Να εφαρμοστεί η Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών ζητούν 46 οργανώσεις πολιτών

Του Βασίλη Ξυδιά 46 κινήσεις πολιτών ζητούν την εφαρμογή του συμμετοχικού θεσμού που εισήχθη στο ελληνικό Σύνταγμα κατά την αναθεώρηση του 2019. Πόσοι από μας έχουμε υπ’ όψη ότι στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση θεσπίστηκε, για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα,