν στην Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Αρχές οι οποίες φυσικά δεν υφίστανται στο σημερινό, τριτοκοσμικό Σύνταγμα της Ελλάδος, το οποίο είναι θλιβερό κατάλοιπο της Βαυαροκρατίας και της συνθήκης του Λονδίνου του 1830.

  Στο προοίμιο του Νέου Ελληνικού Συντάγματος, αναφέρεται η αναγνώριση του γεννήτορα του Νέου Ελληνικού Έθνους, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ενώ μεταξύ άλλων, αναφέρονται ως βασικές αρχές, με σαφήνεια και καθαρότητα, οι προστασίες εκείνες που θα πρέπει να έχει στα ανθρώπινα και ατομικά του δικαιώματα, ο Έλληνας Πολίτης. Παραδείγματος χάριν:

  1. Εισάγεται το περίφημο Miranda Law που αφορά στην ανάγνωση των δικαιωμάτων του κατηγορούμενου, πριν την προσαγωγή του στη δικαιοσύνη.

  2. Απαγορεύεται η χρήση απρόκλητης βίας, χημικών, η κάλυψη του προσώπου και η ηλεκτρονική καταγραφή των συγκεντρώσεων των Ελλήνων Πολιτών.

  3. Καταργείται το δικαίωμα προσαγωγής του πολίτη στο Αστυνομικό Τμήμα, για εξακρίβωση στοιχείων. Η απλή επίδειξη όποιου τύπου ταυτότητας, (δημόσια ή ιδιωτική) η οποία φέρει την φωτογραφία του Έλληνα Πολίτη, είναι αρκετή για την ταυτοπροσωπία του. (Δεν αναγνωρίζεται φυσικά το ηλεκτρονικό φακέλωμα και η κάρτα του πολίτη που επιχειρούν να επιβάλλουν οι νεοταξίτες).

  4. Σε περίπτωση σωματικών βλαβών ή φόνου κακοποιού, μέσα στην οικία του Έλληνα Πολίτη, ο Δικαστής υποχρεούται να μην εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης και να απελευθερώσει αμέσως τον κατηγορούμενο.

  Στα ζητήματα της Εθνικής Άμυνας και της Ασφάλειας, εισάγεται ο θεσμός της Παλλαϊκής Άμυνας και της Εθνοφρουράς, στο πλαίσιο της οποίας:

  1. Θεσμοθετείται το δικαίωμα οπλοκατοχής κατ’ οίκον των πολιτών που υπηρετούν στην Εθνοφυλακή ή είναι ενταγμένοι στο πλαίσιο της Παλλαϊκής Άμυνας.

  2. Εισάγεται ο θεσμός της ελάχιστης θητείας στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με παράλληλη ολιγοήμερη εξάσκηση κατ’ έτος, από την ημέρα στράτευσής τους και μέχρι την ηλικία των 45 ετών όλων των πολιτών, στα νέα οπλικά συστήματα.

  Στα ζητήματα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των παιδιών και των εφήβων, των γυναικών, των ζευγαριών, των πολύτεκνων οικογενειών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ηλικιωμένων κλπ, εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις με σαφείς όρους προστασίας των.

  Βασικές αρχές του Νέου Συντάγματος είναι η δωρεάν παροχή, Υγείας, Παιδείας και Άμυνας. Σε όλα τα αιρετά αξιώματα της χώρας, εξαιρουμένων αυτών των Υποψηφίων Βουλευτών για την Κάτω Βουλή των Ελλήνων της Διασποράς, αναγνωρίζεται το δικαίωμα συμμετοχής ως υποψηφίου για αυτά, μόνο σε όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι Έλληνες Πολίτες από Πατέρα και Μητέρα.

  Τέλος το Νέο Σύνταγμα της Ελλάδος, αποτέλεσμα πολύχρονης εργώδους προσπάθειας και επεξεργασίας, του Πατριωτικού μετώπου, δεν αναγνωρίζει σε κανέναν πολίτη ή συλλογικότητα ειδικές προστασίες, όπως άσυλα, ειδικούς νόμους περί ευθύνης δημοσίων λειτουργών κλπ, ενώ παράλληλα, προβλέπει τις έσχατες των ποινών στις περιπτώσεις εσχάτης προδοσίας, εμπορίας ναρκωτικών και βιασμού ανηλίκων. Βαρύτατες ποινές επίσης προβλέπει στις περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος, απιστίας κατά την υπηρεσία, διασπάθισης δημοσίου χρήματος κλπ αδικήματα κατά του Δημοσίου, αιρετών ή διορισμένων δημόσιων λειτουργών.

  Το Νέο Σύνταγμα της Ελλάδος, παρουσιάσθηκε στην πλήρη του μορφή σε πρώτη φάση στην Συνδιάσκεψη του Πατριωτικού Μετώπου που έγινε στις 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα και σε αυτήν την φάση, δίνεται στη δημοσιότητα και στη διάθεση του ελληνικού Λαού, για τις παρατηρήσεις, προσθήκες ή αλλαγές για την τελική του διαμόρφωση.

  Αμέσως μετά την τελική του διαμόρφωση, θα κληθεί από ανεξάρτητη από το Πατριωτικό Μέτωπο Επιτροπή, Εθνική Λαϊκή Συντακτική Εθνοσυνέλευση, για την οριστική του τροποποίηση και έγκριση από τον Ελληνικό Λαό, για να αποτελέσει έτσι, την πολιτική βάση πάνω στην οποία θα χτισθεί η Ελλάδα την οποία οραματίσθηκαν και για την οποία έδωσαν τη ζωή τους, οι εθνικοί και κοινωνικοί αγωνιστές, από την επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα. Και φυσικά, να κάνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση πως το ζητούμενο για τη χώρα μας δεν είναι οι μορφές υποτέλειας την οποία υπηρέτησαν σχεδόν όλες οι πολιτικές εξουσίες από το ’21 και εντεύθεν ούτε ακόμη και η μεγάλη απάτη που στήθηκε τα τελευταία χρόνια σε βάρος του ελληνικού Λαού, με το δήθεν χρέος, τα μνημόνια και τα δάνεια, από τους νεταξίτες και τους διεθνείς τοκογλύφους που κυβερνούν τη χώρα.

  Το πρόβλημα της χώρας μας και του Λαού μας, ήταν και παραμένει πρόβλημα Εθνικής Ανεξαρτησίας και μόνο έτσι πρέπει να ειδωθεί, για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά. Και το Πατριωτικό Μέτωπο, είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να υπηρετεί αυτήν την διάσταση, μέχρι την τελική νίκη, κατά των δυνάμεων του εθνομηδενισμού, της ταπείνωσης της εθνικής και προσωπικής μας αξιοπρέπειας και της κονιορτοποίησης της κοινωνικής μας συνοχής.

  Το Πατριωτικό Μέτωπο, δεν σταμάτησε ούτε θα σταματήσει να συμμετέχει καθημερινά σε όλες τις κινητοποιήσεις του Ελληνικού Λαού, τόσο στο Σύνταγμα όσο και στις άλλες πόλεις της χώρας, στηρίζοντας τον αγώνα του, με στόχο την ανατροπή του σάπιου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος και της κατοχικής κυβέρνησης του ΓΑΠ, των νεοταξιτών και των τοκογλύφων, που κυβερνούν τη χώρα.

  Την ίδια ώρα, το προτεινόμενο Νέο Σύνταγμα της Ελλάδος που θα βρείτε στην πλήρη του μορφή και έκταση σε αρχείο pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pamet.gr/syntagma/neo%20syntagma.pdf και το πλήρες σχέδιο (το πληρέστερο το οποίο υπάρχει σήμερα από οποιοδήποτε κοινοβουλευτικό και εξωκοινοβουλευτικό πολιτικό φορέα) για την οικονομική, εθνική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας το οποίο θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pamet.gr/pdf%20files/pograma.pdf αποτελούν τους δύο πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το Πατριωτικό Μέτωπο, για οριστική διέξοδο από την πολλαπλή κρίση που βιώνουμε ως Λαός και ως Έθνος και την πλήρη αλλαγή πορείας της Πατρίδας και της Κοινωνίας μας, στους δρόμους της Αλληλεγγύης και της Εθνικής και Προσωπικής Αξιοπρέπειας.

  Απάντηση
 • 06/06/2013 στο 9:38 μμ
  Σύνδεσμος

  ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ ΆΡΑΓΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ “ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ”. ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΝΕΥΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙΔΑΡΙΩΔΕΙΣ.
  ΑΝΑΜΑΣΟΥΝ ΑΔΕΞΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ (Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ).
  ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΌΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΙΔΙΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ (ΑΠ, ΣτΕ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ) ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (Α.Ε.Δ.), ΠΟΥ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.
  Ο ΔΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ (INTERNA CORPORIS ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ) ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ΔΗΛΑΔΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΣΠΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΈΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ( ΑΠ, ΣτΕ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ), ΕΙΤΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Α.Ε.Δ.
  ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΛΗΝ ΆΛΛΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΦΟΥΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥΣ.
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘ’ ΌΛΑ ΟΡΘΗ ΆΠΟΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΩΣ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.
  Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΕΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΟΝ ΦΑΤΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΌΧΙ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ.
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ;
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (Μ.Ο.Δ.), ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ;
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ;

  Απάντηση
 • 07/06/2013 στο 11:49 πμ
  Σύνδεσμος

  Αγαπητέ κ. Kontos
  Προφανώς δεν διαβάσατε την πρόταση της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ για την ηγεσία της Δικαιοσύνης. http://bit.ly/ZUJhkJ
  Στο άρθρο 90 παρ. 3 λέμε: “3. Η επιλογή στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργείται με κλήρωση μεταξύ των μελών του αντίστοιχου ανωτάτου δικαστηρίου. Ομοίως, η επιλογή στην θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διενεργείται με κλήρωση μεταξύ των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Η θητεία των ανωτέρω είναι ετήσια.” Επομένως προβλέπουμε κλήρωση, όπως κι εσείς.
  Επιπλέον και για την κατοχύρωση της ελευθερίας του δικαστή από την εκτελεστική εξουσία, προβλέπουμε στην παρ. 2 του ίδιου άρθορυ ότι: “2. Οι τακτικοί δικαστές τοποθετούνται στην έδρα του οικείου δικαστηρίου και δεν μετατίθενται, ούτε αποσπώνται, ούτε μετατάσσονται παρά μόνο με την συναίνεσή τους, ή εξαιτίας πειθαρχικού ή άλλου παραπτώματος.
  Οι πολίτες της έδρας του δικαστηρίου όπου υπηρετεί ο δικαστικός λειτουργός μπορούν με τοπικό δημοψήφισμα να αποφασίσουν την απομάκρυνσή του από την έδρα. Η τύχη του συγκεκριμένου δικαστικού λειτουργού θα κριθεί από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.”

  Σε ότι αφορά τις αμοιβές των δικαστών, όπως και όλων των δημοσίων λειτουργών, προβλέπουμε ότι αυτές θα είναι μια συνάρτηση του κατώτου μισθού του ιδιωτικού τομέα.
  Θα πρέπει επιτέλους να μην υπάρχει ελληνική κοινωνία πολλών ταχυτήτων. Θα πρέπει και οι πολιτικοί και οι λοιποί δημόσιοι λειτουργοί να αντιλαμβάνονται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν για τη μισθολογική κατάσταση και την ασφάλεια ή ανασφάλεια του απλού εργαζόμενου με σχέση εξαρτημένης εργασίας, θα έχει επίπτωση και στις δικές τους αποδοχές. Μόνο έτσι θα έχουμε μια κοινωνία με κοινωνική συνοχή.

  Απάντηση
 • 15/06/2013 στο 7:04 μμ
  Σύνδεσμος

  Προσυπογράφω την διακύρηξη της πρωτοβουλίας για μια πραγματική Δημοκρατία ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.

  Ανδρέας Μπαρδάκης
  Λογιστής.

  Απάντηση
 • 01/10/2013 στο 7:32 μμ
  Σύνδεσμος

  Eiμαι σε γενικές γραμμές σύμφωνος με τα παραπάνω. Ειδικά επιμένω σε νέο σύνταγμα με αρθρα που αφορούν:
  1 Διάκριση Νομοθετικής Εκτελεστικής Εξουσίας. Δηλαδή ασυμβίβαστο βουλευτού υπουργού
  2 Συνταγματικό Δικαστήριο που θα ελέγχει όλο το νομοθετικό έργο και θα απορρίπτει τις άσχετες ιδιοτελείς τροπολογίες
  3 Αναίρεση προνομίων βουλευτών – υπουργών
  4 Ελεγχος – Διαφάνεια οικονομικών κομμάτων και πολιτικών προσώπων
  5 Νομιμότητα – Διαφάνεια ΜΜΕ.

  Απάντηση
 • 27/06/2015 στο 1:14 μμ
  Σύνδεσμος

  Πατριώτες το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι: -μέσω των κομμάτων μπορούμε να επιλέξουμε ηγεσία που θα αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της πλειοψηφία του Ελληνικού λαού ; Η απάντηση είναι ένα μεγάλο όχι! Τα κόμματα λειτουργούν σαν ελεγχόμενες επιχειρήσεις για να εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένων κύκλων! στην αρχεί της δημιουργίας επιδοτούνται απο ύποπτους κύκλους! στην συνέχεια απο τον ίδιο τον λαό! Η πλειοψήφία του Ελληνικού λαού δεν γνωρίζει πως δημιουργούνται τα κόμματα! έχουν την εντύπωση ότι είναι φτιαγμένα εξ αρχής απο τον θεό! Πατριώτες αν δεν καταλάβουμε πως λειτουργούν τα διάφορα πολιτεύματα, δεν θα πάρουμε ποτέ την τύχη στα χέρια μας! Στην Αθηναική δημοκρατία με την άμεση δημοκρατία σαν πολίτευμα, οι πολίτες δεν εξέλεγαν αντιπροσώπους για να αποφασίζουν στο όνομά τους, αλλά έπαιρναν οι ίδιοι αποφάσεις νομοθετικού και εκτελεστικού περιεχομένου. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε κάτι παρόμιο αλλάζοντας το σύνταγμα καταργώντας τα κόμματα και το τυχοδιωκτικό βουλευτιλίκι! αντικαθιστώντας με ένα νέο πολίτευμα, την Δημαρχιακή Δημοκρατία! αυτό σημαίνει ότι το Ελληνικό κοινοβούλιο θα το αντιπροσωπεύουν κατευθείαν οι δήμαρχοι της χώρας μας, σε ποσοστά αναλογίας του πληθυσμού κάθε νομού! το κοινοβούλιο για τεχνοκρατικά θέματα θα απευθύνεται σε επιστήμονες σύμβουλους! Τις εργασίες του Σώματος θα διευθύνει ο Πρόεδρος της Βουλής!

  Απάντηση
 • 13/08/2015 στο 9:00 μμ
  Σύνδεσμος

  Πιστευω πως η τρεχουσα κατασταση σε ολον τον κοσμο απαιτει την θεσπιση της αμεσης η ημιαμεσης δημοκρατιας, αντι της αντπροσωπευομενης,ως μια περισσοτερο αυτουπευθυνη σταση του ατομου στην κοινωνια και για να προστατεψη την ελευθερία της βουλησης της πλειοψηφιας εναντι μια ιδιωτικης ολιγαρχιας που εχει το προνομιο της εκδοσης και κυριοτητας των χρηματων των λαων στις κεντρικες τραπεζες (που στην συντριπτικη πλειοψηφια τους ειναι ιδιωτικες)ενω μετα τα δανειζει σε ολους. Αλλα φυσικα καταρχην στην Ελλαδα. παραθετω τις βασικες ελευθεριες του ατομου που πρεπει να σεβεται μια αμεση δημοκρατια

  Ο 10-ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΙΗΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
  1) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
  Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να είναι ελεύθερος από την οικονομική ανάγκη επιβίωσης, εκ γενετής μέχρι τα βαθιά γηρατειά , ανεξάρτητα εργασιακών συνθηκών. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα ισομερώς στην πολιτισμική κληρονομία της γνώσης, μεθόδων θεραπείας για υγεία, βασικών αγαθών και τεχνολογικών επιτεύξεων για την επιβίωση του (φαγητό, ρούχα, περίθαλψη υγείας, παιδεία, στέγη, μεταφορές κλπ). Αυτό σημαίνει βέβαια το βασικό επίδομα επιβίωσης σε όλες τις ηλικίες.
  Κανενός είδους οικονομική ολιγαρχία δεν έχει δικαίωμα να χειραγωγεί την πλειοψηφία, μέσω της ανάγκης της επιβίωσης.
  2) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ.
  Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αγαθές προθέσεις για τους συνανθρώπους τους, και την κοινωνία, και έτσι η εγκληματικότητα υπάρχει. Δυστυχώς οι οικονομικές ανισότητες την υποθάλπουν. Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια μέσα από πολιτικο-κοινωνικούς θεσμούς (φόροι, επιδόματα κλπ) όχι μόνο να μειώνονται οι οικονομικές ανισότητες αλλά να υπάρχει ένα σύστημα ουσιαστικής και όχι μόνο τυπικής δικαιοσύνης, που να προστατεύει κάθε πολίτη η ομάδα πολιτών, από τις αδικίες και την εγκληματικότητα. Αυτό περιλαμβάνει και την στρατιωτική εθνική άμυνα έναντι εξωτερικών εχθρικών εγκληματικών εισβολών.
  3) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, και από οποίους από τους τρόπους της φυσικής ζωής (π.χ. θηρευτής-θήραμα) , είναι αντίθετοι με την ανθρωπινή ψυχική συνείδηση και πνεύμα.
  Ο κύκλος του αίματος και του θανάτου, από ζώο προς ζώο για την τροφική επιβίωση, είναι κάτι που εδώ και χιλιετηρίδες ο άνθρωπος προσπαθεί να αποφύγει, και να μετατοπιστεί από την ζούγκλα σε μια ανθρώπινη κοινωνία με ανθρώπινους κανόνες αμοιβαίου σεβασμού , νόμους με θετική εμπάθεια, έλεος, ευσπλαχνία , συμπόνια κλπ. Η βία αυτή μπορεί έμμεσα να συνεχίζει αν υπεισέρχεται στην κοινωνία, αλλά στο μέτρο που η κοινωνία δεν είναι ζούγκλα, σε αυτό το μέτρο είναι και προηγμένη. Ο άνθρωπος κοιτάζει μέσα του για να βρει τον δρόμο της ψυχικής, πνευματικής και πολιτισμικής εξέλιξης και όχι αναγκαστικά στους τρόπους της ορατής βιολογικής ζωής.
  4) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ.
  Ο πολιτισμός και η ψυχική και επιστημονική γνώση κανονικά καθώς αναπτύσσεται απελευθερώνει όλο και περισσότερο τον κάθε άνθρωπο από τον θάνατο και τις αρρώστιες. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται δέκτη οπουδήποτε κρυφή, ολιγαρχική επιστημονική, γενετική χειραγώγηση στο παρελθόν, παρόν η μέλλον, από ανθρώπινο πολιτισμό η κρυφές ομάδες του, του σε άλλο ανθρώπινο πολιτισμό η κοινωνία, (π.χ. μέσω τεχνητών ιών, κλώνων, παραποίηση του DNA, ασθενειών και βιολογικών όπλων κλπ) με σκοπό την υποτέλεια, βιολογική υποβάθμιση, και χειραγώγηση.
  5) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ SEX , ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ από την βία, φθόνο, κακοήθεια, ψέματα, εξαπάτηση, υποκρισία, παραπλανητικη εξουσιαστικότητα , χειραγώγηση και υστεροβουλία.
  Η αγάπη είναι ένα ύψιστης σημασίας βίωμα, και πρέπει να προστατεύεται.

  6) ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
  Δεν υπάρχει χειρότερη μορφή έμμεσης δουλειάς, από αυτήν της συναισθηματικής χειραγώγησης, μέσω των επιθυμιών η των ανθρώπινων αδυναμιών. Ο συναισθηματικός και ηθικός κόσμος και το πώς αισθάνεται κάθε άτομο, για τον εαυτό του, τις πράξεις του και επιλογές τους, εφόσον δεν παραβιάζει την ελευθερία των άλλων ανθρώπων, είναι απόλυτα μέσα στην ατομική του ελευθερία βούλησης, και δεν είναι αντικείμενο προς ετεροκαθορισμό χωρίς συναίνεση. Ούτε είναι θεμιτή η έμμεση η άμεση ηθική η συναισθηματική χειραγώγηση του ατόμου.
  7) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ.
  Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την ελευθερία του λόγου, προφορικού και γραπτού, και ελευθερία δημιουργικής η καλλιτεχνικής έκφρασης, εφόσον αυτά δεν παραβιάζουν την ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Η ελευθερία αυτή είναι επίσης άμεσα συσχετισμένη με την γνωστική, και διανοητική ελευθερία.
  8) ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
  Καμιά μειοψηφία η οργάνωση είτε με καλούς είτε με κακούς σκοπούς δεν έχει δικαίωμα να απόκρυψη από την ανθρωπότητα , στοιχεία από την ανθρώπινη ιστορία, την ιστορία της ζωής στον πλανήτη, η στοιχεία φυσικών φαινόμενων, πειραμάτων, η στοιχείων που αφορούν, την φυσική εσωτερικά η εξωτερικά του πλανήτη, και των άλλων ουράνιων σωμάτων. Στοιχεία για την γνώση του ανθρώπου, της ζωής, και της φυσικής πραγματικότητας, δεν πρέπει να αποκρύπτονται με σκοπό την κατακράτηση στην άγνοια των μαζών για ευκολότερη υποτέλεια και χειραγώγηση, η για να χρησιμοποιείται κρυφή γνώση εις βάρος των πολλών. Ούτε να απαγορεύεται η ερεύνα και η γνώση, με διαφορές δικαιολογίες . Όμως επίσης η γνώση και τεχνολογία είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται εις βάρος του ανθρώπου, η ζωής στον πλανήτη που η ιδία η ανθρωπότητα κατοικεί.
  9) ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΑΜΕΣΟ)ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
  Οι κοινωνίες έχουν το αναφαίρετο κοινωνικό δικαίωμα στην δημοκρατική πολιτική αυτό-διακυβέρνηση. Ως γνωστό η τελειότερη μορφή δημοκρατίας είναι αυτή της άμεσης δημοκρατίας , που στην σημερινή εποχή της πληροφορικής και του ιντερνέτ, είναι εύκολα εφικτή.
  Μορφές κρυφών ολιγαρχιών, είτε οικονομικής φύσης , είτε τεχνολογικής φύσης, είτε άλλης μορφής εξουσίας, που θεωρούν την ανθρωπότητα, 2-ταχυτητων, είναι ασυμβίβαστες με αυτήν την αρχή. Η ανθρωπότητα δεν πρέπει να είναι 2-ταχυτητων δηλ χωρισμένη α) στις μάζες που πρέπει να μείνουν μέσα στην άγνοια, υπανάπτυξη, και ελαττωματικότητα , χωρίς πραγματική ελευθερία αλλά μια με δόλο επιβεβλημένη ψευδαίσθηση ελευθερίας, και β) σε μια μικροσκοπική μειοψηφία με αφθονία εκδιδόμενου χρήματος, και ψηλή κρυφή τεχνολογία, που δεν είναι προϊόν ανακαλύψεων της ανθρωπότητας, και που αυτή η μειοψηφία επιδιώκει κρυφά να περιφρονεί, κυριαρχεί, χειραγωγεί και καταπιέζει ως παράσιτο την «αμαρτωλή» πλειοψηφία. Πολιτισμοί με τέτοιες πολώσεις, φαίνεται να έχουν χαμηλή ταχύτητα εξέλιξης είναι συνήθως είναι καταδικασμένοι σε περιοδική μερική η ολική αυτοκαταστροφή.

  10) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
  Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος από πνευματικές και μεταφυσικές συστηματικές ετεροκαθοριζόμενες κυριαρχίες και να αναζητά την ηθική και πνευματική αλήθεια και ανάπτυξη μέσα του και στην ανθρωπότητα που ζει.
  Πρέπει να αναζητά την δημιουργία του εαυτού του, ως αντίληψη και βίωμα, μέσα του και στην ανθρώπινη κοινωνία που ζει.
  Δεν είναι όλα όσα διδάσκουν οι διάφορες θρησκείες ψέματα η χωρίς αξία, αλλά θα πρέπει να γίνει αντιληπτό πως οι θρησκείες δεν είναι το μονοπώλιο, της εκπήγασης κάθε ηθικής και αρετής, η κάθε μεταφυσικής ανωτερότητας.
  Ούτε θα πρέπει να γίνονται οι θρησκείες όχημα, ολιγαρχικής, ηθικής και πνευματικής χειραγώγησης των μαζών (παραβιάζοντας αρχές ανεξιθρησκίας και ελευθερίας της βούλησης κλπ ) ή έμμεση επιρροή για αντίστοιχη τέτοια τελικά χειραγώγηση από κοσμικές μη-θρησκευτικές κοινωνικές κρυφές η όχι μειοψηφικές, ολιγαρχίες .

  Απάντηση
 • Πίνγκμπακ:Ο Φάρος της Γαύδου (κοντά στην Άμπελο)! | Rethemnos Live

 • Πίνγκμπακ:Nέο Σύνταγμα - Το Χωνί

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ×  4  =  16